Archiv článků za měsíc: Říjen 2017

Slavnost svatého Martina a Požehnání nového zvonu

Srdečně Vás zveme na jedinečnou událost v historii liběšického poutního místa. U příležitosti stého výročí událostí ve Fatimě a 100 let od zrekvírování zvonů za 1. světové války se vrátí do věže liběšického poutního kostela zvon pojmenovaný příznačně MARIA. Požehnání nového zvonu tak bude smírnou událostí za bolestmi uplynulého století.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci můžeme získat při splnění obvyklých podmínek, kterými jsou:

  1. svátost smíření  (zpověď)
  2. svaté přijímání
  3. modlitba na úmysly Svatého otce
  4. návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé (Věřím v Boha, Otčenáš)
  5. nemít zalíbení v žádném (ani lehkém) hříchu

Misijní neděle 22. října 2017

Každý rok je příležitost prožít mimořádným způsobem MISIJNÍ NEDĚLI. Tato zvláštní neděle nám připomíná věci v souvislostech. Díky misijní neděli se můžeme propojit se všemi místy světa, kde žije spousta chudých a potřebných lidí, jejichž velikým světlem a radostí je víra a hlásání evangelia, které k nim z našeho světa kdysi dorazilo a je stále živé a naplňuje lidská srdce. Misijní neděle je výzvou k vděčnosti za to, že můžeme žít ve světě, kde je podstatně méně starostí, než jaké má většina lidstva a příležitostí projevit štědře solidaritu a pomoci nejpotřebnějším v nejodlehlejších místech světa. V předvečer misijní neděle se můžeme všichni spojit v modlitbě za misie v MISIJNÍM MOSTU MODLITBY ve 21.00 a následně prožít radost misijní neděle, jejíž hlavní oslavy proběhnou v Liběšicích od 10-ti hodin. DĚKUJEME VŠEM, KDO ŠTĚDŘE PODPOŘÍ SBÍRKU MISIJNÍ NEDĚLE!

Zasaď si svůj strom

V sobotu 21. října dopoledne proběhne v Želči nad vesnicí ojedinělá společenská akce – sázení nové aleje. Každý si může přijít zasadit svůj strom. Odpoledne v 16 hodin pak bude alej slavnostně otevřena a požehnána. Organizuje obecně prospěšná společnost Džbánsko, o.p.s.  Srdečně Vás zveme.