Archiv článků za měsíc: Prosinec 2020

Tříkrálová sbírka proběhne kvůli covidu online

Tříkrálová sbírka proběhne kvůli covidu online

Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření posouvají Tříkrálovou sbírku do online prostoru. Koledníci hledají způsob, jak přinést do domácností po celé České republice požehnání a neohrozit přitom zdraví lidí, kteří do sbírky – mnohdy již pravidelně – přispívají. Aktuálně přijatá opatření navíc ani nedovolují uskutečnit koledu v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Od 1. do 24. ledna 2021 se proto tři králové připravili na koledu virtuální.
Publikováno: 28. 12. 2020 17:45

„Osobní setkávání je samozřejmě jedním z pilířů sbírky a jen velmi neradi o něj přicházíme. Zpřísněná opatření nám však neumožní koledování ve skupinkách v ulicích uskutečnit,“ říká hlavní koordinátorka Gabriela Víšová. „Nechceme však ochudit dárce o zážitek z koledy ani o požehnání, které koledníci do domů přinášejí. Víme, že řada lidí se na koledu těší. Snažíme se proto využít všech možností, které nám nabízí online prostor,“ dodává Gabriela Víšová. Sbírka je připravena ve virtuální podobě na stránkách www.trikralovasbirka.cz, kde všem lidem dobré vůle zazpívají dětští koledníci a odtud je také možné do sbírky přispět prostřednictvím online pokladničky. Ta bude na stránkách až do 30. dubna. Na webu si může také každý vyslechnout požehnání z úst otce Josefa Suchára, faráře a koledníka z poutního místa Neratov v Orlických horách.
 

Tři krále i dárce hlídá PES

Na celostátní úrovni připravila Charita Česká republika krizový plán a doporučila postup pro různé stupně omezení. V 5. stupni PES, který je aktuálně platný, je zakázáno koledování pro celé území státu. Koordinátoři sbírky však mohou umísťovat statické pokladničky na veřejně přístupná místa a po dohodě také do otevřených provozoven, budou vhazovat do poštovních schránek letáky informující o online koledě a samolepky s nápisem K+M+B+ nebo obnovovat požehnání v podobě nápisů nade dveřmi. Tito lidé nebudou oblečeni v kostýmech králů a s dárci se nepotkají.

Pokud se PES vrátí na 4. stupeň, je většina charit připravena na koledu v ulicích v omezeném režimu za dodržení přísných opatření. Termín koledování byl mimořádně prodloužen až do 24. ledna 2021. Zda se bude v konkrétní obci či městě koledovat, záleží na rozhodnutí příslušné diecézní charity a místní charity, které zohlední aktuální situaci i vlastní možnost zajistit bezpečí koledníků a dárců v souladu s platnými nařízeními. Podrobnosti uvádějí webové stránky jednotlivých charit. Pracovníci Charity mají s dodržováním přísných hygienických pravidel zkušenosti ze sociálních i zdravotních služeb, a proto věří, že se jim povede dodržet je i při koledování.

Všechny varianty koledy přitom mají jedno společné – ani tentokrát se Charita neobejde bez armády dobrovolníků a štědrosti dárců. Cíl i motto sbírky totiž zůstávají stejné – hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna.

Streamované požehnání a tradiční koncert netradičně

Vzhledem k situaci byly při Tříkrálové sbírce zrušeny hromadné akce pro veřejnost a koledníky, jako jsou žehnání nebo tříkrálové průvody. Požehnání přesto zazní: v sobotu 2. ledna 2021 od 10 hodin požehná virtuálním koledníkům Tříkrálové sbírky pomocný biskup Mons. Pavel Posád z poutního místa Vranov u Brna. Požehnání bude přenášeno na Facebooku Tříkrálové sbírky na kanálu ČT 24.

Součástí akce je tradičně Tříkrálový koncert, který se bude vysílat v přímém přenosu na ČT1 v neděli 10. ledna od 18 hodin. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Alena Antalová, Anna K., Michal Hrůza a KAPELA HRŮZY, Pokáč a VOXEL & Spol. V průběhu koncertu zazní reportáže o tom, kde vykoledované peníze pomáhají, tentokrát z Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku a Sociálně terapeutických dílen sv. Josefa v Domažlicích a v Meclově. Lednový koncert bohužel proběhne bez přítomnosti těch nejdůležitějších, tedy koledníků v publiku.

