Farnosti

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Hodina eucharistické adorace ve farnostech

Královéhradecký biskup Jan Vokál, předseda Rady pro eucharistické kongresy, zve všechny farnosti, aby se připojily v sobotu 20. listopadu 2021, na vigilii Slavnosti Krista Krále, k hodině eucharistické adorace.
Publikováno: 16. 11. 2021 16:15

V září letošního roku jsme ve spojení s církví po celém světě mohli prožít Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti s přípravnou modlitbou v našich farnostech a společenstvích. Ve dnech 5. – 12. září probíhal tento kongres v prostorách mezinárodního veletrhu Hungexpo, v rámci kterého byly na programu bohoslužby, adorace, přednášky či svědectví. Budapešť také nabídla v tyto dny účastníkům krásu svých tradic a folklóru. Bohoslužbou Statio Orbis papež František kongres slavnostně uzavřel. I když Eucharistický kongres skončil, chceme vzdát díky Ježíši, který stále zůstává uprostřed nás, za úspěšný průběhu kongresu a za jeho duchovní přínos.

„Obdrželi jsme v těchto dnes pozvání ze sekretariátu Mezinárodního eucharistického kongresu, abychom se zapojili k hodině eucharistické adorace ve farnostech (v pořadí již deváté), popřípadě k modlitbě v rodinách, a to v sobotu 20. listopadu 2021, o vigilii Slavnosti Ježíše Krista Krále, v duchovním spojení s celým světem,“ dodává královéhradecký biskup Jan Vokál a zve všechny farnosti k zapojení do eucharistické adorace.

K této iniciativě naleznete více informací a můžete se i přihlásit na tomto odkazu:  www.corpusdomini.iec2020.hu

(www.cirkev.cz)

Poutní slavnost svatého Martina

Srdečně Vás zveme na letošní Svatomartinské oslavy. Zároveň Vás velmi naléhavě prosíme o dodržování platných opatření. V kostele je nutné mít nasazený respirátor a pro účast na Svatomartinských hodech je nutné mít u sebe doklad o bezinfekčnosti ( = doklad o očkování, o prodělané nemoci nebo negativním testu ), tak jako na jiných podobných společenských akcích.  Děkujeme Vám mnohokrát za pochopení a za respektování pokynů.

Misijní neděle 24.10. 2021

O misijní neděli se koná důležitá sbírka na misie. Kdo se nemůže účastnit slavení misijní neděle a rád by přesto na účel misijní sbírky přispěl, může tak učinit také na náš farní účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.  Děkujeme za Vaši štědrost.

Může jít o obrázek 6 people , child , people sitting , outdoors a text

Poslední rozloučení s paní Helenou Vaňouskovou z Líčkova

Do milostiplné Pánovy náruče odešla v úterý 19. října ráno naše věrná farnice paní Helena Vaňousková z Líčkova. S naší věrnou ovečkou se rozloučíme tento pátek v poutním kostele svatého Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce. Po obřadech posledního rozloučení doprovodíme paní Vaňouskovou na liběšický hřbitov, kde bude její tělo uloženo do rodinného hrobu. Mše svatá za ní bude obětovaná tuto neděli 24. října v 10 hodin dopoledne v liběšickém poutním kostele.

pohřeb Simony Silvie Görigové

Na přání rodiny zesnulé Simony Görigové se pohřeb bude konat v Praze 10 – Vršovicích, na hřbitově Na Bohdalci, v pátek 15. října 2021 ve 12 hodin. Po obřadech ve hřbitovní kapli bude následovat průvod ke hrobu na místním hřbitově, kde bude tělo zesnulé uloženo. Mše svatá za Simonu Görigovou bude sloužena v poutním kostele v Liběšicích u Žatce v neděli 17. října v 10 hodin dopoledne a poté v kostele sv. Václava ve Velké Černoci v neděli 31. října v 17 hodin.

 

Do Pánovy náruče odešla Simona Görigová

Všem našim přátelům dáváme na vědomí, že do Boží náruče dnes brzy ráno odešla naše farnice a dlouholetá spolupracovnice naší potravinové banky, paní Simona Görigová. Kéž jí Panna Maria, naše milostiplná Nebeská Maminka otevře dveře k Pánovu Království…. 😔

Podrobnosti o posledním rozloučení budou zveřejněny později.

Poslední rozloučení s Ivanem Dobrovolským

Poslední rozloučení s naším milým přítelem Ivanem Dobrovolským se koná zítra v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze 2. S Liběšickou farností je spojen kus jeho krásného života. Do všeho, co s otcem Jaroslavem Sallerem konali, vkládal svoje srdce a obdivoval vše, co se tady v misijní krajině odehrávalo. Liběšice zůstaly natrvalo v jeho srdci. Pro mnohé z nás nebude možné se s ním rozloučit osobně, ale můžeme se připojit zítra 6. dubna 2021 v 10 hodin prostřednictvím přímého přenosu z kostela sv. Ignáce na adrese www.kostelignac.cz. Děkujeme všem, kdo se za našeho přítele třeba i jen v srdci pomodlí.