Archiv článků za měsíc: Říjen 2021

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad

Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý listopad. Dekret v tomto smyslu ve čvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.
Publikováno: 29. 10. 2021 10:15

Foto: Vatican News

Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, jedná se o reakci na četné žádosti, které v této věci do apoštolské penitenciárie přicházejí. Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění na hřbitovech a v kostelech.

Tímto dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“.

Druhý plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech věrných zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby.

Penitenciárie v dekretu poznamenává, že „z obnovené štědrosti církve budou věřící jistě čerpat zbožné úmysly a duchovní sílu, aby vedli svůj život podle zákona evangelia, v synovském společenství a oddanosti nejvyššímu pontifikovi, viditelnému základu a pastýři katolické církve“.

Zdroj: Vatican News, anglická a česká sekce

(www.cirkev.cz)

Misijní neděle 24.10. 2021

O misijní neděli se koná důležitá sbírka na misie. Kdo se nemůže účastnit slavení misijní neděle a rád by přesto na účel misijní sbírky přispěl, může tak učinit také na náš farní účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.  Děkujeme za Vaši štědrost.

Může jít o obrázek 6 people , child , people sitting , outdoors a text

95. světový den misií

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme – 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: „Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme“. Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
Publikováno: 22. 10. 2021 8:00

Foto: 95. misijní neděle 

Při prezentaci v Tiskovém středisku Svatého stolce arcibiskup Giovanni Pietro Dal Toso poznamenal, že letošní Světový den misií bude příležitostí připomenout si osobnost Pauliny Jaricot, zakladatelky Lyonské unie, která stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl. Její blahořečení se uskuteční 22. května 2022 v Lyonu. „Tato slavnost nám má připomenout roli žen v církvi a jejich obrovský vliv na toto společenství od samého počátku,“ řekl předseda Papežských misijních děl.

„Paulína byla velkou misionářkou. Cílem mnoha děl, která založila, byla evangelizace francouzského národa a podpora misií v době silné dechristianizace po Velké francouzské revoluci. Zahájila skutečné misijní hnutí, které se díky své prostotě stalo velmi populární. Její přínos pro rozvoj misií v 19. a 20. století je zásadní, protože toto dílo zapojilo obyčejné věřící a umožnilo jim uvědomit si, že také oni jsou misionáři. Nejkrásnější na tom je, že nemluvíme jen o historii. Papežské dílo pro šíření víry letos podpořilo 893 církevních regionů v misijních oblastech a investovalo více než 10 milionů dolarů do vzdělávání katechetů. Dílo sv. Petra Apoštola financovalo vzdělání pro téměř 77 000 bohoslovců a v diecézi Caserta vzniklo nové sdružení věřících inspirované charismatem Pauliny Jaricot.“

Rovněž Papežská misijní díla  v České republice se podílejí na pomoci ve 22 zemích v Africe, Asii, a Jižní Americe. Podporované projekty se zaměřují na boj proti chudobě a negramotnosti, rozvoj zdravotního systému, péči o sirotky, ale učí také hospodaření, profesnímu rozvoji a respektu k důstojnosti každého člověka.

Zdroj: Vatican News – česká sekce

(www.cirkev.cz)

Poslední rozloučení s paní Helenou Vaňouskovou z Líčkova

Do milostiplné Pánovy náruče odešla v úterý 19. října ráno naše věrná farnice paní Helena Vaňousková z Líčkova. S naší věrnou ovečkou se rozloučíme tento pátek v poutním kostele svatého Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce. Po obřadech posledního rozloučení doprovodíme paní Vaňouskovou na liběšický hřbitov, kde bude její tělo uloženo do rodinného hrobu. Mše svatá za ní bude obětovaná tuto neděli 24. října v 10 hodin dopoledne v liběšickém poutním kostele.