PODPORA

Naše poutní místo leží v misijní oblasti severozápadních Čech.
Vaše podpora je pro nás důležitá, abychom tu mohli být pro Vás a zároveň vytvářet mnoho potřebného.
Za všechny dobrodince se pravidelně modlíme a slouží se mše svaté za ně a na jejich úmysly.

Můžete-li, podpořte, prosíme naši snahu o záchranu zdevastovaných a rozbitých kostelů v naší oblasti.
Za každou pomoc budeme velice vděčni. Dárcům rádi vystavíme potvrzení pro daňové účely.

Kromě záchrany vzácných památek bychom chtěli uskutečnit ještě jeden bohulibý záměr.
V obci Měcholupy byl v 80. letech zbourán zcela zdevastovaný kostel sv. Vavřince.
Obnova tohoto místa je příležitostí k nápravě minulých křivd a zároveň příležitost k úplnému a opravdovému smíru.

Napsat komentář