Archiv článků za měsíc: Duben 2020

O vděčnosti

Tuto sobotu se konalo virtuální modlitbní setkání ve spojení s Medžugorjí. V jeho rámci pronesl otec Ljubo Kurtovič, jeden z medžugorských františkánů, velmi krásnou promluvu o vděčnosti. Zde Vám ji nabízíme celou.

Vďačnosť (Pater Ljubo Kurtovič, 25.04.2020)

 

 

Výzva k modlitbám za déšť

Modleme se za déšť, vybízí arcibiskup Graubner

Současná epidemie ochromila náš život, ale také upoutala naši pozornost, a tak si téměř nevšímáme mimořádného sucha a hrozící neúrody, píše arcibiskup Jan Graubner kněžím své arcidiecéze – a jejich prostřednictvím také všem věřícím – před svátkem sv. Marka.
Publikováno: 27. 4. 2020 12:30

Foto: Miroslav Novotný, Člověk a Víra

„Naši předkové slavívali jarní prosebné dny s posty a procesím do polí, kdy prosili za příhodný déšť a požehnanou úrodu. I když nemůžeme konat prosebná procesí, vyjděte si, prosím, do polí sami na procházku a modlete se cestou,“ píše olomoucký arcibiskup kněžím a dodává: „K podobným soukromým vycházkám s modlitbou vyzvěte i své farníky.“

Stejně tak je podle něj třeba se za déšť modlit při bohoslužbách v kostelích a využít při tom jak zvláštní mešní formulář, tak brožurku modliteb a písní za déšť. Svůj list pak arcibiskup Graubner zakončuje vyjádřením vděčnosti za osobní zapojení kněží i farníků a všem ze srdce žehná.

(www.cirkev.cz)

Modlitba v rodině – 3. neděle velikonoční

Modlitba v rodině – 3. neděle velikonoční

Kostely v neděli 26. dubna přivítají již první účastníky bohoslužeb. Většina věřících ve farnostech však musí ještě stále zůstat doma.
Publikováno: 25. 4. 2020 22:30

Pro všechny jsou opět připraveny texty pro společnou modlitbu v rodině během 3. neděle velikonoční.

Text k modlitbě je ke stažení v příloze.

Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské

 

(www.cirkev.cz)

Svátek Božího Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství.

Jak veliká milost pro celý svět, ale i pro každého z nás. Tento svátek je darem od Pána a to nejen pro tuto mimořádnou a zvláštní dobu. Je to velice nadčasové poselství o nekonečné Boží lásce a úplném odpuštění.

Přijměte krátké videoposelství v tento den jako pozdrav všem farníkům i přátelům našeho poutního místa. Kéž Vás Boží Milosrdenství všechny objímá. 🙂 

 

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Modlitba v rodině – 2. neděle velikonoční

Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii. O této velikonoční neděli, neděli Božího milosrdenství, vstupme do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy. Osm dní po vzkříšení se jako Kristovi učedníci scházíme, abychom přijali pokoj a radost, kterou nám Pán chce darovat. Otevřeme svá srdce Kristově přítomnosti!
Publikováno: 18. 4. 2020 19:30

Nabízíme model rodinné bohoslužby na 2. neděli velikonoční, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí.

Soubor je ke stažení v příloze.

Zdroj: www.doo.cz

Soubory ke stažení

 

(www.cirkev.cz)