Misijní neděle 24.10. 2021

O misijní neděli se koná důležitá sbírka na misie. Kdo se nemůže účastnit slavení misijní neděle a rád by přesto na účel misijní sbírky přispěl, může tak učinit také na náš farní účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.  Děkujeme za Vaši štědrost.

Může jít o obrázek 6 people , child , people sitting , outdoors a text