Farnosti

Tříkrálová sbírka 2018

V tyto dny 1. – 14. ledna probíhá po celé naší zemi Tříkrálová sbírka, největší humanitární sbírka v České republice. Děkujeme všem, kdo sbírku podpoří a pomohou potřebným!

Pokud nepotkáte naše koledníky, můžete Tříkrálovou sbírku u nás podpořit také zasláním příspěvku na náš účet  10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333. Váš příspěvek přidáme do kasiček Tříkrálové sbírky a touto cestou Vám můžeme na Váš dar poskytnout potvrzení o daru.

poutní mše svatá v kostele v Siřemi

Srdečně Vás zveme na poutní slavnost v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi tuto sobotu 9. prosince ve 14 hodin. Siřemský kostel prochází rozsáhlými záchrannými pracemi. Nejviditelnější částí této záchrany je bezesporu báň věže, která od letošního roku tuto přirozenou dominantu zdobí.

 

Slavnostní rozeznění nového zvonu

Nový zvon Maria se slavnostně rozezněl v neděli 19. listopadu 2017 a to hned dvakrát – nejprve na začátku nedělní mše svaté v 10 hodin a poté slavnostně odzvonil poledne. Velká radost se tak rozlila do širé krajiny, do níž se vrátil umlčený hlas liběšických zvonů, zvonů které po staletí vítaly poutníky přicházející ze všech stran k Panně Marii do Liběšic.