Nezařazeno

Sbírka Charity ČR na pomoc obětem zemětřesení v Turecku a Sýrii

Charita pro Turecko a Sýrii: Vyhlásili jsme sbírku na pomoc lidem zasaženým katastrofálním zemětřesením

V pondělí 6. února brzo ráno zasáhlo jihovýchodní Turecko a Sýrii katastrofální zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Charita Česká republika okamžitě vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. O život přišlo bezmála 2000 lidí, zraněných jsou tisíce. Před polednem zasáhlo jihovýchod Turecka další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Lidé v místě potřebují okamžitou humanitární pomoc. Přímo na místě už zasahuje Charitní síť.

Stovky tisíc lidí potřebují humanitární pomoc

Epicentrum zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály bylo blízko města Gaziantep v jihovýchodním Turecku nedaleko syrských hranic. Otřesy byly cítit až v Libanonu a na Kypru a zanechaly za sebou bezmála 2000 mrtvých. Tato čísla ale bohužel nejsou konečná. Záchranáři teprve odkrývají sutiny domů, které se v důsledku zemětřesení zřítily. Mnoho lidí pod nimi stále zůstává uvězněných. Podle dostupných informací z Turecka se zřítilo 3000 budov.  

Charita Česká republika je připravena bezprostředně pomoci. Z krizového fondu uvolnila částku 300 000 korun a zároveň vyhlásila sbírku Charita pro Turecko a Sýrii zasažené zemětřesením. Číslo účtu 55660022/0800, VS 118. Na místě již přímo pomáhá Charita Turecko, která pomoc koordinuje s místními autoritami. Pro lidi, kteří přišli o své domovy, zajišťuje bezpečná shromaždiště a rozdává teplé jídlo a oblečení. Zároveň organizuje pro zasažené zemětřesením sbírku potravin, ošacení a dalších potřeb.

Takhle vypadají následky ničivého zemětřesení v Sýrii

Do míst zasažených zemětřesením byly okamžitě vyslány pátrací a záchranné týmy. Turecko také oficiálně požádalo o mezinárodní pomoc. Do oblasti míří mimo jiné hasiči z hasičského záchranného sboru České republiky.

„Sociální sítě plní zprávy lidí, kteří jsou buď sami uvězněni pod sutinami, nebo nemají zprávy o svých blízkých, říká přímo z Turecka Irena Menšíková z Charity Česká Republika.

Necelých 12 hodin po prvních otřesech zasáhla jih Turecka další vlna zemětřesení, tentokrát o síle 7,6 stupňů Richterovy škály. Epicentrum bylo ve městě Kahramanmaraş. Situaci navíc komplikuje mrazivé počasí, hustý déšť a sníh. Lidé jsou na ulicích v mrazech, schovávají se v autech, pokud nějaké mají. Ve většině stojících budov není elektřina ani voda. Zasažení lidé potřebují okamžitou humanitární pomoc.

Cesty do míst zasažených zemětřesením jsou uzavřené. Úřady apelují na občany, aby do míst nevyjížděli.

Nejtragičtější zemětřesení v Turecku od roku 1939

Ranní zemětřesení zasáhlo oblast v okolí města Gaziantep, asi devadesát kilometrů od syrských hranic. Gaziantep má 2 miliony obyvatel a zároveň je domovem až pro půl milionu syrských uprchlíků. Gaziantep je také sídlem jedné z největších operací agentury OSN pro uprchlíky. V Sýrii zasáhlo zemětřesení zejména oblasti ovládané opozicí, ve kterých žijí miliony vysídlených Syřanů.

Turecko leží na rozhraní několika litosférických desek, probíhá jím několik zlomů, a zemětřesení jsou tu proto častá. Podle tureckého prezidenta jde o nejhorší katastrofu v Turecku od zemětřesení v roce 1939. Tehdy připravily otřesy na severovýchodě země o život na 30 000 lidí. Zemětřesení v roce 1939 mělo stejnou sílu – 7,8 stupňů Richterovy škály – jako to pondělní. K největším katastrofám v dějinách země patří také zemětřesení ve městě Izmit nedaleko Istanbulu, při kterém v roce 1999 zemřelo na 18 000 lidí.

