KALENDÁŘ

 

V roce 2017 uplynulo 100 let od zrekvírování zvonů v liběšickém poutním kostele. Toto výročí přineslo v roce 2017 symbolicky navrácení Liběšicím prvního velkého zvonu a obnovu poutnímu místu umlčené krásy rozezněného hlasu zvonu. Díky velkému nadšení mnoha drobných dárců se tento opravdu nesnadný úkol podařil!  U příležitosti letošního 100. výročí konce 1. světové války v roce 2018 se podařilo pro kostel získat i druhý nový zvon, který byl slavnostně požehnán o 3. neděli adventní. Nyní o Svatomartinské slavnosti 10. listopadu 2019 byl požehnán poslední třetí nový zvon. Sbírka na tento poslední zvon zatím stále pokračuje. Děkujeme ze srdce všem, kdo nám pomohou toto dílo smíru dokončit!

Naši farnost a naše poutní místo můžete podpořit jednoduchým způsobem. Bankovní spojení najdete v příloze pod tímto textem. Na všechny dárce pamatujeme při mších svatých.

podpora2017

Postupně opravit všechny zdevastované kostely a kaple na území našeho velkého farního obvodu je naším dlouhodobým cílem, abychom tak překrásné kulturní dědictví zanechali příštím generacím a zároveň aby tato místa znovu duchovně ožila. Naše snažení můžete podpořit na našem sbírkovém účtu s výčtem jednotlivých aktuálních záměrů.

Sbírkový účet na záchranu kostelů