Archiv článků za měsíc: Prosinec 2023

Nově jmenovaný litoměřický biskup Stanislav Přibyl: Jsem tu s vámi a jsem tu pro vás!

Nově jmenovaný litoměřický biskup Stanislav Přibyl: Jsem tu s vámi a jsem tu pro vás!

Zdroj:cirkev.cz
23. 12. 2023, 15.00

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bylo dnes, 23. prosince, oznámeno jméno nového, v pořadí 21. litoměřického biskupa, kterého již jmenoval papež František. Přinášíme rozhovor s nově jmenovaným biskupem, P. Stanislavem Přibylem.

image:Image 48/source/orig/47783_img-0216.jpeg
 

Papež František vás jmenoval novým biskupem litoměřickým. Jak jste se cítil, když jste se tuto zprávu dozvěděl?

Přestože se již léta pohybuji mezi biskupy, s apoštolskou nunciaturou jsem v denním kontaktu a znám poměrně podrobně proces, kterým dochází k výběru biskupů, je to přece jen okamžik, který člověka zaskočí.

Pan nuncius mi napsal v neděli 17. prosince přes Whatsapp, že by se mnou potřeboval něco probrat a že to nezabere víc než deset minut. Vzhledem k tomu, že jsme spolu v předchozí dny projednávali různé úřední záležitosti, vypadala zpráva „nevinně“. Nicméně přece jen – v neděli jsme podobné záležitosti neřešili s takovou urgencí. Před odjezdem na odpolední mši svatou do Horní Police jsem se tedy zastavil na nunciatuře. Tam na mě čekala na prázdném stole v přijímacím salónku obálka. Měl jsem si ji otevřít a přečíst. Jenže tam bylo vánoční přání! Byl jsem dokonale zmatený. V přání byla věta s prosbou o požehnání pro mě do budoucnosti. Potom mi pan nuncius oznámil, že se Svatý otec rozhodl mě jmenovat litoměřickým biskupem. Zavřel jsem oči a prosil Pána o správná slova. Pak jsem jen řekl, že přijímám. Následně jsem poprosil o sklenici vody a o možnost jít se pomodlit do kaple. Po půlhodině jsem sedl do auta a jel do farnosti. Takhle jednoduché to bylo…

Již je známý termín vašeho svěcení, víte také, kdo budou vaši světitelé?

Dohodli jsme se na sobotě 2. března. Jmenovaný biskup se musí ujmout úřadu do tří měsíců. Nedílnou součástí jsou duchovní cvičení před svěcením. A vzhledem k tomu, že budou v druhé polovině února společné exercicie pro biskupy, volili jsme nejbližší termín po těchto duchovních cvičeních.

Bývá zvykem, že si světitele zvolí jmenovaný biskup sám, nicméně je nanejvýš vhodné, aby světitelem diecézního biskupa byl jeho metropolita. Takže – a jsem tomu velmi rád – bude hlavním světitelem pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner. Dále jsou potřeba další dva spolusvětitelé. Jedním z nich bude zcela určitě Mons. Jan Baxant, dosavadní litoměřický biskup. Byl mým rektorem v semináři, blízkým spolubratrem v kněžské službě, šéfem, když jsem byl generální vikář, nedovedu si to bez něj představit. Třetím biskupem světitelem bych měl rád některého německého biskupa, protože litoměřická diecéze má vzhledem k své nedávné historii k Německu velmi blízko. Toto třetí jméno je v jednání, ale doufám, že to vyjde.

Diecézi již znáte dobře, jste knězem této diecéze a v letech 2009–2016 jste působil jako její generální vikář. Jaké tedy budou vaše priority a na co se zaměříte?

Služba biskupa je natolik komplexní, různorodá a široká, že je těžké v pár větách vyslovit nějaké priority. Snad mi v tom pomůže právě probíhající Synoda o synodalitě s podtitulem společenství, spoluúčast, poslání.

