Modlitby

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. listopadu 2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.
Publikováno: 16. 11. 2020 9:00

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.

Televize Noe nabízí v době zpřísněných vládních opatření mimořádně mše svaté každý den v 18.00 z kaple ostravského studia Telepace a ze stejného místa vysílá také bohoslužby každý všední den s výjimkou úterý ve 12.05. O úterním státním svátku nabídne stanice přenos mše svaté slavené v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Strahově na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody. V neděli pak Noe odvysílá od 10.30 mši svatou s žehnáním kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově.

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý všední den s výjimkou úterý od 18.00, tento týden to bude z pražského kostela Panny Marie Sněžné, brněnského studia Proglasu a komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách. V úterý od 10.00 je i zde zařazena mše svatá ze Strahova na poděkování za dar svobody. V neděli pak Proglas nabídne bohoslužbu v 9.00 z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Během týdne také zve k modlitbě růžence – mimořádně od pondělí do pátku ve 20.00, v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky, a v sobotu od 22.30 – a v pátek od 15.10 i k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.

Česká televize na svém druhém programu odvysílá v neděli od 10.00 přímý přenos bohoslužby z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, celebruje biskup Tomáš Holub.

Televize Noe

pondělí 16. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 17. 11.
10.00: mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově
18.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 18. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 19. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 20. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

sobota 21. 11.
18.00: mše svatá z kaple Telepace

neděle 22. 11.
10.30: mše svatá s žehnáním kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově
18.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 16. 11., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

úterý 17. 11., 10.00: mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody z kostela Nanebevzetí Panny Marie na Strahově

středa 18. 11., 18.00: mše svatá z komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách

čtvrtek 19. 11., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 20. 11., 18.00: mše svatá z komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách

neděle 22. 11., 9.00: mše svatá z katedrály sv. Petra a Pavla v Brně

Česká televize

neděle 22. 11., 10.00, ČT 2: mše svatá z Komunitního centra Matky Terezy v Praze-Hájích, celebruje biskup Tomáš Holub

(www.cirkev.cz)

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. listopadu 2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 9. do 15. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
Publikováno: 9. 11. 2020 9:00

Vedle těchto sdělovacích prostředků lze využít také internetové přenosy bohoslužeb z farností, poutních míst a dalších kostelů. Jejich přehled je k dispozici na webu MseOnline.cz.

Televize Noe nabízí v době zpřísněných vládních opatření mimořádně mše svaté každý den kromě pátku v 18.00 z kaple ostravského studia Telepace a ze stejného místa vysílá také bohoslužby od pondělí do pátku ve 12.05. O sobotním poledni stanice nabídne přenos mše svaté, kterou bude v rámci Konference o evangelizaci slavit arcibiskup Jan Graubner. V neděli pak Noe odvysílá ještě mši svatou od 10.30.

V nabídce Radia Proglas jsou mše svaté řazeny každý všední den od 18.00, tento týden to bude z pražského kostela Panny Marie Sněžné, brněnského studia Proglasu a komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách. V neděli pak Proglas nabídne bohoslužbu v 9.00 z kostela Všech svatých v Litoměřicích. Během týdne také zve k modlitbě růžence – mimořádně od pondělí do pátku ve 20.00, v úterý a čtvrtek se navíc lze zapojit telefonicky, a v sobotu od 22.30 – a v pátek od 15.10 i k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství.