Miliony pro potřebné

Jsou to pochopitelně dárci, kteří rozhodnou, zda sbírku finančně podpoří – a tím pomohou lidem v nouzi. V průběhu dvaceti let celostátního konání sbírky dárci přispěli na pomoc potřebným celkovou částkou dosahující těžko uvěřitelných 1 495 360 651 korun. V prvním ročníku se v celé republice vybralo 31 925 317 korun, v roce 2020 to už bylo neuvěřitelných 133 803 733 korun. „Během dvaceti let se podařilo vybrat pro lidi v nouzi téměř jeden a půl miliardy korun. Ta obrovská lidská solidarita a ochota pomáhat nás každoročně nepřestává udivovat a dojímat a jsme za ni nesmírně vděční,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Za dvacet let pomohla sbírka zlepšit tisíce charitních služeb a jejich prostřednictvím i desítky tisíc životů charitních klientů. Takzvané záměry – tedy účel, kde vybrané peníze pomohou – se schvalují každoročně předem. Pravidelně díky tříkrálovým přispěvatelům Charita obměňuje například vozy pro pečovatelky a ošetřovatelky, které za klienty najedou ročně v terénu statisíce kilometrů. V čerstvých záměrech je tak uvedeno zakoupení vozidla pro charitní pečovatelskou službu v Bystřici pod Hostýnem, v Dolním Újezdě u Litomyšle, Frenštátě pod Radhoštěm a Jičíně či pro odlehčovací službu domácího hospice Bárka v Jihlavě. Dárci dále podpoří i provoz chráněných pracovišť Charity Strážnice, nákup antidekubitních matrací a polohovacích křesel pro seniory v domech pokojného stáří v Chabařovicích a v Sobotce, nákup školních a výtvarných potřeb a svačin a pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin na Šluknovsku a tamtéž i nákup potravin pro klienty v rámci nácviku vaření.

Dalšími záměry jsou například pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením prostřednictvím služby osobní asistence Znojmo, nákup zdravotní pomůcky pro handicapované dítě (Lovosice), potravinová pomoc rodinám v nouzi a provoz charitního šatníku (Přelouč), podpora domácího hospice Porta Vitae zajišťujícího péči o nevyléčitelně nemocné pacienty a jejich pečující rodiny (Tišnov), služeb osobní asistence pro lidi v Dobrušce a okolí či terénní práci se sociálně slabými rodinami s dětmi na Semilsku.

Historie sbírky

První ročník sbírky se uskutečnil v roce 2000 v olomoucké arcidiecézi. V celostátním měřítku se koleduje od roku 2001, v roce 2021 proběhne 21. ročník. Výtěžek Tříkrálové sbírky každoročně stoupá. V současné době je nejúspěšnější sbírkovou akcí v České republice.

Sbírka je otevřená celoročně – přispívat lze na účet na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 777, a to bankovním převodem i kartou on-line. Jednorázově i trvale lze sbírku podpořit zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90. Letos poprvé lze přispívat také přímo na webu Tříkrálové sbírky www.trikralovasbirka.cz, kde bude až do 30. dubna otevřena aplikace online kasička.

Zdroj: Charita Česká republika

U příspěvků do Tříkrálové sbírky na účet Tříkrálové sbírky uvádějte, prosíme, variabilní symbol  7770428. Tak bude Váš příspěvek přiřazen k našim místním projektům. Nebo příspěvek posílejte na náš účet číslo 2801522561 / 2010 s variabilním symbolem 7770428.  Na místech, kde koledují každý rok naši koledníci, dostanete tuto informaci na začátku ledna také na letáčku do Vašich poštovních schránek.

Děkujeme Vám!!!

Vaše Fara Liběšice

Tříkrálová sbírka u nás.