V oblasti společenství bych se rád zaměřil na pevné a pevnější vztahy mezi námi křesťany v diaspoře a ve vysoce sekularizovaném prostředí. Tedy s kněžími a jáhny tvořit presbyterium (kněžstvo), které není jen seznamem kněží, ale kde jsou opravdu pevné vazby založené na hlubokém přátelství, společném poslání a službě církvi a v církvi. Se spolubratry biskupy chci posilovat na stejných principech kolegialitu, nebýt nějakým solitérem utrženým ze řetězu. Někdy jsou komunikace, diskuse a hledání společného rozhodnutí vnímány jako něco, co jen zdržuje a člověka brzdí v rozletu. Ale je to naprosto nutný způsob života a práce. Navíc jsem k tomu „přičichl“ již jako generální sekretář, takže to není pro mě nic nového. Ve vztahu k Božímu lidu bych byl rád, abychom tvořili jednu rodinu Božích dětí založenou rovněž na přátelských vztazích a na vědomí stejné důstojnosti i stejného poslání. Všem diecézanům i všem lidem, s nimiž se budu setkávat, bych rád už nyní vzkázal: jsem tu s vámi a jsem tu pro vás! Není to nic nového, je to ozvěna starého pravidla formulovaného sv. Augustinem: „S vámi jsem křesťan, pro vás jsem biskup.“

Co se týče spoluúčasti, rád bych zdůraznil, že každý z nás jsme obdarovaný Bohem. Nikdo není jen do počtu. Lidské síly a charismata jsou řečeno ekonomickou terminologií „vzácné statky“. Jsem proto přesvědčen, že je třeba dát šanci na podíl na aktivnějším životě církve všem, ovšem samozřejmě po příslušném rozlišování. K tomu bude třeba hodně naslouchání. Jsou na to k dispozici stanovená grémia, jako je kněžská rada, pastorační rada a další. V prostředí, jako je v litoměřické diecézi, existuje přesvědčení až klišé, že „nejsou lidi“. Udělám všechno proto, aby se ukázalo, že lidí je sice možná méně než jinde, ale že Pán žehná všude.

Nakonec je zde poslání. To chápu především jako výzvu, abychom se jako církev netočili jen kolem sebe a nebyli do sebe příliš zahledění. Jsem přesvědčen, že je třeba vykročit na cesty známé i nové, abychom svědčili o Kristu, hlásali evangelium a přivedli Pánu ochotný lid. Naše země je zahrada, tedy Bohem stvořená a člověkem obdělávaná. Po vyhnání z ráje se sice stává někdy také kamenolomem, ale naším úkolem je z něho s Boží pomocí tu zahradu znovu udělat. Zahradu, která není podle slov naší hymny jen „zemským rájem napohled“, ale místem, kde přebývá Bůh a my s ním… A ráj nebo kamenolom začíná a končí tam podle toho, jaké jsou vztahy mezi lidmi a mezi člověkem a Bohem.

Vzhledem ke znalosti prostředí, neboť jsem byl v Litoměřicích sedm a půl roku generálním vikářem a v diecézi působím nepřetržitě od roku 2009, se domnívám, že mé představy by nemusely být naivní…

Zůstanete i nadále na postu generálního sekretáře ČBK? Půjdou skloubit tyto dvě velmi náročné funkce?

Odpovědět na tuto otázku je příliš předčasné. Dosud jsem nemohl o svém jmenování s nikým mluvit, a tak je pochopitelné, že se nemluvilo ani o židli generálního sekretáře. Podle stanov ČBK by to měl být kněz. Nicméně v Evropě najdeme celou paletu osob, které tento úřad zastávají. Generálními sekretáři jsou biskupové diecézní i pomocní, kněží, řeholníci, řeholnice a také laici – ať muži či ženy. Důležité je zvládnout velmi rozsáhlou a různorodou agendu a také vytvořit pro biskupy ono již zmiňované prostředí pro uskutečňování kolegiality, což je spojeno s atmosférou důvěry, diskrétnosti a přijetí.

Domnívám se, že následující týdny budu jistě na postu generálního sekretáře pokračovat, potom se uvidí. Bude to záviset na tom, zdali se najde vhodný kandidát a v jakém časovém horizontu by se mohl nového úřadu ujmout. Já jsem připraven pokračovat jako generální sekretář tak dlouho, jak to bude potřeba. V situaci, kdy agendu znám velmi důvěrně a kdy mnoho záležitostí vyřizuji již dnes on-line a na dálku, to nepředstavuje tak velkou zátěž. Ale uvidíme…

Co vás tedy čeká nyní? Budete mít čas se na převzetí diecéze nějak připravit?