Televize Noe

pondělí 9. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

úterý 10. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

středa 11. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 12. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace
18.00: mše svatá z kaple Telepace

pátek 13. 11.
12.05: mše svatá z kaple Telepace

sobota 14. 11.
12.00: mše svatá při Konferenci o evangelizaci, celebruje arcibiskup Jan Graubner
18.00: mše svatá z kaple Telepace

neděle 15. 11.
10.30: mše svatá
18.00: mše svatá z kaple Telepace

Radio Proglas

pondělí 9. 11., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

úterý 10. 11., 18.00: mše svatá ze studia Proglasu za nemocné posluchače

středa 11. 11., 18.00: mše svatá z komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách

čtvrtek 12. 11., 18.00: mše svatá z kostela Panny Marie Sněžné v Praze

pátek 13. 11., 18.00: mše svatá z komunitní kaple salesiánů v Brně-Žabovřeskách

neděle 15. 11., 9.00: mše svatá z kostela Všech svatých v Litoměřicích

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 32. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 32. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka pro 32. neděle v mezidobí.

Evangelium (Mt 25,1-13)

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!‘ Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.‘ Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.‘ Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!‘ On však odpověděl: `Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – Slavnost všech svatých

Nedělní videokázání (nejen) pro děti – Slavnost Všech svatých

Pravidelné nedělní videokázání P. Romana Vlka ke slavnosti Všech svatých.
Publikováno: 31. 10. 2020 15:15

EVANGELIUM Mt 5, 1 – 12a

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je:
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; ra-dujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

(www.cirkev.cz)

Plnomocné odpustky za zemřelé po celý listopad

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

AKTUALIZOVÁNO. Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.
Publikováno: 27. 10. 2020 11:45

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad. Tato možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8. listopadu, byla nyní prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid-19. V  České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od 25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva hřbitova,
 • modlitba za zesnulé,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

 

Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2. listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby. Podmínkami jsou:

v daný den

 • návštěva kostela nebo kaple,
 • modlitba Otčenáš,
 • modlitba Věřím,
 • modlitba na úmysl Svatého Otce,
 • vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
 • svaté přijímání;

a v okruhu těchto dní svátost smíření.

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Touto modlitbou mohou být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství spojeného s obětováním bolestí a útrap vlastního života Bohu.

Apoštolská penitenciárie v dekretu zároveň žádá, aby byli kněží k dispozici pro věřící v udělování svátostí smíření a svatého přijímání nemocným. Kardinál Piacenza a Mons. Nykiel připomínají platná nařízení v Nótě týkající se svátosti smíření v době pandemie z 19. března tohoto roku.

Závěrem jsou všichni kněží naléhavě vyzýváni, aby na svátek Vzpomínky za všechny věrné zemřelé sloužili třikrát za den mši.

Zdroj: Vatican News, liturgie.cz

Soubory ke stažení

 

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 30. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti – 30. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti na 30. neděli v mezidobí P. Romana Vlka
Publikováno: 24. 10. 2020 13:15

Evangelium (Mt 22,34-40)

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „`Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Bohoslužby v našem farním obvodu

S ohledem na dnešní výzvu ministra zdravotnictví ke zhoršující se epidemiologické situaci v naší zemi se v našem farním obvodu dočasně nebudou konat od 15. října veřejné bohoslužby. Poutní kostel v Liběšicích je pro Vás každý den otevřen pro soukromou modlitbu, adorační kaple je pro Vás otevřena stále. Svátosti je možné udělit individuálně na požádání. Děkujeme všem za pochopení. Spojme se, podle výzvy našich biskupů, společně v modlitbě růžence za zklidnění současné situace a zastavení této pandemie. Bohoslužby můžete sledovat denně na TV Noe, TV Lux, Radiu Proglas a na www.mseonline.cz.

Novéna před požehnáním Mariánského sloupu

Novéna před požehnáním Mariánského sloupu

V sobotu 15. srpna proběhne v Praze na Staroměstkém náměstí událost dalekosáhlého významu, která je aktem smíru za to, co se stalo v roce 1918, kdy byl Mariánský sloup rozvášněným davem stržen. Tento sloup byl poděkováním Panně Marii za ochranu Starého Města pražského před vpádem cizích vojsk.

Modlitba Novény k Panně Marii před požehnáním Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze začala ve čtvrtek 6. srpna 2020, na Svátek Proměnění Páně a potrvá do pátku 14. srpna 2020.

