Poutě

Svatovavřinecká pouť v Měcholupech

Letos přesně na den svatého Vavřince, v sobotu 10. srpna 2019, se koná v Měcholupech Svatovavřinecká pouť. Poutní mše svatá ke cti svatého Vavřince se koná tradičně na místě zbořeného kostela sv. Vavřince u venkovního oltáře s křížem, zbudovaným na památku zničeného kostela. Následuje zábavné odpoledne u školy. Srdečně Vás zveme.

Svatovavřinecká poutní mše svatá v Hořeticích

Hořetice oslavily svého patrona svatého Vavřince poutní mší svatou ve stále ještě ne zcela opraveném kostele svatého Vavřince. Kostel prošel v minulých letech nákladnou rekonstrukcí exteriéru, v loňském roce dostal nová okna a dveře. Interiér na svůj čas ještě čeká. Kostel byl několikrát doslova a do písmene zachráněn před demolicí.

Svatoanenská poutní mše svatá v Čárce

Svátek svaté Anny je krásnou příležitostí k mnoha setkáním a také poutním mším svatým v naší farnosti, kde se nacházejí celkem 3 kaple svaté Anny. Nedávno obnovená kaple sv. Anny v Čárce je radostnou oslavou svaté Anny v místě, které bylo ještě nedávno zcela zpustlé a hrozným způsobem zdevastované.

Oslava Panny Marie v Liběšicích

Letošní hlavní pouť, navštívená mnohými poutníky, se stala zároveň příležitostí k dokumentaci Regionálního muzea v Teplicích, které sbírá v našem kraji živá svědectví poutních tradic. Z celého dne pak vznikne zkrácený dokument. Navzdory vysídlení většiny původních obyvatel a následnému útlaku totalitního režimu, zůstává poutní tradice v Liběšicích nadále živá a je pramenem požehnání pro celý zdejší kraj. I v letošním roce se hlavní pouti účastnili zástupci původních německých obyvatel, ke kterým také pan opat během kázání německy promluvil.