Archiv článků za měsíc: Březen 2022

Papež František: Válka je barbarský čin

Papež: Válka je barbarský čin, který musí být odstraněn dříve, než vymaže člověka z dějin

Papežův apel k ukončení války po dnešní polední modlitbě ve Vatikánu.

Náhled
 
 

Drazí bratři a sestry!

Od invaze na Ukrajinu, od začátku této kruté a nesmyslné války, která jako každá válka znamená porážku pro všechny, pro nás všechny, uplynul více než měsíc. Je třeba zavrhnout válku, místo smrti, kde otcové a matky pohřbívají své děti, kde muži zabíjejí své bratry, aniž by je viděli, kde rozhodují mocní a umírají chudí.

Válka ničí nejen současnost, ale i budoucnost společnosti. Četl jsem, že od začátku agrese proti Ukrajině bylo ze země vyhnáno každé druhé dítě. To znamená ničit budoucnost a způsobovat dramatická traumata těm nejmladším a nejnevinnějším z nás. To je bestialita války, barbarský a svatokrádežný čin!

Válka nemůže být něco nevyhnutelného: nesmíme si na ni zvykat! Místo toho musíme dnešní rozhořčení proměnit v zítřejší závazek. Protože pokud z toho vyjdeme jako dřív, budeme všichni nějakým způsobem vinni. Tváří v tvář nebezpečí sebezničení nechť lidstvo pochopí, že nastal čas vymýtit válku, vymazat ji z lidských dějin dříve, než ona z nich vymaže člověka.

Prosím všechny politické představitele, aby se nad tím zamysleli a zavázali se k tomu! A při pohledu na sužovanou Ukrajinu je třeba pochopit, že každý den války zhoršuje situaci všech. Proto znovu vyzývám: dost, přestaňte, odložte zbraně, pracujme vážně na míru! Modleme se znovu, bez únavy, ke Královně míru, které jsme zasvětili lidstvo, zejména Rusko a Ukrajinu, s velkou a intenzivní účastí, za kterou vám všem děkuji. Modleme se společně. Zdrávas Maria…

(www.zpravy.cirkev.cz)

Lidstvo u Mariiných nohou

Lidstvo u Mariiných nohou

V mariánských svatyních po celém světě v pátek večer zazněly modlitby k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie za mír v Rusku a na Ukrajině.

Náhled
 
 

Fatima, Lurdy, Lujian, Bujumbura, Zarvanica, Loreto. Z těchto a dalších mariánských poutních míst, rozesetých po celém svět, se vznášely prosby k Panně Marii, aby setřela slzy a zacelila rány v Rusku a na Ukrajině. Z baziliky sv. Petra, kde papež František předsedal aktu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, se sborová modlitba rozezněla po celém světě.

“Matko Boží a naše, slavnostně svěřujeme a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému Srdci sebe, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu… Uhas nenávist, zmírni pomstu, nauč nás odpuštění”.

Modlitby k Panně Marii v Rusku a na Ukrajině

V Rusku byl akt zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie prožíván se zvláštními emocemi. Moskevská arcidiecéze Matky Boží se shromáždila kolem svého pastýře, mons. Paola Pezziho, a apoštolského nuncia v Rusku, který hmatatelně zastoupil Svatého otce. V mariánské svatyni v ukrajinském poutním místě Zarvanica zazněla prosba o ukončení konfliktu.

Pompeje, Loreto a Lurdy

V loretánské papežské svatyni předsedal mši svaté arcibiskup Fabio Dal Cin jako papežský delegát. V Pompejích sledovali věřící modlící se před obrazem Panny Marie Růžencové slavnost, která se konala v bazilice svatého Petra, prostřednictvím videopřenosu. K papežově modlitbě se připojila i lurdská svatyně. Od 25. února do 2. března vedl každý večer v jeskyni zjevení mezinárodní modlitbu za mír otec Mychajlo Romaniuk, farář ukrajinské řeckokatolické farnosti v Lurdech.

Spojené státy a Latinská Amerika

V chicagské katedrále předsedal kardinál Blase Cupich mši svaté s aktem zasvěcení lidstva a zejména Ruska a Ukrajiny Panně Marii. Ke kardinálovi se připojilo třicet biskupů a apoštolský nuncius ve Spojených státech arcibiskup Christophe Pierre. K papežově výzvě se připojila též brazilská církev ve svatyni Panny Marie z Aparecidy. Arcibiskup Miguel Cabrejos, předseda Rady latinskoamerických biskupů (CELAM) a peruánské biskupské konference, odvysílal při této příležitosti zvláštní videoposelství: „Od 24. února letošního roku,“ připomněl M. Cabrejos, „jsme prostřednictvím různých médií svědky krvavé války na Ukrajině, kde jsou již tisíce mrtvých a zraněných a také více než tři miliony uprchlíků, kteří museli hledat ochranu v sousedních zemích.“ Paraguayská biskupská konference se připojila ke Svatému otci a doprovázela jej v aktu zasvěcení z nejvýznamnější mariánské svatyně v této zemi, zasvěcené Panně Marii z Caacupé. Předseda argentinské biskupské konference, mons. Oscar Ojea, předsedal eucharistické slavnosti v bazilice Panny Marie Lujánské, kde zazněla modlitba za dar míru v Rusku, na Ukrajině a na celém světě. Mons. Luis Felipe Sánchez Aponte, biskup z Chiquinquirá, sloužil mši svatou ve svatyni tohoto mariánského místa, které uchovává obraz kolumbijské patronky, stejnojmenné Madony z Chiquinquirá. Biskupové Kostarické biskupské konference se připojili k oslavě, které František předsedal, z národní svatyně a baziliky Panny Marie Andělské v Cartagu.