Foto: Martina Řehořová, Člověk a víra

Zde si můžete stáhnout text novény a další modlitby a informace:

Novéna před požehnáním Mariánského sloupu

Modlitba k Panně Marii Nanebevzaté

Modlitba k Panně Marii Rynecké

Požehnání Mariánského sloupu

NOVÉNA K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ

MODLITBA

1.den (čtvrtek 6. 8. 2020, Svátek Proměnění Páně) 

Panna Maria, naše nebeská Matka, nás od počátku provází našimi dějinami. Kníže Bořivoj a sv. kněžna Ludmila přijímají křest r. 882 od sv. arcibiskupa Metoděje, který věnuje sv. Ludmile kovový medailon Madony s Dítětem, později nazvaným Palladiem země české, ochranou našeho národa.

MODLITBA

2. den 

Požehnaný medailon sv. Ludmila vroucně uctívá, a on je zase svědkem její mučednické smrti na Tetíně r. 921. Také sv. Václav vroucně uctívá medailon a nosí jej na prsou a také jeho mučednické smrti je medailon svědkem r. 935.         

MODLITBA

3. den 

Medailon je nejuctívanějším vyobrazením Panny Marie v místech posvěcených krví sv. Václava jako Madona Staroboleslavská v době stavby svatovítské katedrály v Praze a je tak nejpravděpodobnější inspirací pro podobu Madony Svatovítské (1396).

MODLITBA

4. den 

Svatovítská madona je tak krásná, že dává podnět k tvorbě „madonám svatovítského typu“, kterou je  i Panna Maria Rynecká ze staroměstského rynku v Praze.

MODLITBA

5. den 

Mariánský medailon bere na sebe utrpení, kterým prochází náš národ. V počátku 15. století drancování a vypalování měst a klášterů husity zasáhlo i Starou Boleslav a i medailon je pravděpodobně poškozen. Je křehký, zranitelný, jako my, ale jeho podoba je v krásné Svatovítské madoně zachována, a tak je pravděpodobné, že byl kovový medailon podle ní přetepán do podoby, kterou známe dodnes.

MODLITBA

6. den 

Čím je větší utrpení v zemi, tím vroucněji je Staroboleslavská madona uctívána, konají se k ní četné poutě a věřící u ní nachází sílu. 1609 je tak nazvána Palladiem země české, ochranou našeho národa.

MODLITBA

7. den 

Vzrůstá konfesní napětí, schyluje se ke třicetileté válce (1618-1648), která zcela vyčerpala naše země. Palladium se stává obrazem našich bolestí. 1632 je uloupeno ze Staré Boleslavi Vavřincem z  Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska, který potupně přitloukl Palladium na starou židličku na Staroměstském náměstí a po týdnu tupení Palladium odnesl. To pak bylo velkou láskou a výkupným věrných navráceno do Staré Boleslavi. V r. 1648 pak Praha odolávala nájezdům a drancování Švédů. A tu Pražané pod ochranou Panny Marie Rynecké, které slíbili postavit sloup, bude-li Praha uchráněna, odrazili velkou převahu švédského vojska na Karlově mostě a 1650 byl na Staroměstském náměstí sloup postaven na poděkování Panně Marii za obranu Prahy a na odčinění potupy Palladia a navrácení jeho cti v obrazu Panny Marie Rynecké.  

MODLITBA

8. den 

Ten dávný žalující drak opět vytáhl do boje po první světové válce a 3. 11.1918 vandalský pouliční dav strhl Mariánský sloup a poničil tak krásnou sochu Panny Marie, tak jako dříve požár poničil medailon.

MODLITBA

9. den 

Ale opět i láska a vytrvalost věrných k Panně Marii a jejímu Synu uzdravuje. 1. ledna 2020 se opět Palladium vrací do Staré Boleslavi a v témže měsíci a roku pražské zastupitelstvo schvaluje znovupostavení symbolu víry našeho národa a cti. Obnovení poničené živé památky. Mariánský sloup obnovený replikou ak. sochaře Petra Váni a jeho nejbližšími bude slavnostně požehnán Jeho Eminencí Dominikem kardinálem Dukou na Staroměstském náměstí v Praze v poledne po slavné mši svaté u Panny Marie před Týnem 15. srpna 2020, která bude sloužena od 10 hodin.