Zemětřesení znamená také obrovské materiální škody. Ty se v Turecku budou pohybovat v rozmezí od jedné do deseti miliard dolarů (zhruba 22 až 220 miliard Kč).

Darovat je možné převodem na sbírkový účet

55660022/0800 

VS 118

QR kód

QR platba

(www.charita.cz)

Poutní mše svatá v Siřemi

I v letošním roce se koná poutní mše svatá v Siřemském kostele, který prochází již mnoho let náročnou záchranou. Letošní pouť je příležitostí k poděkování za dokončení oprav střechy a krovu. V letošním roce také proběhla částečná oprava zřícené zdi pod kostelem.

Přání k svátkům od litoměřického biskupa Jana

Mons.Baxant: Na dálku se spojuji se těmi, které mi Bůh svěřil, a modlím se za nemocné a ošetřovatele

Mons.Baxant: Na dálku se spojuji se těmi, které mi Bůh svěřil, a modlím se za nemocné a ošetřovatele

 

Litoměřický biskup Jan Baxant, s kterým jsme se v ranním vysílání telefonicky spojil Ondřej Havlíček, prozradil, jak prožívá letošní Velký pátek, co mu bude chybět a ze své zkušenosti poradil, jak tyto dny prožívat v rodině. Přání a požehnání biskupa Baxanta nabízíme i ve zvukovém záznamu.

I když bohoslužby jsou nyní nedostupné a veškerá oslava Boha v současné situaci bude jiná, skromnější, otec biskup Baxant se domnívá, že podstata Velkého pátku zůstává působivá. „Kristus zemřel i za mne, za nás, za všechny. Je něco úžasného a na to musíme myslet nejen o Velkém Pátku, ale neustále, denně,“ upozornil Mons. Baxant, který dnešní obřady vykoná v soukromí v biskupské kapli.  V dnešní den, i když na dálku, ale o to více duchovně, chce být spojen se všemi, které mu Bůh svěřil do péče: „Chci být v duchu se svými kněžími, jáhny, všemi pastoračními pomocníky ve farnostech, řeholními splečenstvími a komunitami.“  Jak sdělil kolegovi Ondrovi Havlíčkovi, který s ním vedl rozhovor, nejvíce mu bude chybět setkání s dětmi a jejich rodiči při tradiční křížové cestě. „Uvědomuji si náročnost karanténní doby. I křesťanské rodiny si odvykly prožívat čas spolu a nyní to působí mnohé těžkosti,“ poznamenal biskup a dodal: „Vzpomínám na dobu s rodiči doma, kdy jsme prožívali domácí pobožnosti. Četli jsme biblické příběhy a povídali o nich. Při modlitbě růžence a křížové cesty jsme se střídali. Nebylo to nic nepřirozeného, ani nudného, nás, děti, to bavilo!“  Vyzval také, aby věřící letošní půst spojili s prosbou k  dobrému Bohu za všechny zasažené tímto virem a bezejmenné, kteří se o nemocné starají. „Říkám jim bezejmenní, ale oni samozřejmě mají svá jména. Jsou to ti lékaři a ošetřovatelé těžce nemocných. Velmi děkuji, že u těch bezmocných, těžce trpících zůstávají, neutíkají, i když by se mohli nakazit. Dávají nám příklad odvahy a skutečné solidarity. Je potřeba je duchovně podpírat a modlit se za ně,“ uzavřel biskup Baxant a na závěr všem popřál milostiplné svátky a udělil své požehnání.

https://zpravy.proglas.cz/udalosti/mons-baxant-na-dalku-se-spojuji-se-temi-ktere-mi-buh-sveril-a-modlim-se-za-nemocne-a-osetrovatele/

 

 

Znovupožehnání kostela v Deštnici

Opravdovou radostí letošních vánočních svátků bylo znovupožehnání opraveného kostela v Deštnici, které proběhlo při půlnoční mši svaté. Veliký dík patří všem, kdo se na náročných opravách podíleli, zvláště ale panu Ing. Zdeňku Chabrovi ze Sádku, bez kterého by se opravy nemohly uskutečnit.

