Události

Zemřel P. Othmar Schindl, farář naší partnerské farnosti

S velkým zármutkem a s lítostí oznamujeme všem, že zemřel velký přítel naší farnosti, otec Othmar, farář farnosti v rakouském Böhlerwerku v diecézi St. Pölten. Naše farnosti spojilo v partnerství přátelství velkých dvou kněží – otce Jaroslava Sallera z Liběšic a otce Othmara Schindla v Böhlerwerku. Po otci Jaroslavovi odešel do Pánovy náruče i otec Othmar ve svých 84 letech, v 60. roce kněžství. Vzpomeňme v modlitbě… +

Svátek svaté Zdislavy

  1. květen je dnem památky sv. Zdislavy, kdy si římskokatolická církev připomíná život sv. Zdislavy, její křesťanské skutky a láskyplnou péči nejen k vlastní rodině, ale také ke všem potřebným.

Svatá Zdislava se narodila kolem roku 1220 v Křižanově na Moravě jako jedno z pěti dětí vysokého královského úředníka Přibyslava a jeho ženy Sibyly, která pocházela ze Sicílie. Po 15. roce svého života byla provdána za Havla z Lemberka v Podještědí. Podporovala stavbu dominikánských klášterů v Jablonném a v Turnově. Proslula svou péčí o vlastní děti, dobročinnou láskou k chudině a pomocí nemocným. Zemřela na začátku roku 1252 a byla pochována v klášterním kostele v Jablonném v Podještědí.

Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1907 a za svatou 21. května 1995 při návštěvě papeže Jana Pavla II. v Olomouci. Na žádost litoměřického biskupa Josefa Koukla byla ještě téhož roku prohlášena za hlavní patronku litoměřické diecéze, čímž nahradila dosavadního hlavního patrona sv. Štěpána, kterému je zasvěcena litoměřická katedrála. Hrob sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí je diecézním poutním místem. Od jara roku 2002, z prohlášení civilních autorit, se stala také patronkou Libereckého kraje, do kterého patří i Jablonné v Podještědí.

67709
Beatifikační obraz „BL. ZDISLAVA UDÍLÍ ALMUŽNY“ na zámku Lemberk

 

Svědectví poutníka do Santiago de Compostella

V rámci letošní Noci kostelů v Liběšicích jsme měli jedinečnou možnost vyslechnout poutavé svědectví a shlédnout množství krásných záběrů pořízených poutníkem Miroslavem Zimmermannem, který se vydal pěšky na pouť do Santiaga ve Španělsku z rodných Tuchořic přes Liběšice 7. září 2018 a 30. prosince 2018 na toto slavné poutní místo dorazil.

 

Sbírka potravin byla úspěšná

Rádi bychom poděkovali všem, kdo se účastnili letošní jarní potravinové sbírky. Děkujeme všem našim dobrovolníkům i Vám všem, kteří jste se zúčastnili a jakkoli jste přispěli. Celkem se v regionu Potravinové banky Džbánsko vybralo krásných téměř 10,5 tuny potravin a drogerie a do sbírky bylo v našem regionu zapojeno 202 dobrovolníků.

Další podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě.

Sbírka potravin 2019

Tuto sobotu 18. května 2019 máte možnost podpořit potřebné prostřednictvím SBÍRKY POTRAVIN, která probíhá po celé České republice. Prostřednictvím této sbírky, kterou organizují potravinové banky ve spolupráci s obchodními řetězci, můžete pomoci těm potřebným, kterým se stále nedostává zvláště základních potravin. V našem nejbližším okolí můžete sbírku podpořit například v Kauflandu Louny, Tesco Žatec nebo Tesco Rakovník. Děkujeme Vám.

seznam potravin, které nejvíce pomohou