Archiv článků za měsíc: Říjen 2019

Sbírka na chybějící liběšické zvony

Už jen dva týdny nás dělí od historické události, kdy se vrátí do Liběšic poslední ze tří chybějících velkých zvonů. Bude tak dokončeno dílo smíru za hrůzy obou válek, které po dvakrát liběšický poutní kostel o tři velké zvony připravily. Pomozte nám dokončit toto dílo smíru jakýmkoli příspěvkem. Můžete sdílet dále. Mnohokrát děkujeme!!!

Poutní mše svatá v Hradišti

Státní svátek republiky je zároveň svátek dvou apoštolů sv. Šimona a Judy Tadeáše. V naší farnosti je jim zasvěcen kostel v Hradišti. Srdečně zveme na poutní mši svatou. Svatý Juda Tadeáš patří mezi oblíbené světce a často je vzýván jako patron beznadějných případů a neřešitelných situací.

Misijní neděle – Světový den misií

Neděle, která je ústředním bodem tohoto roku a zvláště Mimořádného misijního měsíce, je velkým obdarováním pro každou místní církev, zvláště žije-li sama v misijních podmínkách. Děkujeme papeži Františkovi za příležitost prožít tento měsíc jako zvláštní povzbuzení k další misijní činnosti.