 

Proces blahořečení mučedníka totality

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
Publikováno: 17. 9. 2019 12:45

Foto: archiv Vojtěcha Novotného

Věřící jsou vyzváni ke spolupráci

„V souladu s čl. 43 instrukce Sanctorum Mater tímto zveřejňuji žádost vicepostulátora Vojtěcha Novotného o zahájení procesu šetření mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ a vyzývám věřící, aby mi dodávali užitečné informace, které se týkají kauzy,“ uvedl už dříve kardinál Dominik Duka OP v žádosti o zahájení procesu šetření mučednické smrti P. Adolfa Kajpra SJ.

Dokumenty, fotografie, vzpomínky a svědectví o vyslyšení posílejte na adresu adolf.kajpr@seznam.cz nebo Vojtěch Novotný, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.

Cesta k blahořečení

Na podzim 2017 vyhověl generální představený Tovaryšstva Ježíšova Arturo Sosa SJ žádosti představeného české provincie Josefa Stuchlého SJ a vyslovil souhlas s tím, aby byl zahájen beatifikační proces Adolfa Kajpra.

Pro první fázi procesu byl vicepostulátorem jmenován prof. Vojtěch Novotný, děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Jeho úkolem bylo připravit obsáhle dokumentovanou žádost, na základě které bude zahájen beatifikační proces na diecézní úrovni.

Tato žádost byla předložena pražskému arcibiskupovi, který letos v červenci zahájil proces šetření o životě a mučednické smrti Božího služebníka Adolfa Kajpra.

„Smyslem beatifikace je oslavit Trojjediného Boha, poděkovat mu a představit jeho blahoslaveného jako přímluvce a příklad zdařilého křesťanského života,“ stojí dále na webových stránkách kostel sv. Ignáce v Praze.

Z práce ve mlýně ke studiu teologie

Adolf Kajpr se narodil v roce 1902 ve Hředli na Kladensku a již ve čtyřech letech se stal sirotkem a byl vychováván spolu se svým bratrem tetou v Bratronicích. Žil v chudých podmínkách, vyučil se na ševce a po absolvování vojenské služby pracoval ve mlýně. Jeho nadání si ale všiml švagr majitele tohoto mlýna a začal ho učit latinu.

Brzy se tak talentovaný mladík dostal na arcibiskupské gymnázium v Praze-Bubenči a zanedlouho se  rozhodl vstoupit k jezuitům. Po dvou letech noviciátu přešel na studia filozofie v belgickém Engienu. Následovalo studium teologie a třetí probace a od roku 1937 začal působit v kostele sv. Ignáce v Praze. Zpovídal a věnoval se novinářské práci.

13 a půl let vězněn pro víru

Adolf Kajpr byl členem Tovaryšstva Ježíšova 31 let, knězem 24 roků a z toho byl pro víru v Ježíše Krista a pro věrnost církvi vězněn 13,5 roku.

U jezuitů mu byl svěřen tiskový apoštolát a Kajpr se stal redaktorem čtyř řádových časopisů, do nichž sám přispíval: Obrození (1939–40), Dorost (1939–40), Nové směry (1940–41) a Posel Božského Srdce Páně (1937–41). Své čtenáře a posluchače povzbuzoval k víře, naději a autentickému vlastenectví.

Zanedlouho po vypuknutí druhé světové války se dostal do sporu s německým nacionálním socialismem, jelikož odmítl názor, že Češi vždy žili s Němci a že se tedy musí přizpůsobit. Ale dříve byla doby jiná, protože se jednalo o spolek rovného s rovným. V roce 1941 byl pro své „štvavé a nenávistné“ články proti Říši zatčen a vězněn v několika koncentračních táborech, až se nakonec dostal do Dachau, kde zůstal až do konce války.

