Archiv článků za měsíc: Duben 2021

Poslední rozloučení s Ivanem Dobrovolským

Poslední rozloučení s naším milým přítelem Ivanem Dobrovolským se koná zítra v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2. S Liběšickou farností je spojen kus jeho krásného života. Do všeho, co s otcem Jaroslavem Sallerem konali, vkládal svoje srdce a obdivoval vše, co se tady v misijní krajině odehrávalo. Liběšice zůstaly natrvalo v jeho srdci. Pro mnohé z nás nebude možné se s ním rozloučit osobně, ale můžeme se připojit zítra 6. dubna 2021 v 10 hodin prostřednictvím přímého přenosu z kostela sv. Ignáce na adrese www.kostelignac.cz. Děkujeme všem, kdo se za našeho přítele třeba i jen v srdci pomodlí.

Velikonoční pondělí

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně navazuje Velikonoční pondělí, radostná lidová oslava navazující na duchovně silné a hluboké svátky naplňující člověka velikou posilou, optimismem a nadějí. Přejeme Vám krásný sváteční čas. 🙂

Začíná novéna k Božímu Milosrdenství

O Velkém pátku, kdy Pán za nás obětoval svůj život a z jeho Srdce vytrykly proudy milosrdenství, začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Je Pánovým přáním, aby všechny duše mohly být zahrnuty a obmyty jeho nekonečným Milosrdenstvím. Novéna končí SVÁTKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ o neděli po Velikonocích. Novéna je přípravou na tento svátek. Kdo přistoupí ke svátosti smíření a o tomto dni přistoupí ke svatému přijímání, dosáhne úplného odpuštění všech vin a trestů. To je veliký Pánův příslib, rovnající se znovunabytí křestní nevinnosti.

korunka k Božímu Milosrdenství

novéna k Božímu Milosrdenství

úcta k Božímu Milosrdenství

Velký pátek

Nejsmutnější den celého Velikonočního třídenní je bezpochyby Velký pátek. Ježíšovo umučení a všechny s tím spojené bolesti a utrpení je velikou výzvou ke zpytování svědomí, kolik je vlastně opravdové lásky v našem srdci a v našem životě. Prosit o odpuštění není ostudou, ale cestou k proměně srdce…

Zelený čtvrtek

Začíná Velikonoční třídenní. První z těchto tří posvátných dnů je Zelený čtvrtek. Je to středobod liturgického roku, ve kterém můžeme zvláštním způsobem vnímat dotek Pánovy sebeobětující se lásky ke všem lidem a touhy všechny lidi zachránit.