Blízký východ

K papeži Františkovi se připojily i katolické církve Blízkého východu. Syrský katolický patriarcha Ignác Youssef III. Younan se během bohoslužby sloužené v Bejrútu v syrské katolické katedrále zasvěcené Panně Marii Zvěstování zvláště dovolával přímluvy Ježíše a Panny Marie za ukončení války na Ukrajině. V Bagdádu se kardinál Louis Raphael Sako, patriarcha chaldejské církve, modlil za ukončení konfliktu a návrat míru.

Asie

Modlitby za mír zazněly také v Asii. Zejména v Uzbekistánu se společenství věřících spojilo se zbožností a intenzivní modlitbou při slavení zvláštního aktu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Vždycky rád vzpomínám,“ řekl otec Ariel Alvarez Toncovich, farář kostela sv. Jana Křtitele v uzbeckém Samarkandu, „na slova, která Maria pronesla ve Fatimě, totiž že její srdce zvítězí. Srdce je místem lásky, a právě ta v této válečné době chybí. Jsem si jistý, že láska zvítězí.“

Afrika

Také v Africe se modlili za mír v Rusku a na Ukrajině. Zejména na Pobřeží slonoviny vyzval kardinál Jean Pierre Kutwa, metropolitní arcibiskup Abidžanu, biskupy a kněze, aby sloužili „mši za mír“.

Austrálie

K papeži se připojili rovněž australští biskupové. „Tisíce lidí zemřely, miliony uprchly a další miliony žijí ve strachu. Pozvedněme svá srdce, mysl a hlas k Bohu,“ píše se v dopise předsedy Australské biskupské konference, arcibiskupa Marka Coleridge, „abychom učinili přítrž tomuto strašlivému násilí a ničení.“

(www.zpravy.cirkev.cz)

Přímý přenos zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii bude živě přenášet i Česká televize

Přímý přenos zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii bude živě přenášet i Česká televize

Přímý přenos kajícího obřadu z vatikánské baziliky sv. Petra, při kterém papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, bude možné zítra 25. března od 17.00 sledovat na programu ČT2 a v Televizi Noe.

Náhled

Kromě  již avízovaného přenosu v TV Noe zařadila aktuálně i Česká televize do svého vysílání přímý přenos kající bohoslužby, při které papež František zasvětí Ukrajinu a Rusko Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. 

Obřad přenášený z vatikánské baziliky sv. Petra bude komentovat P. Vladimír Málek a můžete ho živě sledovat na programu ČT2 nebo na internetu zde

Přenos TV Noe naladíte na TV Noe nebo zde

(www.zpravy.cirkev.cz)

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, který povede papež František 25. března v 17.00 hodin. Svatý otec zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě. Přinášíme oficiální český překlad textu úkonu zasvěcení i dopisu papeže Františka biskupům.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uplynulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme závazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žádostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbraně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a sestrami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!

Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev a pro lidstvo.

Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás těch nejdrsnějších zvratech dějin vedla za ruku.

Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: „Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám na pomoc.

Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou pomoc.

Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.

Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.

Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.

Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.

Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.

Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.

Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.

Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.

Královno míru, získej světu mír.

Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou mateřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardování. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.

Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se zasvětit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká.  Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, zní tlukot tvého srdce.

Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvému Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úzkosti i naděje světa.

Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi životodárným pramenem naděje, napoj naše žíznívá srdce. Ty, která jsi utvářela Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich cestách, doveď nás na stezku pokoje.

Amen.

Soubory ke stažení

 

(www.cirkev.cz)

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

K zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se přidá celý svět

 

Svatý otec vyzval biskupy po celém světě, aby se společně s věřícími připojili k jeho modlitbě za mír a zasvěcení Ukrajiny a Ruska Panně Marii, které pronese v pátek 25. března od 17.00 hodin ve Svatopetrské bazilice.

Náhled

V pátek 25. března od 17.00 hodin papež František během kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád Krajewski jako vyslanec Svatého otce.

K tomuto modlitebnímu setkání, které by se na přání papeže mělo uskutečnit také v katedrálách, mariánských svatyních, farních i řeholních společenstvích po celém světě, zve Svatý otec spolu s biskupy také všechny věřící.

Předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner již vyzval jednotlivé české a moravské diecéze, aby se k těmto pobožnostem připojily. Konkrétní texty k zasvěcení budou zaslány ze strany Vatikánu během dalších dnů. 

Modlitba z Baziliky svatého Petra bude přenášena prostřednictvím Mondovize, Youtube kanálu Vatican Media Live a v České republice je 25. března od 17.00 hodin zařazena do vysílání TV Noe.

 

(www.cirkev.cz)