Pohřební mši svatou bude sloužit Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, v sobotu 12. listopadu 2016 v 10 hodin v děkanském kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu. Po obřadu bude tělo zesnulého uloženo do krypty kostela.

J.M. can. Alexej Baláž se narodil 11. června 1943 v Humenném na Slovensku. Teologická studia absolvoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a 24. června 1972 byl v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích vysvěcen na kněze. Po svém kaplanském působení v Liberci byl 1. října 1974 ustanoven administrátorem v Krásné Lípě a od 1. listopadu 1981 působil ve Varnsdorfu, Studánce, Jiřetíně pod Jedlovou, Dolním Podluží a Sněžné u Krásné Lípy. V letech 1995 a 2014 byl okrskovým vikářem děčínského vikariátu. Dne 11. dubna 1995 byl jmenován kanovníkem Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích s kanonikátem Svatoštěpánský I. Zemřel zaopatřen svátostí nemocných v děčínské nemocnici.

R. I. P.