Farnosti

Fatimská vigilie v Liběšicích u Žatce

Srdečně Vás zveme na výjimečné duchovní setkání. Fatimská vigilie na Mariánském poutním místě v Liběšicích u Žatce bude předcházet páteční celodiecézní oslavě Jubilea Fatimy v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, kdy otec biskup Mons. Jan Baxant zasvětí litoměřickou diecézi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

Velká chvíle pro kostel v Siřemi

Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi se konečně dočkal. Právě v tyto dny začala klíčová rekonstrukce – záchrana a obnova báně věže kostela. Pravděpodobně nejviditelnější část kostela by měla projít v letošním roce klíčovou záchrannou operací. Je to pro tento v minulosti již odepsaný kostel nesmírně radostná událost.

 

Nová kaplička sv. Vavřince v Lenešicích

Se začínající sklizní chmele stojí za připomenutí významná událost v sousední farnosti, kde svatý Vavřinec, patron chmelařů, dostal zbrusu novou kapličku v Lenešicích. Dar místního rodáka své obci tak požehnal 9. srpna v předvečer svátku svatého Vavřince osobní arciděkan P. Rudolf Prey z Lenešic.

Záchrana vitráží liběšického poutního kostela pokračuje

Začala dlouho očekávaná závěrečná etapa záchrany vitráží liběšického poutního kostela. Restaurátoři vyjmuli trosky původních vitráží a převezli je do restaurátorské dílny. Po několikaleté záchraně předchozích pěti vitrážových oken přišla konečně na řadu i tato dvě poslední krásná, z větší části zcela zničená okna. Letošní Mariánský rok 2017 tak přinese dokončení oprav všech sedmi vitrážových oken našeho poutního místa. Dalších oprav však čeká kostel ještě velmi mnoho…