Čeká mě mnoho praktických kroků: připravit se na svěcení po duchovní, liturgické i organizační stránce, musím se vybavit příslušnými biskupskými insigniemi, popřemýšlet o nejbližších spolupracovnících a mnoho dalšího. Co se týká administrativního převzetí diecéze, tam nic neuteče, to by proběhlo, předpokládám, až po svěcení a převzetí úřadu.

Byl bych rád, kdyby příprava na změnu na litoměřickém biskupském stolci měla silný duchovní akcent: předběžně si to představuji tak, že by mohla v diecézi před svěcením proběhnout modlitební novéna a v předvečer slavnosti společná adorace za diecézi a nového biskupa, například v Doksanech, které jsou díky přítomnosti kontemplativních sester jedním ze silných duchovních center diecéze. Ale jsou to všechno jen představy, konkrétní podobu to začne nabírat po Novém roce, až budu moci s příslušnými lidmi o tom podrobněji mluvit.

Papež jmenoval Stanislava Přibyla novým biskupem Diecéze litoměřické

Papež jmenoval Stanislava Přibyla novým biskupem Diecéze litoměřické

Zdroj:cirkev.cz
23. 12. 2023, 12.10

Dnes, v sobotu 23. prosince 2023, jmenoval papež František nového biskupa Diecéze litoměřické. V pořadí 21. biskupem litoměřickým se stane redemptorista Stanislav Přibyl, současný generální sekretář České biskupské konference a administrátor poutního místa Horní Police v litoměřické diecézi. Nový biskup bude uveden do úřadu 2. března 2024, kdy také přijme biskupské svěcení.

image:Image 48/source/orig/47781_p-stanislav-pribyl.jpg
 
 

Informaci o novém biskupovi oznámil v litoměřické katedrále sv. Štěpána 23. prosince za přítomnosti současného litoměřického biskupa Jana Baxanta, kněží a věřících rada Apoštolské nunciatury v České republice, Mons. Giuseppe Silvestrini, který zastoupil apoštolského nuncia v ČR Judu Thaddea Okola, který se účastnil mše svaté v pražské katedrále sloužené za oběti tragédie na Filozofické fakultě UK.

„Je den státního smutku za zemřelé při čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě UK v Praze. Právě jsme jejich památku uctili minutou ticha a pomodlili se modlitbu Anděl Páně za jejich duše, jejich rodiny, kteří truchlí za své blízké,“ vzpomenul Mons. Silvestrini a dodal: „Dnes Apoštolská nunciatura přináší radostnou zprávu vám všem v litoměřické diecézi, Papež František jmenoval otce Stanislava Přibyla biskupem litoměřické diecéze.“ 

Nově jmenovaný litoměřický biskup Stanislav Přibyl uvedl: „Mezi jmenováním a zveřejněním se událo mnoho věcí. Především tragické události na Filozofické fakultě UK, kde jsem doktorandem, tak se mě to dotýká velmi zblízka. V Galerii Uffizi ve Florencii je obraz Narození Páně od jednoho holandského mistra. Postavy, které jsou ve tmě, se sklánějí nad Ježíšem, který září. To je možná symbol těch letošních Vánoc, poznamenaných takovou temnotou násilí, bolesti a smutku. On je tím, kdo přináší světlo, je Světlem, je strážcem světla, je malý, ale tato jiskřička zažehuje velké světlo. To světlo se však šíří od Boha k člověku a od člověka k člověku, asi jako když si zapalujeme jeden od druhého svíčku. Ježíš je Bohem útěchy, který se stal člověkem, a tak se mi může podívat do očí… a já jemu. Je snad něco útěšnějšího než to, že se mohu podívat do očí někomu, kdo mě miluje?“ Uvedl P. Stanislav Přibyl a dodal: „O svém jmenování jsem se dověděl na 3. neděli adventní. Mám radost a současně mě naplňuje bázní fakt, že na mě Bůh shlédl v tak zodpovědném poslání. Dnešní zveřejnění jmenování je potom možné chápat jako vánoční dar: rozhodně je to velké obdarování pro mě, a doufám, že i pro celou diecézi, kterou jsem si zamiloval už před 15 lety, když jsem přišel do Litoměřic jako generální vikář. Po Bohu chci vyjádřit svou vděčnost za důvěru papeži Františkovi a Mons. Janu Baxantovi, mému předchůdci, za jeho službu. Těším se na ty, kteří mi budou svěřeni: jsem tu s vámi a jsem tu pro vás!“

