KALENDÁŘ

 

V roce 2017 uplynulo 100 let od zrekvírování zvonů v liběšickém poutním kostele. Toto výročí přineslo v roce 2017 symbolicky navrácení Liběšicím prvního velkého zvonu a obnovu poutnímu místu umlčené krásy rozezněného hlasu zvonu. Díky velkému nadšení mnoha drobných dárců se tento opravdu nesnadný úkol podařil!  U příležitosti letošního 100. výročí konce 1. světové války v roce 2018 se podařilo pro kostel získat i druhý nový zvon, který byl slavnostně požehnán o 3. neděli adventní. Pomůžete nám dokončit akt smíru pořízením posledního chybějícího zvonu?  Číslo účtu i variabilní symbol zůstávají stejné.

Naši farnost a naše poutní místo můžete podpořit jednoduchým způsobem. Bankovní spojení najdete v příloze pod tímto textem. Na všechny dárce pamatujeme při mších svatých.

podpora 2019

podpora2017