Poutě

Poutní mše svatá v Siřemi o slavnosti 8. prosince

8. prosince slaví církev Mariino Neposkvrněné Početí. K této slavnosti se pojí také patrocinium kostela v Siřemi, kde oslavíme poutní mši svatou tento pátek 8. prosince v 17 hodin. Kostel v Siřemi se dlouhodobě opravuje a v posledních letech jsou zvláště viditelné postupující opravy fasády tohoto architektonicky krásného kostela. Srdečně zveme. 🙂

 

Pozvání na svěcení kaple Panny Marie Fatimské do Koclířova u Svitav

V sobotu 2. září v 10 hodin dojde k výjimečné události v Koclířově u Svitav, kde se nachází Českomoravská Fatima. V tomto mariánském centru bude v ten den posvěcena kopie kaple zjevení Panny Marie ve Fatimě v Portugalsku, jejíž originál se na tomto světovém poutním místě v Portugalsku nachází. Kapli slavnostně posvětí apoštolský nuncius v České republice arcibiskup Mons. Thaddeus Okolo, spolu se zástupci světového apoštolátu Fatimy a zástupci 13-ti středoevropských biskupských konferencí. Poselství Fatimy je stále aktuální a této mimořádné události bude věnováno celé sympozium, které se v Koclířově bude konat. Více se dozvíte na http://www.cm-fatima.cz.