ADORACE

V záložce Texty najdete nejrůznější dokumenty včetně rozličných modliteb, které Vás mohou inspirovat nebo povzbudit.

Blahoslavená Matka Tereza říkala:  „Eucharistická adorace zachrání svět !“
Tato slova jsou velmi zásadní a důležitá. Chcete-li zkusit, jak vypadá adorace zblízka, zveme Vás do kaple Božího Milosrdenství v areálu fary v Liběšicích.
Kaple ustavičné adorace je otevřená ve dne v noci. Můžete přijít a prožít třeba jen hodinu s Ježíšem, v Jeho blízkosti.
Mnozí lidé vyhledávají nejrůznější terapie, ale málokomu to doopravdy pomůže.
Přitom je to docela jednoduché. Stačí přijít a svůj problém odevzdat Ježíšovi. A On se jistě postará.

Každou středu obětujeme adorace za rodiny a také za nová kněžská a řeholní povolání.
Je tolik rodin, které potřebují pomoci, podpořit, odpustit si, najít znovu cestu k sobě…
A je tolik míst, kde chybí pastýři, kteří by se ujali svého stáda…

Po každé mši svaté se modlíme zásvětnou modlitbu k Panně Marii.

Napsat komentář