Události

Repatriace kardinála Josefa Berana

Nadchází nesmírně důležitá událost pro naši zemi – návrat kardinála Josefa Berana, vyhnaného komunistickým režimem.

V pátek 20. dubna v 18.00 se na počest návratu jeho ostatků do Prahy rozezní kostelní zvony po celé naší zemi.

105208

http://www.apha.cz/2018/tiskove-zpravy/repatriace-kardinala-berana

 

 

Svátek Božího Milosrdenství

Neděle po Velikonocích je Svátek Božího Milosrdenství. Tento svátek je vyvrcholením velikonočních svátků a závěrem velikonočního oktávu. K tomuto svátku se váží nesmírné přísliby úplného odpuštění, smazání všech vin a trestů. Síla Svátku Božího Milosrdenství nekončí touto nedělí. Je celoroční výzvou, abychom prosili Boha o dar milosrdenství a především my sami prosili o dar, abychom se sami stali milosrdnými. Na místech, kde byly ve Svatém roce Milosrdenství otevřeny Svaté brány Milosrdenství, se stále můžeme přibližovat zvláštním způsobem tomuto nezměrnému tajemství, kterým se nás Pán rozhodl obdarovat.

Vzpomínka na otce Jardu Sallera na Svaté Hoře 7. dubna

Ahoj, dobrý den všichni,
kdo jste znali našeho Jardu, P. Sallera, Grizzlyho, Božího dobrodruha, zkrátka našeho skvělého pana faráře z Liběšic u Žatce.
Pokud chcete společně s námi na něj zavzpomínat při mši svaté na Svaté Hoře v sobotu 7.4. 2018 ve 13.00, poté u jeho hrobu na městském hřbitově v Příbrami, tak jste srdečně zváni.
Pan farář má 20. výročí smrti 31.3., ale zrovna letos toto datum vyšlo na Bílou sobotu, proto jsme se rozhodli setkání k jeho výročí uskutečnit 7.4., kdy alespoň zároveň vzpomeneme na jeho spolupracovníka Jirku Straňka, který by se toho dne dožil 44. narozenin.
Těším se na setkání s Vámi se všemi a na milou vzpomínku na oba zesnulé.

S pozdravem Katka Holštajnová (Grunclová)

Výročí 20 let úmrtí J. Sallera, setkání

Národní pochod pro život a rodinu v Praze

Již po osmnácté projde Prahou Národní pochod pro život a rodinu – letos v sobotu 7. dubna 2018. Chce společnosti připomenout nenahraditelnou hodnotu rodiny, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás. Organizátoři se snaží vše ulehčit zvláště rodinám s dětmi, které mohou akci pojmout se svým duchovním správcem jako farní pouť. Přihlášení probí-há prostřednictvím stránky pochodprozivot.cz. Program: 10.30 hod. katedrála – pontifikální mše svatá, 12.00 hod. Klárov – oběd a kulturní program, 14.00 hod. pochod centrem Prahy na Václavské náměstí, 16.00 hod. požehnání rodinám a zakončení.