Farnosti

Hlavní poutní slavnost v Liběšicích

Ve znamení děkování za Boží ochranu v době pandemie proběhla letošní liběšická pouť, slavnost Navštívení Panny Marie. Na tradiční procesí s milostnou soškou Panny Marie z Klučku do Liběšic navázala slavnostní mše svatá. Na konci mše svaté poutníci uctili Pannu Marii osobní modlitbou a následovalo setkání poutníků ve farním areálu s občerstvením. Po oba slavnostní dny doprovázel pouť také bohatý kulturní program na liběšické návsi pod školou.

Noc kostelů v Liběšicích

Letošní rok přinesl mnohá omezení kvůli pandemii koronaviru. Noc kostelů se nakonec ale přeci jen koná. Informace o této události naleznete na webu www.nockostelu.cz. Navštívit můžete i náš liběšický poutní kostel.

Svátek Božího Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství.

Jak veliká milost pro celý svět, ale i pro každého z nás. Tento svátek je darem od Pána a to nejen pro tuto mimořádnou a zvláštní dobu. Je to velice nadčasové poselství o nekonečné Boží lásce a úplném odpuštění.

Přijměte krátké videoposelství v tento den jako pozdrav všem farníkům i přátelům našeho poutního místa. Kéž Vás Boží Milosrdenství všechny objímá. 🙂 

 

Sbírka Svatopetrský haléř

V neděli 23. února 2020 se v litoměřické diecézi při všech bohoslužbách koná sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

Bližší informace o využití finančních prostředků lze nalézt na webu: http://www.obolodisanpietro.va/ 
Stránky jsou dostupné ve třech světových jazycích.

V minulých letech Svatý otec přispěl z této sbírky také na postižené při přírodních katastrofách v litoměřické diecézi. 

Sbírka Svatopetrský haléř 2020

(www.dltm.cz)