Nejnovější příspěvky

Dílo Mary’s Meals je už i v České republice

V České republice byla založena pobočka charitativní organizace Mary’s Meals (Mariino jídlo). Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších zemích světa jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená zajistit jim lepší budoucnost. Iniciátorem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí po celém světě, je Skot Magnus MacFarlane-Barrow, jenž bude hostem na letošní Katolické charismatické konferenci v Brně. Stát se podporovatelem tohoto díla může prakticky každý, neboť náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč.

Foto: Chris Leslie/Mary´s Meals

Jak se zapojit do díla Mary’s Meals?

Podporovat toto dílo může opravdu každý, a to buď materiálně, nebo i dobrovolnickou prací při šíření informací o této iniciativě.

Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč. A to především díky dobrovolníkům jak na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných. Pokud by se do toho díla zapojila například celá farnost, nabízí se zde mimořádná možnost financování jídla pro děti celé školy, kterou si může vybrat.

Sbírkový účet u Komerční banky: 4410277/0100.

Vítaní jsou také dobrovolníci, nejlepší je ozvat se buď na email: info@marysmeals.cz nebo telefon: +420 703 685 407.

Mary’s Meals v České republice

V České republice vznikla oficiální „pobočka“ Mary’s Meals teprve v březnu tohoto roku. 8. května se pak sešli členové a příznivci Mary’s Meals na Svatém Hostýně, kde poutí zahájili působení tohoto hnutí u nás.

„V říjnu 2017 jsem se potkal se svojí kamarádkou Janou, která už delší dobu hledala někoho, kdo by pomohl dílu Mary’s Meals v České republice ´na nohy´. Jana mi doporučila k přečtení knihu od Magnuse ´Bouda, která krmí milion dětí´. Příběh Mary’s Meals se mě i moji manželky Lucy silně dotkl, a tak jsme oslovili několik dalších přátel, a během krátké doby jsme založili pobočku i u nás,“ uvedl Karel Nečesal, zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s.

„Naší prací v České republice je šířit dílo Mary’s Meals mezi lidmi, získávat dobrovolníky k této práci a získávat peněžní prostředky pro děti strádající hladem. Tyto prostředky pak posíláme (100% vybraných peněz, provozní náklady hradíme z jiných zdrojů) do centrály do Skotska, odkud jsou peníze posílány přímo na místa konkrétních pomocí,“ uvedl dále Karel Nečesal.

Již nyní zajišťují dárci z České republiky jídlo pro žáky čtyř základních škol v africkém Malawi a řadu dalších dětí v nejchudších státech světa.

Se zakladatelem hnutí Magnusem MacFarlane-Barrowem se budete moci setkat v rámci Katolické charismatické konference na brněnském výstavišti (pavilon F), a to v pátek 13. července v 19.30. Vstup na tuto přednášku je zdarma a jste srdečně zváni.

Jak to všechno začalo?

Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý muž ze Skotska. Když navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, poznal tam matku umírající na AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, Edward odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád chodil do školy.“ Tato jeho slova se stala základním pilířem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí ve školách v 17 nejchudších zemích světa.

Jaká je myšlenka Mary’s Meals?

Vizí Mary’s Meals je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělání, a že lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Od samého počátku je strategií Mary’s Meals podávání jídel ve školách s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.

Více informací o díle Mary’s Meals můžete získat na oficiálním webu: marysmeals.cz. 

(Zdroj: Karel Nečesal – zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s.)

www.cirkev.cz

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen

V červnu – měsíci, kdy si s větší vnímavostí připomínáme jemnocit Božího Srdce pro nás, se více ponořme do tajemství eucharistie.

V síle tohoto odkazu lásky se křesťanské společenství shromažďuje každou neděli a každý den kolem svátosti Kristovy výkupné oběti. Křesťané, přitahováni jeho reálnou přítomností, jej adorují a kontemplují v prostém znamení chleba, jenž se stal Tělem. Pokaždé když slavíme eucharistii, prostřednictvím této svátosti, tolik střízlivé a tolik slavnostní zároveň, zakoušíme Novou smlouvu, která v plnosti uskutečňuje společenství mezi Bohem a námi. A jako ti, kdo mají na této smlouvě účast, navzdory své malosti a ubohosti, spolupracujeme na budování dějin podle plánu, jaký chce Bůh. Proto každá eucharistická slavnost představuje veřejný kult prokazovaný Bohu, ale zároveň odkazuje k životu a ke konkrétním událostem naší existence. Když se sytíme Kristovým Tělem a Krví, připodobňujeme se jemu, přijímáme v sobě jeho lásku, nikoliv však proto, abychom ji žárlivě drželi pro sebe, nýbrž abychom ji sdíleli s ostatními. Toto je eucharistická logika vepsaná do eucharistie. V ní totiž kontemplujeme Ježíše, lámaný a darovaný chléb, krev prolitou pro naši spásu. Je to přítomnost, jež v nás jako oheň spaluje sobecké postoje, očišťuje nás od sklonu dávat pouze tehdy, když jsme sami dostali, a rozněcuje touhu stávat se, ve spojení s Ježíšem, lámaným chlebem a krví prolitou pro bratry.

Eucharistie je tajemstvím přitažlivosti ke Kristu a proměny v něho. A je také školou konkrétní lásky, jež je trpělivá a obětovaná, jako Ježíš na kříži. Učí nás stávat se vstřícnějšími a otevřenějšími pro ty, kdo hledají pochopení, pomoc, povzbuzení, kdo jsou na okraji společnosti a osamělí. Přítomnost živého Ježíše v eucharistii je jako brána, brána otevřená mezi chrámem a ulicí, mezi vírou a dějinami, mezi Božím městem a městem lidským.

(Autor: Pavel Ambros SJ, národní kooridnátor Celosvětové sítě modlitby s papežem)