 

Vánoční pozdrav vizionáře Ivana z Medžugorje

Vizionář Ivan Dragičević poslal z USA vánoční pozdrav

27.12.2020 21:10
 

přátelům a ctitelům Panny Marie:

Drazí moji přátelé v Kristu,

Náš život se změnil od doby, kdy dočasná tma této bouře vešla do Církve a světa. Život se zdá být složitý a nejistý; naše srdce jsou neklidná. Mnozí cítí tíseň a strach. Chceme mít jasno; hledáme světlo a pravý mír.

Teď je více než kdy jindy slyšet hlas naší Matky. Panna Maria je nový hlas, který volá na poušti: „Neboj se bouře! Důležitější je připravit svá srdce pro Pána! Žij v naději!“

Panna Maria nám dává léky naděje: obrácení, modlitba ze srdce (zvláště růžence) živá četba Písma svatého, častá zpověď, půst a mše svatá.

Téměř 40 roků Panna Maria v Medžugorji žádá, abychom se modlili za uskutečnění jejích plánů.

Drazí přátelé, ty plány vycházejí z otčenáše „buď vůle Tvá“. Vůlí Panny Marie je, abychom každý den žili v „radostné naději“ a věřily tak, jak nám Ježíš dává v Evangeliu. Svatý Pavel nám říká, že „naděje nezklame“. Naděje je „kotva duše“.

Vánoce jsou dobou veliké, “radostné naděje”. To není pocit optimizmu. To je pravda. Ta Pravda je Ježíš Kristus. Ježíš, náš Spasitel, skrze Pannu Marii přišel na Zem jako člověk, aby nás chápal a rozuměl nám, léčil nás a pozvedal, osvobozoval a přetvářel v nové, krásné bytosti. Jenom Ježíš je náš mír. Ježíš je naše pravá naděje.

Vánoce nezávisí na drahých darech, které představují naši kapsu a čas. Radost je pravý dar Vánoc. Panna Maria říká, „Drahé děti, přeji si, abyste se staly nositeli míru a Boží radosti na tomto světě.“

Noste to prostě: hodně se usmívejte, smějte, milá gesta projevujte, nabízejte odpuštění.

Modlím se, abyste se snažili najít nejhlubší ze všech radostí poznávání Kristovy radosti. Modlím se zvláště za to, aby se Ježíš znovu narodil ve vašich srdcích.

Evangelium nám sděluje, že se Bůh zjevuje maličkým. Prožít Ježíšovo narození znamená právě to – stát se maličkými a přistoupit k hlubokému mysteriu vánočních jesliček.

Slavnost Narození Ježíše nás tedy vede k rozlišování podstatného od nepodstatného v životě. Prosím proto Pána o vytrvalost na té cestě zdokonalování ve víře a lásce.

Modleme se, abychom byli upřímní a autentičtí křesťané.

V tom duchu vám přeji Radostné Vánoce a požehnaný nový 2021. rok!

Pokoj a dobro.

Vaši Ivan, Laureen, Kristina, Mikayla, Daniel a Mathew.

(Ivan s manželkou a dětmi)

Více zde: http://m.medzugorje-dve-srdce-monika-stampfelova.cz/news/vizionar-ivan-dragicevic-poslal-vanocni-pozdrav/

Boží hod vánoční a svátek sv. Štěpána

Slavnost Narození Páně neboli Boží hod vánoční. Největší dar, který lidstvo dostalo, spočívá v Ježíšově narození. Protože jsme dostali tento nesmírný a nepochopitelný dar, máme touhu slavit a obdarovávat druhé. Tajemství obdarovávání láskou překračuje všechnu lidskou nedostatečnost… 🙂  Požehnaný sváteční den všem!

Radost a zvyky Štědrého dne

Na Štědrý den se těší velmi mnoho lidí po celém světě. Tento radostný předvečer slavnosti Narození Páně, Svaté Noci, kdy se Ježíš narodil, má celou řadu různých lidových zvyklostí, ale i nejrůznějších pověr. Nejdůležitější je naše důvěra v Toho, který se kvůli nám do tohoto světa narodil. To platí tím více v době, která není úplně jednoduchá. Přejeme Vás krásné prožití štědrého večera a požehnané a milostiplné svátky plné Pánovy přítomnosti. 🙂