Archiv článků za měsíc: Červen 2017

Sbírka na nový zvon pokračuje

V roce 2017 uplyne 100 let od prvního zrekvírování zvonů liběšického poutního kostela. U příležitosti tohoto smutného výročí jsme vyhlásili sbírku na první nový zvon. Za prvních šest měsíců sbírky se vybralo již přes 100 tisíc korun. Stále máme možnost tento cíl uskutečnit. Zde najdete nové číslo sbírkového účtu, původní číslo sbírkového účtu však stále platí. Děkujeme všem, kdo již přispěli a děkujeme všem, kdo nám pomáháte tuto informaci dále šířit.

36 let obdarování

Zjevení jsou velký fenomén nejen naší doby. Již 36 let probíhají v Medžugorji události, které dávno překročily hranice Bosny a Hercegoviny. Od 24. června 1981 do dnešních dnů. Církev je při hodnocení událostí velmi opatrná a zpravidla se dá očekávat nějaké konečné stanovisko až po ukončení zkoumaných zjevení. Každý se ale může o všem přesvědčit na místě samém. Je velmi mnoho těch, kteří na tomto místě prožili veliké duchovní obdarování. A za to je třeba Panně Marii děkovat z celého srdce. Kéž bychom neopakovali chyby, kterých se dopustili lidé před námi ignorováním výzev z Fatimy. Kéž by se neopakovaly události, které tak silně poznamenaly dvacáté století. Všechno záleží také především na nás. Na naší ochotě změnit svůj život, dát Boha ve svém životě na první místo… 

Hlavní pouť v Liběšicích – již příští týden

Srdečně Vás zveme již příští týden na Hlavní pouť na mariánském poutním místě v Liběšicích u Žatce. Letošní rok připadá pouť přímo na důležité datum 2. července, kdy se odehrála událost, která dala poutnímu místu v Liběšicích svůj zásadní význam. Zjevení Panny Marie a zázračné zachránění tonoucího sedláka a jeho synka při povodni v roce 1743 připomíná nejen vigilie na místě samém, ale také prosebné procesí v neděli z Klůčku do Liběšic.