Poutě

Svatomartinská poutní mše svatá v Domoušicích

V našem velkém farním obvodu se nacházejí dva svatomartinské kostely – v Liběšicích a v Domoušicích – a tradičně v Domoušicích slavíme poutní mši svatou před poutní slavností v Liběšicích. Můžeme tak poděkovat svatému Martinovi nadvakrát za jeho milostiplnou ochranu a přímluvu. Srdečně zveme. 🙂 

Poutní mše svatá v Hradišti

O svátku naší státnosti 28. října se slaví také svátek dvou velkých apoštolů, svatých Šimona a Judy Tadeáše. Zvláště svatý Juda Tadeáš bývá často vzýván v neřešitelných a svízelných situacích. Těmto dvěma apoštolům je zasvěcen jeden za našich kostelů – v Hradišti nad Ohří. Poutní slavnost se koná v tomto kostele o státním svátku v 9 hodin ráno. Srdečně zveme.

Národní svatováclavská pouť 2022

Národní svatováclavská pouť 2022

Poutní mši svatou 28. září 2022 od 10.00 bude na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi celebrovat pražský arcibiskup a primas český Jan Graubner. Spolu s ním budou koncelebrovat čeští a moravští biskupové a řada kněží z celé republiky. Věřící, kteří se do Staré Boleslavi nedostanou osobně, mohou sledovat živý přenos bohoslužby na programu ČT2 nebo TV Noe.

Náhled
 
Roman Albrech, ČaV

Program Národní svatováclavské pouti

úterý 27. září 2022

17.00 Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18.00 vernisáž výstavy „České nebe. Putování za našimi světci“ v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

18.50 příjezd relikvie sv. Václava před baziliku Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

19.00 modlitba za národ, Svatováclavský koncert a nešpory v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

22.00 světelný průvod s relikvií do baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi

středa 28. září 2022

7.00 mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

7.00 modlitba Anděl Páně a ranní chvály v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

7.30 a 8.30 mše svaté v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

10:00 POUNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi, hlavní celebrant: J. Ex. Jan Graubner, arcibiskup pražský a primas český

13.00 tradiční mše svatá v kapli blahoslaveného Podivena, Kněžské bratrstvo svatého Petra

15.00 modlitba za národ u Palladia země České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

17.00 rozloučení s relikvií sv. Václava a odjezd na Pražský hrad

18.00 mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze, celebruje J. Em. kardinál Dominik Duka

18:00 řeckokatolická liturgie v bazilice svatého Václava ve Staré Boleslavi

18.00 koncert v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, Chrámový sbor Václav se sbormistryní Marií Nohýnkovou

(www.zpravy.cirkev.cz)