Archiv článků za měsíc: Prosinec 2021

Silvestr a Nový rok 2022

Končí rok 2021, rok jubilea 900 let řádu premonstrátů, rok mnohých společenských zvratů a všelijakých dalších změn, ovlivněných vývojem pandemie. Ale začíná zase rok nový a do nového roku 2022 Vám všem přejeme hojnost Božího požehnání, radost a pokoj v srdci, štěstí a zdraví a stálou nebeskou ochranu a pomoc Panny Marie, naší nebeské Maminky. Stále trvá vánoční atmosféra, tak ať Vás Ježíškova blízkost stále provází i ve všech dnech všedních a naplňuje důvěrou v Jeho nekonečné Milosrdenství. A na závěr malý pozdrav o tradicích přelomu roku.

Vánoční přání

Milí přátelé,
rád bych Vám všem popřál radostné a pokojné, požehnané a milostiplné svátky.
Vánoce jsou svátky, jejichž duchovní síla se neomezuje jen na Štědrý večer,
jsou poselstvím, že nejsme sami na tomto světě, opuštěni a ponecháni sami sobě.
Jsou naplněny silou přítomnosti Toho, který nás neopouští ani v dnech nejvšednějších.
Náš premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení právě o těchto Vánocích.
Svatý Norbert, oslovený silou blízkosti narozeného Krista, zakládá svůj řád
a první členové skládají své sliby o Svaté noci, v blízkosti jesliček.
Je to veliká symbolika dne, kdy Ten, který se dává nám, tomu se odevzdáváme my.
Ten, který je Láska sama, ať pohladí Vaše srdce
a otevře nebe nad Vámi, aby záchvěv nebeských paprsků
učinil Váš život naplněnějším a radostnějším.
To Vám upřímně přeje
o.Vilém

Novéna k Pražskému Jezulátku

Ve čtvrtek 16. prosince začíná Novéna k Pražskému Jezulátku. Naše země je nesmírně obdarovaná přítomností malého Ježíška v podobě milostné sošky Pražského Jezulátka po celý rok. Z mnoha zemí světa nepřestávají do Prahy přijíždět poutníci, aby navštívili a pomodlili se v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Malé Straně v Karmelitské ulici před soškou Pražského Jezulátka, jehož sláva překročila všechny myslitelné hranice naší malé krásné země. Právě před vánočními svátky, kdy se slaví Ježíšovo narození, se můžeme duchovně velmi pěkně připravit na přijetí Ježíška a také na intenzivní duchovní obdarování, které je s těmito nádhernými svátky spjato. A toto obdarování nemůže zhatit nic vnějšího, kromě naší vlastní lhostejnosti. Kéž si vyprosíme právě to obdarování, které nejvíce potřebujeme.

Novéna k Pražskému Jezulátku