Archiv článků za měsíc: Červenec 2023

Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji

34. Mezinárodní festival mládeže v Medžugorji

Opět začalo jedinečné setkání pro mládež celého světa, na kterém se opět sešla mládež z více než 70-ti zemí světa a více než 500 kněží.

VŠECHNY PŘÍMÉ PŘENOSY S PŘEKLADEM DO ČEŠTINY NEBO SLOVENŠTINY MŮŽETE SLEDOVAT PŘÍMO NEBO ZE ZÁZNAMU:

na https://www.youtube.com/  Media Mir Medjugorje SK

na https://www.youtube.com/  Media Mir Medjugorje CS

A TAKÉ NA SLOVENSKÉ TELEVIZI  TV LUX

 

Papež píše účastníkům medžugorského Mladifestu

Papež píše účastníkům medžugorského Mladifestu

 

V poselství mladým lidem, kteří se účastní 34. ročníku mládežnického festivalu v Medžugorje, jenž začal ve středu 26. a potrvá do 30. července, František poukazuje na krásu hledání Boží vůle: není to nic vnuceného, ale projekt lásky, kterým se člověk realizuje.

image:Image 38/source/orig/37869_25700_0_844.jpeg
 
Vatican Media

„Existuje pokušení, které se nepřestává zarývat i do nejpevnější víry: ptám se Boha, abych poznal jeho vůli, nebo se tomu vyhýbám, protože se bojím, že objevím něco, co se mi nelíbí? Toto dilema zamlžuje jedinou pravdu, totiž že Bůh má pro každého plán lásky. A že tedy stojí za to jeho vůli hledat, protože je to cesta k naplnění, ba co víc, je to neocenitelný poklad, který s Bohem vytváří pouto větší než nejtěsnější pokrevní svazky, jako bychom byli jeho děti, bratři, sestry, matky,“ vysvětluje papež František mladým účastníkům medžugorského festivalu.

Plán lásky

Jak dále poznamenává, často se ocitáme v rozporu s touto vůlí, někdy ji těžko chápeme a přijímáme, chtěli bychom jiný život, bez výzev a utrpení, chtěli bychom být jiní, možná inteligentnější, bohatší na talenty nebo přirozené vlohy. A přesto, pokračuje, není pro nás lepší vůle než Otcova, která je plánem lásky k nám s ohledem na naše plné štěstí. Často, přiznává František, se této vůle bojíme, protože se obáváme, že by nám Bůh mohl něco vnutit svévolně, a nikoli pro naše dobro; bojíme se, že přijmout jeho vůli znamená zříci se vlastní svobody.

Otevřená srdce

Papež proto mladé lidi vyzývá, aby napodobovali Marii, která jako první svým ano přijala Boží plán, aby se stala učednicí svého vlastního Syna. Ať ve vašem životě není místo pro sobectví ani pro lenost, vybízí papež. A pokud dovolíte, aby ve vás působila Boží milost, pokud budete velkorysí a vytrvalí ve svém každodenním nasazení, učiníte tento svět lepším místem pro všechny, uzavírá své poselství.

(www.cirkev.cz)

Blíží se Světové dny mládeže v Lisabonu

Byla spuštěna poslední kampaň Světových dnů mládeže: „Jsem s tebou“

 

Prostřednictvím kampaně „Jsem s tebou“ mohou účastníci Světových dnů mládeže sdílet své zkušenosti v Portugalsku a oslavovat život.

image:Image 38/source/orig/37851_zenit-tamancc83o-31-1.jpg
 
 

S příjezdem poutníků na předprogram Světových dnů mládeže (SDM) do Portugalska spustila Nadace SDM 2023 Lisabon  kampaň „Jsem s tebou“, jejímž cílem je upozornit na jedinečnou příležitost, že zástupci zemí celého světa z různých kultur jsou propojeni na jednom místě v atmosféře víry.  

Prostřednictvím kampaně, kterou připravila agentura Nossa, jsou poutníci zváni ke sdílení zkušeností a k oslavě života. Je to také možnost pro hostitelskou zemi, Portugalsko, se prezentovat, jak vřelým a sobě vlastním způsobem přijímá mladé návštěvníky z mnoha zemí. 

S využitím výrazné vizuální identity chce kampaň Světového dne poutníků v Lisabonu 2023 ukázat, že navzdory zjevným odlišnostem každého z nás nakonec zjistíme, že jsme všichni stejní. 

