Modlitby a tradice

Červen – měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Proč je červen měsícem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova?

Červen je známý jako měsíc Nejsvětějšího Srdce Ježíšova především proto, že se během něj slaví slavnost Nejsvětějšího Srdce Páně. Letos tato slavnosti připadá na 24. června. Datum se každoročně mění, protože se slaví v pátek po oktávu Božího Těla neboli v pátek po druhé neděli po Letnicích.
Náhled
 
 

Jaké jsou další důvody, proč je červen zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Páně? Svátek se datuje od roku 1673, kdy francouzská řeholnice patřící k řádu Navštívení Panny Marie (tzv. vizitantek) ve východní Francii, začala dostávat zjevení o Nejsvětějším Srdci.

Sestře Markétě Marii Alacoque se zjevil Pán Ježíš a ukázal jí způsoby, jak uctívat jeho Nejsvětější Srdce. Vysvětlil jí, jak nesmírně miluje lidstvo, přičemž se jí zjevilo Ježíšovo srdce mimo hruď, v ohni a obklopené trnovou korunou. Mezi způsoby úcty patří účast na čtvrteční svaté hodince a přijímání eucharistie každý první pátek v měsíci.

Ježíš řekl sestře Markétě Marii: Mé Nejsvětější Srdce tak moc miluje lidstvo, a zvláště tebe, že není schopno v sobě udržet plameny své vroucí lásky, musí být předávány všemi prostředky dál

Tato vidění trvala 18 měsíců. 16. června 1675 Ježíš sestře Markétě Marii řekl, aby se zasadila o prosazení svátku, který by uctíval jeho Nejsvětější Srdce a předal sestře Markétě Marii také 12 slibů pro všechny, kteří budou Nejsvětější Srdce uctívat. Sestra Markéta Marie zemřela v roce 1690 a byla kanonizována papežem Benediktem XV. 13. května 1920.

Vatikán se nejprve zdráhal vyhlásit svátek Nejsvětějšího Srdce Páně, ale protože se tato úcta rozšířila po celé Francii, ustanovil v roce 1765 svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro Francii. V roce 1856 papež Pius IX. ustanovil pátek, který následuje po svátku Božího těla, za svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pro univerzální církev. Od té doby je měsíc červen zasvěcen Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a jeho nesmírné lásce k lidstvu..

V současném liturgickém kalendáři je svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova slavností, tedy nejvýše postaveným svátkem, i když není povinným svátkem.

12 slibů těm, kdo budou Nejsvětější Srdce Páně uctívat

Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich životní stav.

Přinesu pokoj do jejich rodin

Utěším je ve všech nesnázích.

Budu jim útočištěm v životě a zvláště ve smrti.

Hojně požehnám všem jejich počinům.

Hříšníci najdou v mém Srdci zdroj a nekonečný oceán milosrdenství.

Vlažná duše se stane vroucí.

Vroucí duše se rychle povznese k velké dokonalosti.

Požehnám místům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.

Dám kněžím moc dotknout se i těch nejzatvrzelejších srdcí.

Osoby, které budou tuto úctu šířit, budou mít svá jména zapsána v mém Srdci navěky.

V přemíře milosrdenství svého Srdce vám slibuji, že má všemocná láska udělí všem, kdo budou po devět měsíců přijímat eucharistii vždy o prvních pátcích v měsíci, milost posledního pokání: nezemřou v mé nelibosti ani bez přijetí svátostí a mé Srdce bude jejich bezpečným útočištěm v této poslední hodině.

(www.zpravy.cirkev.cz)

Začíná novéna na poděkování za 41 let přítomnosti Panny Marie

Od dnešního dne, čtvrtka 16. června, se můžeme spojit v děkovné novéně na poděkování Panně Marii za 41 let zjevení a přítomnosti Panny Marie v Medžugorji. Modlitbou růžence můžeme Panně Marii každý den poděkovat a zároveň s důvěrou prosit o naplnění všech jejích příslibů a svěřovat jí všechny problémy naší doby a celého světa a prosbou o její mateřskou přímluvu a pomoc. 🙂 

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červen 2022

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc červen 2022

10. 6. 2022, 14.17
Modleme se za obrácení těch, kteří nesou odpovědnost v ozbrojené agresi vůči Ukrajině, a za obnovení skutečného jednání o míru.
Náhled

V březnu letošního roku se naši biskupové ve svých pastýřských listech obrátili na věřící. Děkovali za projevenou ochotu pomoci trpícímu ukrajinskému národu dary, hmotnou i morální podporou, ochotou sdílet s uprchlíky jejich tíživý, nespravedlivý a lidskou důstojnost ohrožující úděl. „Každá nenávist, každá zvednutá pěst proti bratru je prohrou,“ zazněla v pražské katedrále slova kardinála Stefana Wyszyńského. Zaznívá hlas solidarity s těmi, kteří demonstrují v ruských městech proti válce na Ukrajině. Jsou odsuzováni do těžkého žaláře kvůli tomu, že vysloví slovo válka. Bolí, ba hluboce zarmucuje, že dokonce v řadách katolíků Kreml u nás nachází své zastánce.

Popírání zločinů do nebe volajících je hanebnější než zločin sám. Proč? Protože okrádá oběti na obou stranách o jejich lidskou tvář. Dokonce není možné se za mrtvé veřejně modlit. Ne nemalou odpovědnost má, bohužel, Ruská pravoslavná církev. Předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner patriarchovi Kirillovi píše: „Naléhavě Vás prosím a žádám, abyste využil svého vlivu a jako nejvyšší duchovní představitel v zemi se zasadil o okamžité ukončení válečného konfliktu.“

Papež František je neúnavný: „O Letnicích se Boží sen o lidstvu stal skutečností; padesát dní po Velikonocích se setkaly národy mluvící různými jazyky a vzájemně si rozuměly. Nyní, sto dní po zahájení ozbrojené agrese proti Ukrajině, se však na lidstvo opět snesla noční můra války, která je popřením Božího snu: národy se střetávají, národy se navzájem zabíjejí, lidé jsou vyháněni ze svých domovů, místo aby se k sobě přibližovali. A protože zuřivé ničení a smrt zuří dál a konflikty se rozhořívají a eskalují, což je pro všechny stále nebezpečnější, znovu vyzývám vůdce národů: prosím, nepřivádějte lidstvo do záhuby! Nepřivádějte lidstvo do záhuby, prosím! Nechte proběhnout skutečná jednání, skutečná jednání o příměří a udržitelném řešení. Ať je slyšet zoufalý křik trpících lidí, ať je respektován lidský život a zastaveno hrůzné ničení měst a vesnic na východě Ukrajiny! Prosím, pokračujme v modlitbách a usilujme o mír, aniž bychom se unavili.“

(www.zpravy.cirkev.cz)