Farnosti

Začala Tříkrálová sbírka 2022

1. ledna začala Tříkrálová sbírka 2022.  Až do 16. ledna máte možnost přispět do Tříkrálových kasiček – ať už na různých místech, kde se kasičky postupně objeví, tak koledujícím třem králům.  I v letošním roce bude však převažovat na mnoha místech on-line forma, proto Vám nabízíme možnost přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím našeho účtu pro projekty Tříkrálové sbírky, odkud bude na účet Tříkrálové sbírky odeslán příspěvek najednou.

Děkujeme všem, kdo přispějete a pomůžete tak potřebným.

2801522561 / 2010,  variabilní symbol  777428

 

 

Vánoční přání

Milí přátelé,
rád bych Vám všem popřál radostné a pokojné, požehnané a milostiplné svátky.
Vánoce jsou svátky, jejichž duchovní síla se neomezuje jen na Štědrý večer,
jsou poselstvím, že nejsme sami na tomto světě, opuštěni a ponecháni sami sobě.
Jsou naplněny silou přítomnosti Toho, který nás neopouští ani v dnech nejvšednějších.
Náš premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení právě o těchto Vánocích.
Svatý Norbert, oslovený silou blízkosti narozeného Krista, zakládá svůj řád
a první členové skládají své sliby o Svaté noci, v blízkosti jesliček.
Je to veliká symbolika dne, kdy Ten, který se dává nám, tomu se odevzdáváme my.
Ten, který je Láska sama, ať pohladí Vaše srdce
a otevře nebe nad Vámi, aby záchvěv nebeských paprsků
učinil Váš život naplněnějším a radostnějším.
To Vám upřímně přeje
o.Vilém

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Královéhradecký biskup Jan Vokál, předseda Rady pro eucharistické kongresy, zve všechny farnosti, aby se připojily v sobotu 20. listopadu 2021, na vigilii Slavnosti Krista Krále, k hodině eucharistické adorace.
Publikováno: 16. 11. 2021 16:15

V září letošního roku jsme ve spojení s církví po celém světě mohli prožít Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti s přípravnou modlitbou v našich farnostech a společenstvích. Ve dnech 5. – 12. září probíhal tento kongres v prostorách mezinárodního veletrhu Hungexpo, v rámci kterého byly na programu bohoslužby, adorace, přednášky či svědectví. Budapešť také nabídla v tyto dny účastníkům krásu svých tradic a folklóru. Bohoslužbou Statio Orbis papež František kongres slavnostně uzavřel. I když Eucharistický kongres skončil, chceme vzdát díky Ježíši, který stále zůstává uprostřed nás, za úspěšný průběhu kongresu a za jeho duchovní přínos.

„Obdrželi jsme v těchto dnes pozvání ze sekretariátu Mezinárodního eucharistického kongresu, abychom se zapojili k hodině eucharistické adorace ve farnostech (v pořadí již deváté), popřípadě k modlitbě v rodinách, a to v sobotu 20. listopadu 2021, o vigilii Slavnosti Ježíše Krista Krále, v duchovním spojení s celým světem,“ dodává královéhradecký biskup Jan Vokál a zve všechny farnosti k zapojení do eucharistické adorace.

K této iniciativě naleznete více informací a můžete se i přihlásit na tomto odkazu:  www.corpusdomini.iec2020.hu

(www.cirkev.cz)

Poutní slavnost svatého Martina

Srdečně Vás zveme na letošní Svatomartinské oslavy. Zároveň Vás velmi naléhavě prosíme o dodržování platných opatření. V kostele je nutné mít nasazený respirátor a pro účast na Svatomartinských hodech je nutné mít u sebe doklad o bezinfekčnosti ( = doklad o očkování, o prodělané nemoci nebo negativním testu ), tak jako na jiných podobných společenských akcích.  Děkujeme Vám mnohokrát za pochopení a za respektování pokynů.

Misijní neděle 24.10. 2021

O misijní neděli se koná důležitá sbírka na misie. Kdo se nemůže účastnit slavení misijní neděle a rád by přesto na účel misijní sbírky přispěl, může tak učinit také na náš farní účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.  Děkujeme za Vaši štědrost.

Může jít o obrázek 6 people , child , people sitting , outdoors a text

Poslední rozloučení s paní Helenou Vaňouskovou z Líčkova

Do milostiplné Pánovy náruče odešla v úterý 19. října ráno naše věrná farnice paní Helena Vaňousková z Líčkova. S naší věrnou ovečkou se rozloučíme tento pátek v poutním kostele svatého Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce. Po obřadech posledního rozloučení doprovodíme paní Vaňouskovou na liběšický hřbitov, kde bude její tělo uloženo do rodinného hrobu. Mše svatá za ní bude obětovaná tuto neděli 24. října v 10 hodin dopoledne v liběšickém poutním kostele.

pohřeb Simony Silvie Görigové

Na přání rodiny zesnulé Simony Görigové se pohřeb bude konat v Praze 10 – Vršovicích, na hřbitově Na Bohdalci, v pátek 15. října 2021 ve 12 hodin. Po obřadech ve hřbitovní kapli bude následovat průvod ke hrobu na místním hřbitově, kde bude tělo zesnulé uloženo. Mše svatá za Simonu Görigovou bude sloužena v poutním kostele v Liběšicích u Žatce v neděli 17. října v 10 hodin dopoledne a poté v kostele sv. Václava ve Velké Černoci v neděli 31. října v 17 hodin.