ODKAZY

Společenství čistých srdcí  – pro mladé, kteří chtějí žít bez kompromisů

Řád premonstrátů   a  Strahovský klášter – o strahovských premonstrátech a jejich klášteře

Biskupství litoměřické  – litoměřická diecéze

DŽBÁNSKO, o.p.s.  – Obecně prospěšná společnost pro rozvoj regionu

Potravinová banka Džbánsko – pomáháme potřebným. Potravinová banka pro západní část Ústeckého a Středočeského kraje.

Katolický direktář (the Catholic Directory) – aneb když hledáte mši svatou kdekoli na světě

Single katolíci – aneb když jsi sám nebo sama, jsi věřící a hledáš partnera nebo partnerku

Víra na internetu

Kongregace sester Božího Milosrdenství – úcta k Božímu Milosrdenství

Napsat komentář