SVATÁ BRÁNA

Již se blíží závěr Svatého roku Milosrdenství. Slavnost zakončení Svatého roku Milosrdenství proběhne v neděli 13. listopadu v 10 hodin. Tento den se zavírají Svaté brány na celém světě. Jako poslední se zavře Svatá brána v bazilice sv. Petra ve Vatikánu v neděli 20. listopadu 2016.slavnost-zakonceni-svateho-roku-milosrdenstvi„Tento mimořádný rok milosrdenství je darem milosti. Projít onou branou znamená objevit hloubku milosrdenství Otce, který objímá všechny a každému jde osobně v ústrety. On nás hledá a vychází nám vstříc. V tomto Roce poroste přesvědčení o milosrdenství. Velká křivda se činí Bohu a Jeho milosti, když se nejprve tvrdí, že hříchy jsou trestány Jeho soudem, aniž by se předeslalo, že jsou odpouštěny Jeho milosrdenstvím (srov. sv. Augustin, De praedestinatione sanctorum 12,24)! Ano, je tomu právě tak. Musíme klást milosrdenství před soud a v každém případě bude Boží soud vynesen vždycky ve světle Jeho milosrdenství. Ať nám tedy průchod Svatou branou dá účast na tomto tajemství lásky a něhy. Odložme každou formu strachu a bázně, která nepřísluší tomu, kdo je milován; prožívejme spíše radost ze setkání s milostí, která všechno proměňuje“.

(papež František, 8.12. 2015)

Svatá brána Milosrdenství je otevřena v liběšickém poutním kostele každý den od rána do večera.

U Svaté brány Milosrdenství platí v tomto mimořádném Svatém roce Milosrdenství následující pořad bohoslužeb. Svátost smíření je možné přijmout na požádání i v jiný čas.

Svaty rokV litoměřické diecézi najdeme celkem 4 Svaté brány – v katedrále v Litoměřicích, v bazilice sv. Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí, u Panny Marie, Královny Hor v Bozkově u Semil a v poutním kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce.

Svatou bránu Milosrdenství otevřel v liběšickém poutním kostele litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
v neděli 20. prosince 2015.

Svata brana

Napsat komentář