Nejnovější příspěvky

pouť mládeže ke Svaté Zdislavě

Diecézní centrum pro mládež zve na Pouť mládeže v sobotu 9. června 2018 do Jablonného v Podještědí.

Začíná v 10.00 hodin mší svatou – hl. celebrant P. Štěpán Smolen.

PROGRAM: 9.30 příležitost ke sv. zpovědi
10.00 mše sv. – hlavní celebrant P. Štěpán Smolen
11.00 přesun do refektáře, občerstvení
11.30 přednáška: „Hledání stálosti v nestálé době“ – P. Štěpán Smolen
13.00 oběd – společné opékání na zahradě dominikánského kláštera
příležitost ke sv. zpovědi v kostele
možnost prohlídky krypty a osobní modlitby u ostatků sv. Zdislavy
14.30 svátostné požehnání v kostele
předpokládaný závěr v 15.00 hodin
Následně možnost společné procházky ke studánce sv. Zdislavy (cca na 1.30 h).

30. května – svátek svaté Zdislavy

V  českých diecézích a v brněnské diecézi se v liturgii slaví 30. květen jako památka sv. Zdislavy. V moravských diecézích, kromě brněnské (ve které se sv. Zdislava narodila) se tento den slaví jako nezávazná památka. Sv. Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Proslula dobročinnou láskou k chudině a péčí o vlastní děti. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.
Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907 a za svatou 21. května 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci. Na žádost litoměřického biskupa Josefa Koukla byla ještě v roce 1995 prohlášena za hlavní patronku litoměřické diecéze, čímž nahradila dosavadního hlavního patrona sv. Štěpána, kterému je zasvěcena litoměřická katedrála. Hrob sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je diecézním poutním místem. Od jara roku 2002, z prohlášení civilních autorit, se stala také patronkou Libereckého kraje, do kterého patří i Jablonné v Podještědí.

(Liturgické údaje převzaty z Denní modlitby církve)

www.cirkev.cz