Archiv článků za měsíc: Duben 2021

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence na poutních místech v ČR

Na přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě. Z toho důvodu předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner vyzývá správce poutních míst na území Čech, Moravy a Slezska, aby se do této iniciativy také zapojili.
Publikováno: 29. 4. 2021 15:45

V reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován „maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní místa všude ve světě, a ta se tak stala prostředky pro modlitby celé církve. Iniciativa se nese ve znamení biblického citátu „Církevní obec se naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5).

Papežská rada pro novou evangelizaci, kterou Svatý otec pověřil úkolem tuto akci zorganizovat, zaslala pozvání všem svatyním světa, aby podpořila šíření této iniciativy v příslušných regionech. Chce tak oslovit kněze, rodiny i všechny ostatní věřící a pozvat je, aby se k této modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Vedle modlitby svatého růžence provází každý den v měsíci také modlitební úmysl za nejrůznější kategorie lidí, které pandemie nejvíce postihla: za ty, kdo se nemohli rozloučit se svými blízkými, za všechny zdravotnické pracovníky, za lidi chudé, bez domova a v ekonomických nesnázích nebo za všechny zemřelé. To je jen několik úmyslů, které doplní naši modlitbu k Panně Marii.

Lidé v každém poutním místě kdekoli ve světě jsou tak zváni, aby se místním jazykem a podle místních zvyklostí modlili za obnovu společenského života, práce a mnoha dalších lidských činností, které se během pandemie pozastavily. Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci.

Vybízím proto správce všech poutních míst v Čechách, Moravě i ve Slezsku, aby se do této iniciativy zapojili. V příloze jsou uvedeny úmysly Svatého otce na každý den v měsíci květnu. Je možné vybrat si den a úmysl a uspořádat tuto modlitbu ve vašem poutním místě, na kterou byste přizvali i věřící. Aby se jich zapojilo co nejvíce, doporučuji dle možností modlitbu přenášet online na Vašich kanálech.
 
+ arcibiskup Jan Graubner
předseda České biskupské konference

V příloze jsou uvedeny úmysly Svatého otce na každý den v měsíci květnu a přehledy poutních míst ve světě, která byla oficiálně zapojena do modlitebního maratonu růžence. 
 

Soubory ke stažení

 
 
(www.cirkev.cz)

Růženec na světových poutních místech za konec pandemie

Růženec na světových poutních místech za konec pandemie

Modlitební růžencový maraton propojí v měsíci květnu třicet světových poutních míst. Každý den v 18 se bude možné připojit k mariánské modlitbě za konec pandemie.
 

Inciativu zahájí 1. května papež František a poslední májový den ji také uzavře. Nadepána byla mottem: “Z celé církve ustavičně stoupala modlitba k Bohu”. Na žádost Svatého otce uspořádala mezinárodní modlitební maraton Kongregace pro novou evangelizaci. Růženec bude možné sledovat v přímém přenosu prostřednictvím oficiálních kanálů vatikánských médií.

Zakočení mariánského měsíce před Ludskou grottou ve Vatikánských zahradách (30. května 2020)

(www.vatican.va)

Zemřel dlouholetý pracovník litoměřického biskupství

Zemřel pan Jaroslav Pulda

(www.dltm.cz)

Milena Davídková 19.dubna 2021

V sobotu 17. dubna 2021 zemřel náhle dlouholetý pracovník litoměřického biskupství pan Jaroslav Pulda ve věku nedožitých padesáti let.

Rozloučení se bude konat v pondělí 26. dubna 2021 v 11 hodin při tradiční zádušní mši svaté v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích.
Poté bude uložen do rodinné hrobky na místním hřbitově.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se s ním rozloučí při zádušní mši svaté v katedrále sv. Štěpána ve středu 28. dubna 2021 v 10 hodin.
Na tuto mši svatou jsou zváni zaměstnanci biskupství i přátelé zesnulého pana Jaroslava.
Děkujeme za jeho dlouholetou práci pro kurii a farnost, za jeho obětavou službu varhaníka v Litoměřicích a okolí a vedení litoměřického chrámového sboru.

Ať jej milosrdný Ježíš, který jej povolal do slávy Otcovy, v nebi přivítá a uvede do věčného života.
R.I.P.

 

Kázání nejen pro děti – 4. neděle velikonoční

Nedělní videokázání (nejen) pro děti – 4. neděle velikonoční

Nedělní videokázání P. Romana Vlka ke 4. neděli velikonoční.
Publikováno: 24. 4. 2021 15:00

EVANGELIUM Jan 10,11-18

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu

Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu

Při nedělní modlitbě Regina Coeli vyjádřil papež František znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině. Naléhavě vybídl ke zvýšení úsilí o nastolení míru.
Publikováno: 19. 4. 2021 14:15

„S hlubokými obavami sleduji události v některých oblastech východní Ukrajiny, kde se v posledních měsících množí případy porušování klidu zbraní, a s velkým znepokojením pozoruji zvýšení vojenské činnosti. Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí a naopak se přistoupilo ke gestům, které by byly s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik nezbytné a vytoužené smíření a mír. Mějme na srdci také těžkou humanitární situaci, v níž se ocitl tento národ, kterému vyjadřuji svoji blízkost a na jehož úmysl vás prosím o modlitbu.“

Svatý otec se zmínil rovněž o sobotní beatifikaci šesti cisterciáků z opatství Casamari, mezi nimiž byl rovněž mnich českého původu otec Jan Dominik Zavřel (1725-1799).

„V opatství Casamari byli prohlášeni za blahostavené Simeone Cardon a pět druhů mučedníků, cisterciáckých mnichů z tohoto opatství. V roce 1799, když francouzští vojáci při ústupu z Neapole pludrovali kostely a kláštery, tito poslušní Kristovi učedníci se jim postavili s hrdinskou odvahou až k smrti při obraně eucharistie před profanací. Jejich příklad nás pobízí k většímu nasazení pro věrnost Bohu, jež dokáže proměnit společnost a učinit ji spravedlivější a bratrštější.“

Dodal papež František po modlitbě Regina Coeli.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)

Kázání nejen pro děti – 3. neděle velikonoční

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti – 3. neděle velikonoční

Nedělní kázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka pro 3. neděli velikonoční.
Publikováno: 18. 4. 2021 10:45

Evangelium (Lk 24,35-48)

Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání chleba. Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl. Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v Žalmech.“ Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu. Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu bude hlásáno pokání, aby všem národům, počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“