Farnosti

Začala Tříkrálová sbírka 2022

1. ledna začala Tříkrálová sbírka 2022.  Až do 16. ledna máte možnost přispět do Tříkrálových kasiček – ať už na různých místech, kde se kasičky postupně objeví, tak koledujícím třem králům.  I v letošním roce bude však převažovat na mnoha místech on-line forma, proto Vám nabízíme možnost přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím našeho účtu pro projekty Tříkrálové sbírky, odkud bude na účet Tříkrálové sbírky odeslán příspěvek najednou.

Děkujeme všem, kdo přispějete a pomůžete tak potřebným.

2801522561 / 2010,  variabilní symbol  777428

 

 

Vánoční přání

Milí přátelé,
rád bych Vám všem popřál radostné a pokojné, požehnané a milostiplné svátky.
Vánoce jsou svátky, jejichž duchovní síla se neomezuje jen na Štědrý večer,
jsou poselstvím, že nejsme sami na tomto světě, opuštěni a ponecháni sami sobě.
Jsou naplněny silou přítomnosti Toho, který nás neopouští ani v dnech nejvšednějších.
Náš premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení právě o těchto Vánocích.
Svatý Norbert, oslovený silou blízkosti narozeného Krista, zakládá svůj řád
a první členové skládají své sliby o Svaté noci, v blízkosti jesliček.
Je to veliká symbolika dne, kdy Ten, který se dává nám, tomu se odevzdáváme my.
Ten, který je Láska sama, ať pohladí Vaše srdce
a otevře nebe nad Vámi, aby záchvěv nebeských paprsků
učinil Váš život naplněnějším a radostnějším.
To Vám upřímně přeje
o.Vilém

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Královéhradecký biskup Jan Vokál, předseda Rady pro eucharistické kongresy, zve všechny farnosti, aby se připojily v sobotu 20. listopadu 2021, na vigilii Slavnosti Krista Krále, k hodině eucharistické adorace.
Publikováno: 16. 11. 2021 16:15

V září letošního roku jsme ve spojení s církví po celém světě mohli prožít Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti s přípravnou modlitbou v našich farnostech a společenstvích. Ve dnech 5. – 12. září probíhal tento kongres v prostorách mezinárodního veletrhu Hungexpo, v rámci kterého byly na programu bohoslužby, adorace, přednášky či svědectví. Budapešť také nabídla v tyto dny účastníkům krásu svých tradic a folklóru. Bohoslužbou Statio Orbis papež František kongres slavnostně uzavřel. I když Eucharistický kongres skončil, chceme vzdát díky Ježíši, který stále zůstává uprostřed nás, za úspěšný průběhu kongresu a za jeho duchovní přínos.

„Obdrželi jsme v těchto dnes pozvání ze sekretariátu Mezinárodního eucharistického kongresu, abychom se zapojili k hodině eucharistické adorace ve farnostech (v pořadí již deváté), popřípadě k modlitbě v rodinách, a to v sobotu 20. listopadu 2021, o vigilii Slavnosti Ježíše Krista Krále, v duchovním spojení s celým světem,“ dodává královéhradecký biskup Jan Vokál a zve všechny farnosti k zapojení do eucharistické adorace.

K této iniciativě naleznete více informací a můžete se i přihlásit na tomto odkazu:  www.corpusdomini.iec2020.hu

(www.cirkev.cz)

Poutní slavnost svatého Martina

Srdečně Vás zveme na letošní Svatomartinské oslavy. Zároveň Vás velmi naléhavě prosíme o dodržování platných opatření. V kostele je nutné mít nasazený respirátor a pro účast na Svatomartinských hodech je nutné mít u sebe doklad o bezinfekčnosti ( = doklad o očkování, o prodělané nemoci nebo negativním testu ), tak jako na jiných podobných společenských akcích.  Děkujeme Vám mnohokrát za pochopení a za respektování pokynů.

Misijní neděle 24.10. 2021

O misijní neděli se koná důležitá sbírka na misie. Kdo se nemůže účastnit slavení misijní neděle a rád by přesto na účel misijní sbírky přispěl, může tak učinit také na náš farní účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.  Děkujeme za Vaši štědrost.

Může jít o obrázek 6 people , child , people sitting , outdoors a text