Nejnovější příspěvky

Světové dny mládeže v Lisabonu od 26.07. do 06.08.2023

Světové dny mládeže v Lisabonu od 26.07. do 06.08.2023

Prosím naše kněze a jejich prostřednictvím litoměřické diecézány, aby povzbudili mladé lidi ve svých farnostech k účasti na Světovém setkání mládeže v Lisabonu, a podpořili je modlitbou, ale dle svých možností i finančně.

S ekonomickým oddělením našeho biskupství jsem dojednal, že každému účastníkovi z naší diecéze přispějeme částkou 2.000 Kč, když se přihlásí do 17. prosince 2022 na www.svetovednymladeze.cz jednak z důvodů získání slevy na účastnický poplatek, a pak i kvůli uzavření účtu biskupství pro rok 2022.

+ Jan Baxant, biskup litoměřický 

Světové dny mládeže v Lisabonu

 

 

„Buďte tvůrci milosrdenství“, povzbuzuje papež František

„Buďte tvůrci milosrdenství“, povzbuzuje papež členy dobrovolnických organizací

Poslední letošní video, kterým Svatý otec v rámci Celosvětové sítě modlitby s papežem doprovází úmysly, jež svěřuje celé katolické církvi, se zaměřuje na práci dobrovolnických organizací a jejich členů. Papež je vybízí, aby pracovali nejenom „pro lidi“, ale také „s lidmi“, a stávali se tvůrci milosrdenství.

Vatican News

„Svět potřebuje dobrovolníky a organizace, které chtějí vyvíjet úsilí o společné dobro. Ano, právě toto je slovo, které by dnes mnozí rádi vymazali: úsilí. A svět potřebuje dobrovolníky, kteří by se zasazovali o společné dobro.

Být dobrovolníky, kteří prokazují solidaritu, je rozhodnutí, která nám přináší svobodu, přispívá k naší otevřenosti vůči potřebám druhého člověka, požadavkům spravedlnosti, obraně chudých a péči o stvoření. Znamená to být tvůrci milosrdenství – rukama, pozorným zrakem a sluchem, blízkostí. Být dobrovolníkem značí pracovat s lidmi, kterým sloužíme. Nejenom pro tyto lidi, nýbrž s nimi, pracovat s lidmi.

Práce dobrovolnických organizací je mnohem účinnější, když spolupracují mezi sebou navzájem a se státy. Jestliže pracují koordinovaně, vydávají ze sebe to nejlepší, jakkoli jsou jejich zdroje omezené, a uskutečňují zázrak, jímž je rozmnožení naděje. A my tolik potřebujeme, aby se naděje rozmnožovala!

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni“.

(www.zpravy.cirkev.cz)