Modlitby a tradice

Velikonoční pondělí

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně navazuje Velikonoční pondělí, radostná lidová oslava navazující na duchovně silné a hluboké svátky naplňující člověka velikou posilou, optimismem a nadějí. Přejeme Vám krásný sváteční čas. 🙂

Začíná novéna k Božímu Milosrdenství

O Velkém pátku, kdy Pán za nás obětoval svůj život a z jeho Srdce vytrykly proudy milosrdenství, začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Je Pánovým přáním, aby všechny duše mohly být zahrnuty a obmyty jeho nekonečným Milosrdenstvím. Novéna končí SVÁTKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ o neděli po Velikonocích. Novéna je přípravou na tento svátek. Kdo přistoupí ke svátosti smíření a o tomto dni přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění všech vin a trestů. To je veliký Pánův příslib, rovnající se znovunabytí křestní nevinnosti.

korunka k Božímu Milosrdenství

novéna k Božímu Milosrdenství

úcta k Božímu Milosrdenství

Velký pátek

Nejsmutnější den celého Velikonočního třídenní je bezpochyby Velký pátek. Ježíšovo umučení a všechny s tím spojené bolesti a utrpení je velikou výzvou ke zpytování svědomí, kolik je vlastně opravdové lásky v našem srdci a v našem životě. Prosit o odpuštění není ostudou, ale cestou k proměně srdce…

Zelený čtvrtek

Začíná Velikonoční třídenní. První z těchto tří posvátných dnů je Zelený čtvrtek. Je to středobod liturgického roku, ve kterém můžeme zvláštním způsobem vnímat dotek Pánovy sebeobětující se lásky ke všem lidem a touhy všechny lidi zachránit. 

Sazometná středa

Škaredá neboli sazometná středa. Poslední den postního období před začátkem Velikonočního třídenní. I tento den má své tradice, které nás povzbuzují, abychom především ze svého nitra vymetli všechny saze. Krásný a požehnaný den všem. 🙂