Poutě

Slavnostní požehnání Zvonu Svobody v Liběšicích

V roce 30. výročí svatořečení Anežky české a znovuzískání svobody, o Svatomartinské slavnosti v neděli 10. listopadu 2019, byl v Liběšicích požehnán poslední chybějící velký zvon – Zvon Svobody – zasvěcený svatému Josefu. Slavnostní žehnání provedl J.M. Michael Josef Pojezdný, emeritní opat strahovský. Po slavnostním požehnání zvon poprvé rozezněl jeho autor – zvonař pan Rudolf Perner z německého Pasova. Na počest Zvonu Svobody slavnostní výstřel provedly Ostrostřelecké sbory z Rakovníka, Chomutova a Senomat. Slavnost žehnání zdokumentovala Česká televize. Následovala Svatomartinská poutní mše svatá, Svatomartinský průvod obcí v čele se svatým Martinem na bílém koni a Svatomartinské hody v areálu liběšické fary. Hudebně slavnost doprovodil liběšický Poutníčkův sbor.

Poutní mše svatá v Hradišti

Státní svátek republiky je zároveň svátek dvou apoštolů sv. Šimona a Judy Tadeáše. V naší farnosti je jim zasvěcen kostel v Hradišti. Srdečně zveme na poutní mši svatou. Svatý Juda Tadeáš patří mezi oblíbené světce a často je vzýván jako patron beznadějných případů a neřešitelných situací.

Poutní mše svatá v Holedečku

Svatý Bartoloměj má v našem farním obvodu dokonce dva své kostely. Kromě postupně zachraňovaného kostela sv. Bartoloměje v Nečemicích se nachází ještě krásný kostel sv. Bartoloměje v Holedečku. Tento kostel je nepřehlédnutelný zvláště za tmy, kdy je krásně nasvícenou dominantou celé obce. Srdečně zveme!

Poutní mše svatá v Nečemicích

Srdečně Vás zveme tuto neděli do kostela sv. Bartoloměje v Nečemicích!  Kostel sv. Bartoloměje v Nečemicích prochází již mnoho let náročnou rekonstrukcí, která tento kostel zachránila před totální zkázou. V letošním roce probíhá rekonstrukce vstupního schodiště.