Události

Dílo Mary’s Meals je už i v České republice

V České republice byla založena pobočka charitativní organizace Mary’s Meals (Mariino jídlo). Myšlenkou tohoto hnutí je dát dětem v nejchudších zemích světa jedno jídlo denně tam, kde se vzdělávají, neboť to znamená zajistit jim lepší budoucnost. Iniciátorem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí po celém světě, je Skot Magnus MacFarlane-Barrow, jenž bude hostem na letošní Katolické charismatické konferenci v Brně. Stát se podporovatelem tohoto díla může prakticky každý, neboť náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč.

Foto: Chris Leslie/Mary´s Meals

Jak se zapojit do díla Mary’s Meals?

Podporovat toto dílo může opravdu každý, a to buď materiálně, nebo i dobrovolnickou prací při šíření informací o této iniciativě.

Náklady na jídlo pro jedno dítě na celý školní rok představují pouhých 421 Kč. A to především díky dobrovolníkům jak na straně dárcovských zemí, tak i na straně obdarovaných. Pokud by se do toho díla zapojila například celá farnost, nabízí se zde mimořádná možnost financování jídla pro děti celé školy, kterou si může vybrat.

Sbírkový účet u Komerční banky: 4410277/0100.

Vítaní jsou také dobrovolníci, nejlepší je ozvat se buď na email: info@marysmeals.cz nebo telefon: +420 703 685 407.

Mary’s Meals v České republice

V České republice vznikla oficiální „pobočka“ Mary’s Meals teprve v březnu tohoto roku. 8. května se pak sešli členové a příznivci Mary’s Meals na Svatém Hostýně, kde poutí zahájili působení tohoto hnutí u nás.

„V říjnu 2017 jsem se potkal se svojí kamarádkou Janou, která už delší dobu hledala někoho, kdo by pomohl dílu Mary’s Meals v České republice ´na nohy´. Jana mi doporučila k přečtení knihu od Magnuse ´Bouda, která krmí milion dětí´. Příběh Mary’s Meals se mě i moji manželky Lucy silně dotkl, a tak jsme oslovili několik dalších přátel, a během krátké doby jsme založili pobočku i u nás,“ uvedl Karel Nečesal, zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s.

„Naší prací v České republice je šířit dílo Mary’s Meals mezi lidmi, získávat dobrovolníky k této práci a získávat peněžní prostředky pro děti strádající hladem. Tyto prostředky pak posíláme (100% vybraných peněz, provozní náklady hradíme z jiných zdrojů) do centrály do Skotska, odkud jsou peníze posílány přímo na místa konkrétních pomocí,“ uvedl dále Karel Nečesal.

Již nyní zajišťují dárci z České republiky jídlo pro žáky čtyř základních škol v africkém Malawi a řadu dalších dětí v nejchudších státech světa.

Se zakladatelem hnutí Magnusem MacFarlane-Barrowem se budete moci setkat v rámci Katolické charismatické konference na brněnském výstavišti (pavilon F), a to v pátek 13. července v 19.30. Vstup na tuto přednášku je zdarma a jste srdečně zváni.

Jak to všechno začalo?

Charitativní organizaci Mary’s Meals založil v roce 2002 Magnus MacFarlane-Barrow, mladý muž ze Skotska. Když navštívil hladomorem sužované Malawi v jihovýchodní Africe, poznal tam matku umírající na AIDS, obklopenou svými šesti dětmi. Když se nejstaršího syna Edwarda zeptal, jaké jsou jeho životní ambice, Edward odpověděl jednoduše: „Chtěl bych mít co jíst, a taky bych jednou rád chodil do školy.“ Tato jeho slova se stala základním pilířem díla Mary’s Meals, které dnes živí více než 1,26 miliónu dětí ve školách v 17 nejchudších zemích světa.

Jaká je myšlenka Mary’s Meals?

Vizí Mary’s Meals je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělání, a že lidé, kteří mají více, než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb. Od samého počátku je strategií Mary’s Meals podávání jídel ve školách s cílem, aby děti dostaly společně s jídlem i vzdělání.

Více informací o díle Mary’s Meals můžete získat na oficiálním webu: marysmeals.cz. 

(Zdroj: Karel Nečesal – zakládající člen Mary’s Meals Česká republika z. s.)

www.cirkev.cz

pouť mládeže ke Svaté Zdislavě

Diecézní centrum pro mládež zve na Pouť mládeže v sobotu 9. června 2018 do Jablonného v Podještědí.

Začíná v 10.00 hodin mší svatou – hl. celebrant P. Štěpán Smolen.

PROGRAM: 9.30 příležitost ke sv. zpovědi
10.00 mše sv. – hlavní celebrant P. Štěpán Smolen
11.00 přesun do refektáře, občerstvení
11.30 přednáška: „Hledání stálosti v nestálé době“ – P. Štěpán Smolen
13.00 oběd – společné opékání na zahradě dominikánského kláštera
příležitost ke sv. zpovědi v kostele
možnost prohlídky krypty a osobní modlitby u ostatků sv. Zdislavy
14.30 svátostné požehnání v kostele
předpokládaný závěr v 15.00 hodin
Následně možnost společné procházky ke studánce sv. Zdislavy (cca na 1.30 h).

30. května – svátek svaté Zdislavy

V  českých diecézích a v brněnské diecézi se v liturgii slaví 30. květen jako památka sv. Zdislavy. V moravských diecézích, kromě brněnské (ve které se sv. Zdislava narodila) se tento den slaví jako nezávazná památka. Sv. Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě a stala se manželkou Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Proslula dobročinnou láskou k chudině a péčí o vlastní děti. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.
Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907 a za svatou 21. května 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci. Na žádost litoměřického biskupa Josefa Koukla byla ještě v roce 1995 prohlášena za hlavní patronku litoměřické diecéze, čímž nahradila dosavadního hlavního patrona sv. Štěpána, kterému je zasvěcena litoměřická katedrála. Hrob sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je diecézním poutním místem. Od jara roku 2002, z prohlášení civilních autorit, se stala také patronkou Libereckého kraje, do kterého patří i Jablonné v Podještědí.

(Liturgické údaje převzaty z Denní modlitby církve)

www.cirkev.cz

 

Katolické dny v německém Münsteru

101. setkání německých katolíků 9. – 13. června, kterého se také účastní svou prezentací české diecéze a kde žilo před válkou mnoho německy mluvících katolíků, se koná v německém Münsteru.

Zde se můžete podívat na atmosféru ze setkání: