Silvestr a Nový rok 2022

Končí rok 2021, rok jubilea 900 let řádu premonstrátů, rok mnohých společenských zvratů a všelijakých dalších změn, ovlivněných vývojem pandemie. Ale začíná zase rok nový a do nového roku 2022 Vám všem přejeme hojnost Božího požehnání, radost a pokoj v srdci, štěstí a zdraví a stálou nebeskou ochranu a pomoc Panny Marie, naší nebeské Maminky. Stále trvá vánoční atmosféra, tak ať Vás Ježíškova blízkost stále provází i ve všech dnech všedních a naplňuje důvěrou v Jeho nekonečné Milosrdenství. A na závěr malý pozdrav o tradicích přelomu roku.