Farnosti

Tříkrálová sbírka 2023

Začala opět Tříkrálová sbírka. Až do neděle 15. ledna budete na mnoha různých místech potkávat naše koledníky, malé či velké tři krále, kteří přinášejí radostnou zvěst o narození Krista a poselství konání dobrých skutků prostřednictvím sbírky pro charitativní projekty. Děkujeme všem, kdo se zapojíte a děkujeme za Vaši štědrost!  Pokud naše koledníky nepotkáte, Váš dar je možné zaslat také na náš účet 28 015 22 561 / 2010, variabilní symbol 333, aby tak byl dar započítán do sbírky u nás. Děkujeme Vám!

Rozloučení s panem Miroslavem Vinterem

O slavnosti Narození Páně odešel do Pánovy náruče náš věrný farník, pan Miroslav Vinter. Tento čtvrtek 29. prosince v 11 hodin se s ním naposledy rozloučíme v Žatci v obřadní síni hřbitova a následně bude jeho tělo uloženo do rodinného hrobu. Mše svatá za něj bude v poutním kostele v Liběšicích následující den v 8 hodin ráno.

Začala Tříkrálová sbírka 2022

1. ledna začala Tříkrálová sbírka 2022.  Až do 16. ledna máte možnost přispět do Tříkrálových kasiček – ať už na různých místech, kde se kasičky postupně objeví, tak koledujícím třem králům.  I v letošním roce bude však převažovat na mnoha místech on-line forma, proto Vám nabízíme možnost přispět do Tříkrálové sbírky prostřednictvím našeho účtu pro projekty Tříkrálové sbírky, odkud bude na účet Tříkrálové sbírky odeslán příspěvek najednou.

Děkujeme všem, kdo přispějete a pomůžete tak potřebným.

2801522561 / 2010,  variabilní symbol  777428

 

 

Vánoční přání

Milí přátelé,
rád bych Vám všem popřál radostné a pokojné, požehnané a milostiplné svátky.
Vánoce jsou svátky, jejichž duchovní síla se neomezuje jen na Štědrý večer,
jsou poselstvím, že nejsme sami na tomto světě, opuštěni a ponecháni sami sobě.
Jsou naplněny silou přítomnosti Toho, který nás neopouští ani v dnech nejvšednějších.
Náš premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení právě o těchto Vánocích.
Svatý Norbert, oslovený silou blízkosti narozeného Krista, zakládá svůj řád
a první členové skládají své sliby o Svaté noci, v blízkosti jesliček.
Je to veliká symbolika dne, kdy Ten, který se dává nám, tomu se odevzdáváme my.
Ten, který je Láska sama, ať pohladí Vaše srdce
a otevře nebe nad Vámi, aby záchvěv nebeských paprsků
učinil Váš život naplněnějším a radostnějším.
To Vám upřímně přeje
o.Vilém