Po skončení války se Kajpr vrátil do Prahy, kde obnovil vydávání týdeníku pro mládež Dorost a také se ujal časopisu Katolík, který se stal jedním z nejlepších katolických periodik v tehdejším Československu.

P. Kajpr se nebál kritizovat komunistický režim, a tak následky na sebe nenechaly dlouho čekat. Časopis Katolík byl zrušen a mladý jezuita byl v roce 1950 zatčen a v monstrprocesu odsouzen na 12 let spolu se skupinou nejznámějších řeholníků. Nakonec skončil ve vězení v Leopoldově.

Svědectví spoluvězňů hovoří o Kajprově hluboké víře a neokázalé zbožnosti, o jeho duchovních promluvách určených uvězněným kněžím, o exhortacích posílaných tajně laikům, o exerciciích, o přípravě tajných noviců Tovaryšstva Ježíšova a o životě s vězněnými jezuity, o vztazích k věznitelům i spoluvězňům, o přednáškách a diskusích ve věci filosofie, liturgie či literatury atd.

Mučedník, který umřel smíchy

Zdraví P. Kajpra bylo poznamenáno lety strávenými ve vězení. Poté, co ho na dvoře leopoldské věznice postihl infarkt, byl přenesen do nemocnice. Když se tu 17. září 1959 od srdce smál jakémusi žertu, dostal druhý infarkt a umřel. Nic okázalého: zemřel pro Pána – smíchy a naplnila se tak slova Písma: „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ (Mt 5,11-12)

Historik Jaroslav Cuhra o něm napsal: „Jeho základním životním postojem byla radost, neboť ze strachu se mnoho nerodí, a otevřenost k celému světu, neboť jen při vyrovnání se s celou skutečností může člověk duševně růst. Tak přetvářel i vykládal těžké zkoušky, které jeho život provázely.“

Svědek maximálního křesťanství

Ti, kdo jej znali, jej považují za svědka maximálního křesťanství, který v nich zanechal dojem svatosti. „Jeho kazatelské působení a tiskový apoštolát charakterizovala schopnost spojovat hluboký vhled do tajemství víry s pozornou četbou znamení doby a s vnímavostí vůči myšlenkovým proudům, které ji utvářely,“ uvádí v žádosti o zahájení procesu kardinál Duka a dále dodává, že „ho lze právem mít za mučednického patrona soudobých snah církve o účinné, době přiměřené hlásání evangelia“.

Také papež sv. Jan Pavel II. představil Kajpra jako řeholníka, který dokázal i v podmínkách pronásledování dávat „příklad velké důstojnosti životem křesťanských ctností“ (26. 4. 1997) a který „zemřel v pověsti svatosti“ (20. 5. 1995).

P. Kajpra můžete uctít v pražském kostele sv. Ignáce

Život P. Adolfa Kajpra SJ je úzce spjat s kostelem sv. Ignáce. Zde sloužil svoji primiční mši svatou, složil čtvrtý řádový slib a působil v pastoraci. Žil v přilehlé řádové residenci, kde se také věnoval redakční práci. Zde jej zatkli nacisté a po válce se sem opět vrátil z koncentračního tábora. Jen o málo později jej zde zatkli i komunisté, kteří jej odvedli přímo ze zpovědnice. Roku 1968 bylo v kostele sv. Ignáce na něho slouženo rekviem.

P. Kajpr je na tomto místně připomínán jako p

říklad hodný úcty a následování. Naleznete zde boční kapli, ve které jej lze uctít, a panelovou výstavu, která je mu věnována.

Více informací k P. Kajprovi najdete na webových stránkách kostela sv. Ignáce v Praze.

Zdroj: Kostel sv. Ignáce v Praze, Wikipedia, Katolický týdeník

Soubory ke stažení

(www.cirkev.cz)