Světový den mládeže 2023 v Lisabonu bude zahájen 1. srpna. Jedná se o největší světové setkání mladých lidí s papežem, které se bude konat od 1. do 6. srpna v hlavním městě Lisabonu.

(www.cirkev.cz)

Mše svatá s papežem Františkem u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů

Mše svaté s papežem u příležitosti Světového dne prarodičů a seniorů se zúčastní šest tisíc věřících

 

Na neděli 23. července připadá třetí Světový den prarodičů a starších lidí, jehož letošním tématem je „Jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení“ (Lk 1,50). V Římě bude hlavní událostí tohoto dne mše svatá, kterou bude v 10 hodin dopoledne v bazilice svatého Petra sloužit papež František.

image:Image 38/source/orig/37510_ancianos-1.jpg
 
Foto: Vatican Media

Mše svaté se zúčastní více než 6 000 lidí, včetně mnoha seniorů z celé Itálie: prarodičů v doprovodu svých vnoučat a rodin, starších obyvatel domovů důchodců a pečovatelských domů a také mnoho seniorů, kteří jsou aktivní ve farním, diecézním a společenském životě.

Na závěr slavnostní mše pět starších osob, reprezentujících pět kontinentů, symbolicky předá poutní kříž Světových dnů mládeže pěti mladým lidem, kteří odjedou do Lisabonu. Tento akt symbolizuje předávání víry z pokolení na pokolení. Gesto předání má také představovat závazek, který starší lidé a prarodiče přijali na pozvání Svatého otce, že se budou za odjíždějící mladé lidi modlit a doprovázet je svým požehnáním.

Všem účastníkům slavnosti u svatého Petra předá římská diecéze modlitbu ke třetímu Světovému dni prarodičů a seniorů a poselství papeže Františka.

Dikasterium pro laiky, rodinu a život znovu vyzývá ke slavení Světového dne prarodičů a seniorů ve všech diecézích na světě mší svatou věnovanou těmto lidem a návštěvou osamělých starých lidí. Těm, kteří tyto skutky vykonají, budou uděleny plnomocné odpustky.

Zdroj: Zenit

(www.cirkev.cz)

Třetí Světový den prarodičů a seniorů je 23. července 2023

„Vám, mladým, kteří se připravujete na odjezd do Lisabonu nebo kteří zažijete Světový den mládeže ve svém bydlišti, bych rád řekl: Než vyrazíte, jděte navštívit své prarodiče, navštivte osamělého, staršího člověka!“ Výzvou k mladým se obrací papež František ve svém poselství ke III. Světovému dni prarodičů a seniorů, který se uskuteční v neděli 23. července 2023. Český překlad poselství i modlitby je níže v článku.

image:Image 37/source/orig/36004_bozenka-2023-05-25-2-450x450.jpg
 

Jen několik dní před zahájením dnů mládeže v Lisabonu bude pohled církve a papeže Františka upřen právě na staré a zralé. Letos hlava katolické církve zvolila motto ze sv. Lukáše: „Jeho milosrdenství je od věků na věky.“ (Lk 1,50) 

„Církev i společnost je potřebují, protože svěřují přítomnosti minulost, která je potřebná k budování budoucnosti. Važme si jich, nezbavujme se ani jejich společnosti, ani je nezbavujme té naší. Kéž nikdy nedopustíme, aby staří lidé byli odvrženi!“ „Pán si …především přeje, abychom starší lidi neopouštěli a neodstrkovali na okraj života, jak se to v naší době až příliš často tragicky děje„, uvádí v Pastýřském listu papež František.

Materiály ke stažení k oslavám jsou na webu rodiny.cz.

Papež v roce 2022 u příležitosti první mezinárodní konference o pastoraci seniorů nazvané „Bohatství mnoha let života“ uvádí: „…stáří není čas na odpočinek, ale šance na nové poslání ve světě“. Jsme zváni prožít ve farnostech oslavu svátku prarodičů a seniorů, aby se nikdo cítit osamocený a zbytečný.

Apoštolská penitenciárie v souvislosti se Světovým dnem prarodičů a seniorů, který papež František ustanovil na čtvrtou neděli v měsíci červenci, nabízí příležitost k získání plnomocných odpustků, více zde.

MODLITBA K III. SVĚTOVÉMU DNIPRARODIČŮ A SENIORŮ 2023

Český překlad poselství Svatého otce k dni prarodičů je ke stažení na tomto odkazu: https://cbk.cirkev.cz/dokumenty/poselstvi-ke-svetovemu-dni-senioru-a-prarodicu_258

(www.cirkev.cz)