Farnosti

Novéna k Panně Marii Liběšické

V tyto dny se připravujeme na hlavní poutní slavnost v Liběšicích u Žatce. Přípravou na tento den je také duchovní příprava v podobě novény. Po devět dní se můžeme modlit druhý radostný desátek růžence („s kterým jsi Panno Alžbětu navštívila“), ve kterém rozjímáme o návštěvě Panny Marie u své příbuzné Alžběty a o Navštívení, které se odehrálo na našem poutním místě 2. července 1743, kdy se Panna Maria zjevila tonoucímu sedlákovi a jeho synovi a zachránila je před jistou smrtí při bleskové povodni v Klučku. Po modlitbě desátku můžeme přidat ještě loretánské litanie.

 

Zemřel P. Othmar Schindl, farář naší partnerské farnosti

S velkým zármutkem a s lítostí oznamujeme všem, že zemřel velký přítel naší farnosti, otec Othmar, farář farnosti v rakouském Böhlerwerku v diecézi St. Pölten. Naše farnosti spojilo v partnerství přátelství velkých dvou kněží – otce Jaroslava Sallera z Liběšic a otce Othmara Schindla v Böhlerwerku. Po otci Jaroslavovi odešel do Pánovy náruče i otec Othmar ve svých 84 letech, v 60. roce kněžství. Vzpomeňme v modlitbě… +