Poutě

poutní mše svatá v kostele v Siřemi

Srdečně Vás zveme na poutní slavnost v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi tuto sobotu 9. prosince ve 14 hodin. Siřemský kostel prochází rozsáhlými záchrannými pracemi. Nejviditelnější částí této záchrany je bezesporu báň věže, která od letošního roku tuto přirozenou dominantu zdobí.

 

Slavnostní rozeznění nového zvonu

Nový zvon Maria se slavnostně rozezněl v neděli 19. listopadu 2017 a to hned dvakrát – nejprve na začátku nedělní mše svaté v 10 hodin a poté slavnostně odzvonil poledne. Velká radost se tak rozlila do širé krajiny, do níž se vrátil umlčený hlas liběšických zvonů, zvonů které po staletí vítaly poutníky přicházející ze všech stran k Panně Marii do Liběšic.