DEO GRATIAS

MODLITBA (modlí se každý den novény)

Panno Maria, naše nebeská Matko,

Tvé FIAT nám otevírá nebe, v něm je zrod naší spásy.

Tvým svobodným Fiat

„Ať se mi stane podle Tvého Slova.“,

Bůh se stává člověkem, Slovo je učiněno Tělem.

Emmanuel, Bůh s námi.

Tvé svobodné Fiat pokořilo dávného žalujícího draka,

Zašlápla a rozdrtila jsi mu hlavu.

Tvé sepjaté ruce směřují k Tvému Synu, k Otci v bezpečí.

A kolem tvé hlavy koruna slávy hvězd září do věčnosti.

 

S Tebou a k Tobě se modlíme:

Zdrávas, Maria … Sláva Otci…

nebo 4. desátek slavného sv. růžence (který Tě, Panno, na nebe vzal)

nebo slavný sv. růženec

 S Božským Dítkem Máti, rač nám požehnání dáti. Amen.

 
S církevním schválením J. Em. Dominika kard. Duky OP, arcibiskupa metropolity pražského V Praze dne 23. července 2020, č.j.: A/2020/6937

Historická data týkající se Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

882 Křest knížete Bořivoje I. a jeho choti sv. kněžny Ludmily věrozvěstem sv. Metodějem, který věnuje na památku křtu sv. Ludmile kovový medailon Madony s Dítětem;

921 zavražděna sv. Ludmila na Tetíně;

935 zavražděn sv. Václav ve Staré Boleslavi;

1160 vyorán ze země ve Staré Boleslavi kovový medailon, v kterém je rozeznán medailon Panny Marie, dar sv. Metoděje;

1396 pro katedrálu sv. Víta je namalován obraz Svatovítské Madony s největší pravděpodobností dle medailonu Staroboleslavské madony;

1420 Stará Boleslav přepadená, vydrancovaná a vypálena husity, medailon pravděpodobně poškozen; pol. 15. st. S  největší pravděpodobností kovový medailon přetepán do podoby obrazu Svatovítské madony, ve které je dodnes;

1609 Madona Staroboleslavská je nazvána Palladiem země české při velké pouti z Prahy do Staré Boleslavi;

1618 – 1648 třicetiletá válka;

1632 potupeno Palladium na Staroměstském náměstí Vavřincem z  Hoffkirchu, luteránským velitelem saského vojska a jím po týdnu tupení odvezeno, ale vysokým výkupným věřících opět po čase navráceno do Staré Boleslavi;

1648 Praha drancovaná švédským vojskem; pod ochranou Panny Marie Rynecké Pražané město brání a slibují Panně Marii, že postaví sloup, bude-li Praha ochráněna, a stalo se;

1650 postaven Mariánský sloup na Staroměstském náměstí jako poděkování Panně Marii při obraně Prahy proti švédským vojskům, odčiněna potupa Palladia saským vojskem a navrácena čest Palladiu v obrazu Panny Marie Rynecké, který se stal součástí kapličky sloupu. Autorem byl sochař Jan Jiří Bendl;

3. 11. 1918 sloup vandalsky stržen pouličním davem na podnět náměstka pražského starosty Jana Skály a Franty Sauera;

1995 začíná pracovat na zhotovení repliky Mariánského sloupu ak. sochař Petr Váňa s jeho kamenosochařskou hutí;

25. 1. 2020 pražský magistrát potvrdil obnovu památky;

15. 8. 2020 Mariánský sloup bude slavnostně požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie kardinálem Dominikem Dukou OP, arcibiskupem, metropolitou pražským.

(www.cirkev.cz)