FARNOST

Farnost Liběšice u Žatce je dnes centrem velikého obvodu, který zahrnuje celkem 43 vesnic.
Rozkládá se na severním okraji přírodního parku Džbán a Liběšice tvoří přirozené centrum, kam lidé přijíždějí na bohoslužby, na adorace, na poutě, na duchovní, kulturní, společenské nebo sportovní akce. Mohou využít nabídek svátostí (křty, svatby, pomazání nemocných) či svátostin (žehnání, rozloučení, pohřby) nebo třeba jen k rozhovoru s knězem nebo s některým z pastoračních pomocníků. Děti si mohou mezitím pohrát v našem Centru Svaté Rodiny a nakonec je možné využít i příležitosti k nákupu duchovní literatury a náboženských předmětů (svíčky, křížky, sošky, pohledy, přívěšky, medailky, růžence, obrázky nebo mešní vína ad.)  v naší prodejně Centrum Svaté Rodiny.
Farnost je spravována z Královské kanonie premonstrátů na Strahově, kteří působí i v nedalekém Žatci.

Bez pomoci dobrodinců nefunguje žádné dobré dílo. I Vy se můžete stát podporovateli poutního místa
v misijní oblasti. Na dárce pravidelně pamatujeme v modlitbách a při mších svatých.

Napsat komentář