Biskupské svěcení a zároveň uvedení P. Stanislava Přibyla do úřadu se uskuteční v sobotu 2. března 2024 při mši svaté od 11 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Do této doby bude apoštolským administrátorem litoměřické diecéze biskup Jan Baxant, který ke jmenování svého nástupce uvedl: „Jedenadvacátému biskupovi litoměřickému, mému kdysi žákovi, posléze spolupracovníku a nyní nástupci, vyprošuji moudrost Ducha Svatého a laskavost Panny Marie. Dobrý pastýř Kristus ho, jako biskupa, určil za nástupce apoštolů. Na jeho novou cestu do diecéze, kterou zná a má ji rád, a o níž ví, že je kamenolomem i zahradou, mu přislibuji duchovní podporu modlitby a bratrské přízně. Zpráva o jeho jmenování mě potěšila a papeži Františkovi jsem vděčný, že takto rozhodl.“

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR se narodil 16. listopadu 1971 v Praze – Strašnicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu zeměměřickou. Po maturitě nastoupil do noviciátu v polské Lubaszowé (1990–1991) a následně složil řeholní sliby v kongregaci redemptoristů. V letech 1991–1996 studoval na KTF UK a zároveň absolvoval formaci v pražském Arcibiskupském semináři. Po vysvěcení na kněze v roce 1996 byl farním vikářem na Svaté Hoře (1996–1999) a farářem tamtéž (1999–2008). V letech 2002–2011 zastával úřad provinciála pražské provincie redemptoristů.

V roce 2004 se stal prezidentem Arcidiecézní charity Praha. Působil zde do konce roku 2008. V témže roce byl jmenován členem kněžské rady v Pražské arcidiecézi.

V roce 2012 získal na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze licenciát teologie, v roce 2014 získal tamtéž doktorát z teologie. V roce 2019 dokončil magisterské studium na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v oboru finance a management. V současné době se věnuje na FF UK studiu dějin výtvarného umění se zaměřením na osobnost třetího pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna.

Mezi lety 2009 a 2016 působil ve funkci generálního vikáře litoměřické diecéze. Od 1. října 2016 pracuje jako generální sekretář České biskupské konference; vede sekretariát této organizace zastřešující činnost katolické církve v ČR a mluví za ni v médiích.

Mezi jeho oblíbené činnosti patří hudba, především hra na varhany, a také fotografování. Komunikuje na různých úrovních polsky, německy, anglicky, italsky a francouzsky.

Diecéze litoměřická byla založena bulou papeže Alexandra VII. ze dne 3. července 1655, a byla vydělena z území arcidiecéze pražské. Zaujímá plochu 9 393 km², má 10 vikariátů, 384 farností a nachází se v ní 1265 samostatně stojících kostelů a kaplí. V pořadí 20. diecézním biskupem je od roku 2008 Jan Baxant, který 8. října 2023 dosáhl kanonického věku 75 let a podal rezignaci na úřad sídelního biskupa do rukou papeže.

Jmenování 21. biskupa litoměřické diecéze

LIVE: Jmenování 21. biskupa litoměřické diecéze

Zdroj:cirkev.cz
23. 12. 2023

V sobotu 23. prosince 2023 ve 12 hodin bude současně ve Vatikánu a v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích oznámeno jméno 21. litoměřického biskupa, kterého jmenoval papež František. Přímý přenos můžete sledovat na TV Noe, i prostřednictvím streamu na YouTube kanálu této televize.

