Farnosti

Tříkrálová sbírka 2020 byla požehnaná

Tříkrálová sbírka přináší nesmírné požehnání pro veliký počet potřebných po celé naší zemi. Díky této největší humanitární sbírce v naší zemi může fungovat celá řada cest, jak pomoci těm, kterým se pomoci nedostává. Díky Tříkrálové sbírce funguje také celá řada aktivit, které slouží zvláště dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí. Takto pomáhá Tříkrálová sbírka už celou řadu let také v našem regionu. Děkujeme všem, kdo se na letošní Tříkrálové sbírce podíleli a přispěli a zvláště chceme poděkovat velikému počtu našich dobrovolníků, kteří se velice obětavě a s obrovským nasazením této sbírky účastnili. Do letošní sbírky se u nás zapojilo dohromady 193 koledníků, z toho 51 jako vedoucích skupin. Z celého srdce Vám všem děkujeme!!!

 

Poslední rozloučení s Reném Poštulkou

V pondělí 30. prosince 2019 v poledne jsme se s rodinou a za hojné účasti farníků a přátel naposled rozloučili s naším milovaným kytaristou Reném Poštulkou. Hudbou a zpěvem doprovodil pohřební obřady liběšický Poutníčkův sbor pod vedením MgA Pavla Kunčara. Na jeho poslední cestě ho provázel nový liběšický zvon Maria… (foto Petr Tomek)