Archiv článků za měsíc: Červen 2023

Hlavní pouť v Liběšicích u Žatce

Srdečně Vás zveme na Hlavní pouť v Liběšicích u Žatce. V letošním roce si připomínáme 280 let našeho poutního místa. V neděli 2. července to bude přesně na den 280 let, kdy se Panna Maria zjevila při bleskové povodni tonoucímu sedlákovi a jeho synovi, kteří k ní vroucně volali o pomoc a zachránili se z ničivého proudu vody, kde by jinak jistě zahynuli. S vděčností za mocnou přímluvu a ochranu Panny Marie se v neděli v 10 hodin opět vydáme procesím od kapličky Zjevení Panny Marie v Klučku do Liběšic u Žatce.

Novéna k Panně Marii Liběšické

Každá událost v našem životě je svým způsobem obdarováním. I věci těžké se v našem životě často obracejí v nejrůznější požehnání. V tyto dny chceme děkovat za 280 let našeho poutního místa. 280 let přijatých milostí a mnohých duchovních obdarování. Novénou k Panně Marii můžeme připravovat svá srdce a každý den prosit a děkovat modlitbou posvátného růžence.

Poděkování Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického, u příležitosti oslavy 50 let kněžství

Drazí,

rád bych učinil ohlédnutí za pátečním večerem dne 23.06.t.r. a ze srdce poděkoval všem, kteří setkání u příležitosti mého zlatého kněžského jubilea organizovali, chystali vše do posledního detailu, a všem, kteří se setkání účastnili s dobrou vůlí a štěstím v duši. Jaké máme my, křesťané a katolíci, a my, kněží, důvody k radosti? V těchto dnech jsem o tom často přemýšlel. Nevychází mi jako odpověď nic jiného než to, že je to víra v Boha, niterný vztah k Němu, ale i nepředstíraná láska k lidem. Člověk, který v Boha věří, avšak i ten, který víru v Boha u druhých respektuje, je v dispozici pro vznešené věci: nebojí se být s druhými pohromadě, drží s druhými, nestydí se být jedním z mnohých, přeje druhým víc než sobě, prostě cení si přátelství a má druhé rád. Takové lidi jsem o posledním večerním pátku v naší katedrále potkal a následně i v rezidenci pak zakoušel, jak krásná a noblesní to je realita.

Prosím, přijměte můj srdečný dík za to, že ve Vás mám tolik přátel, a že Vás mohu mít rád nikoliv „ex offo“ jako služební povinnost, ale spontánně, živě a opravdově. Promiňte mi však, že jste mnozí na kratičké osobní stisknutí ruky a výměnu několika milých slov museli čekat tak dlouho. Skutečné setkání se ale nedá urychlovat.

Bůh Vám všem žehnej a Vaši štědrost odměň!

+ Jan
 

242477

Novéna k Panně Marii, Královně Míru

Tuto sobotu a neděli 24. a 25. června oslavíme již 42. výročí zjevení Panny Marie v Medžugorji. Ke cti Panny Marie, Královny Míru, probíhá v tyto dny novéna, kterou se můžeme modlit v duchovním spojení se samotným poutním místem v Medžugorji a také se všemi poutníky z celého světa, pro které je Medžugorje nejen místem míru a pokoje, ale také místem zvláštního požehnání a duchovní síly. Pomodleme se každý den modlitbu růžence a poděkujme tak Panně Marii za veškerou její duchovní pomoc a doprovázení a mateřskou přítomnost.

Papež František poslal gratulační dopis biskupu Janu Baxantovi

Papež František poslal gratulační dopis biskupu Janu Baxantovi

 
 

Prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze zaslal papež František osobní gratulační dopis Mons. Janu Baxantovi, diecéznímu biskupu litoměřickému, k jeho zlatému kněžskému jubileu. Mši svatou na poděkování bude biskup Jan sloužit v den 50. výročí kněžského svěcení v pátek 23. června 2023 v 17 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Jubilant snažně prosí o modlitby za nastolení Božího pokoje a míru v Evropě a na celém světě.

image:Image 35/source/orig/34654_24741_0_gratulaceppfrantisek50.jpg

Překlad dopisu do češtiny

Ctihodnému bratru Janu Baxantovi, biskupu litoměřickému, jenž slaví zlaté jubileum kněžského svěcení, které přijal v Pražské arcidiecézi, projevujeme naši duchovní blízkost, a, když máme na mysli jeho řádnou pastorační činnost, vyprošujeme mu potřebnou záštitu od našeho Pána, který nám přikázal být všechno všem, a také řídí našim svědectvím kroky lidí. Jemu, s přáním všeho nejlepšího, stejně tak jeho kněžím, věřícím a blízkým rádi udělujeme požehnání s prosbou o modlitby za naši službu Petrova nástupce. 

Dáno v Římě, v Lateránu 29. května 2023 

František

(www.cirkev.cz)

Nové zvony pro kostel v Horním Prysku

Nové zvony pro kostel v Horním Prysku

Milena Davídková 14.června 2023

Dne 23. května 2023 byly přivezeny do obce Prysk z německého Passau ze zvonařské firmy Rudolfa Pernera 4 darované zvony, odlité v roce 1958, ze zrušeného kostela v městě Schwabach – Vogelherd u Norimberka: sv. Walburga 280 kg (tón c2), sv. Alžběta 160 kg (tón es2), sv. Sebald 135 kg (tón f2) a sv. Martin 100 kg (tón g2). Spolu s nimi dva nové zvony odlité firmou Rudolf Perner v Passau: Sv. Petr 712 kg (tón g1) a sv. Pavel 420 kg (tón b1).

Všechny zvony budou požehnány 24. 6. 2023 v Horním Prysku před kostelem sv. Petra a Pavla a vyzdviženy do věže a ještě ten den budou vyzvánět. 

Slavnosti se zúčastní také přátelé z farnosti Schwabach a bývalí němečtí obyvatelé obce Prysk a jejich potomci. (viz pozvánka).
Na zvony a jejich zavěšení přispěl:  Česko- německý fond budoucnosti, Obec Prysk, Farnost Horní Prysk, obyvatelé obce Prysk, němečtí rodáci a SZIF prostřednictvím MAS Český sever.

(www.dltm.cz)