Před zlem nestačí zavírat oči, musíme se proti němu umět postavit, řekl Graubner

Před zlem nestačí zavírat oči, musíme se proti němu umět postavit, řekl Graubner

 

Všichni se snažíme budovat na zemi ráj, ale realita života nám ukazuje, že zlo existuje, že před ním nestačí zavírat oči a že nás před ním neuchrání žádná instituce ani zákon, řekl dnes v katedrále sv. Víta na bohoslužbě za oběti čtvrteční střelby na pražské filozofické fakultě arcibiskup Jan Graubner. „Pokud nechceme zlu podlehnout, musíme se proti němu umět postavit,“ dodal.

image:Image 48/source/orig/47789_zadusnimse-zaffuk-5.jpg  (Foto: Jan Haken, Člověk a Víra)

„Stále jsme všichni svým způsobem nějak v šoku z toho, co se stalo,“ řekl na úvod bohoslužby Graubner. „Je třeba, abychom jasně odsoudili to, co se stalo a zároveň abychom se podívali dopředu,“ dodal. Každý člověk podle něj musí objevit svůj podíl na šíření zla a najít odvahu ke změně myšlení. Společnost podle něj dostatečně nevnímá příčiny a důsledky a ztrácí schopnost naslouchat druhým přímo. „Dostáváme se do izolace, do neskutečného světa, k reálné samotě a opuštěnosti, byť třeba uprostřed davu,“ uvedl.

Na oltář byly během bohoslužby položeny růže, jedna za každou oběť. „A jednu přidáme i za toho, který se nechal zlem tak ovládnout a tak zmanipulovat, že se stal nástrojem příšerné smrti,“ řekl Graubner. Chceme tím vyjádřit víru, že láska musí nakonec vždycky zvítězit, doplnil.

„Život každého člověka je svou jedinečností obohacením a součástí životů nás ostatních, a proto je jeho ztráta nenahraditelná. Život mladého člověka je nenaplněnou možností vykonat pro ostatní mnoho dobrého,“ řekla v závěru mše rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková. Poděkovala všem, kdo posílají slova podpory, aktivně pomáhají i zdravotníkům a členům integrovaného záchranného systému. „I nadále si pomáhejme, buďme k sobě dobří, buďme k sobě ohleduplní a vzájemně si prosím buďme oporou. V tyto těžké chvíle by nikdo z nás neměl zůstat sám,“ dodala.

Bohoslužby se zúčastnil také prezident Petr Pavel, předsedové obou komor Parlamentu nebo pražský primátor. Vláda vyhlásila na dnešní den státní smutek – státní vlajky na úřadech a institucích vlají na půl žerdi a doplnily je černé prapory, v poledne se rozezněly kostelní zvony. Lidé vzdali úctu zemřelým a soustrast pozůstalým minutou ticha. Některá města zrušila nebo upravila adventní akce, dnešní program změnily i televizní stanice.

Bohoslužby připomínající oběti tragického útoku se dnes konají také v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla, v ostravské katedrále Božského Spasitele a na dalších místech. V poledne se po Česku rozezněly kostelní zvony a veřejnost na mnoha místech uctila oběti útoku minutou ticha, stejně jako například hasiči, kteří na minutu nastoupili v zásahovém stejnokroji před hasičské stanice.

Střelba v univerzitní budově na Starém Městě je nejtragičtějším takovým případem v historii Česka, vyžádala si 14 obětí. Dalších 25 lidí bylo zraněno, část těžce. Zemřel i útočník, který po hrůzném činu obrátil zbraň proti sobě.

(www.cirkev.cz)

Arcibiskup Jan Graubner k tragédii na Filosofické fakultě UK

Arcibiskup Jan Graubner k tragédii na Filosofické fakultě UK

Zdroj:cirkev.cz

21. 12. 2023, 19.06

Přinášíme vyjádření arcibiskupa pražského Jana Graubnera, předsedy ČBK, k tragédii na FF UK.

image:Image 48/source/orig/47621_dsc1748-1.jpg

(Foto: Jarmila Fussova, Člověk a Víra)

S hlubokým zármutkem jsem se dozvěděl zprávu o střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde přišlo o život přes 15 osob, mnoho dalších bylo zraněno.

Vyjadřuji upřímnou soustrast a hlubokou lítost pozůstalým všech obětí a ujišťuji je o naší blízkosti.

Modlím se za mrtvé, jejich rodiny, blízké i přátele a také za uzdravení všech zraněných. Prosím Pána, aby všem v této předvánoční době přinesl útěchu a pomohl překonat bolest a smutek.

Kněží pražské arcidiecéze jsou k dispozici poskytnout všem duchovní podporu a radu.

+ Jan Graubner, arcibiskup pražský