Události

Situace křesťanů v Sýrii

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
Publikováno: 19. 7. 2019 12:00

Foto: OFM
Prvním reaguje na prosbu apoštolského vikáře v Aleppu, mons. George Abú Cházena, který ve městě organizuje potravinovou pomoc pro nejchudší křesťanské rodiny. Druhý má podpořit nákup léků a domácí ošetřovatelskou péči v Damašku na žádost řecko-melchitského patriarchy, Jusifa Absiho, říká Monteduro.

Nevzdáváme se a snažíme se vzdorovat lhostejnosti, o což ostatně požádal Svatý otec ve velikonočním poselství Urbi et Orbi. Podle globálních báchorek už válka v Sýrii skončila. Ve skutečnosti tomu tak není, protože 40 % syrského území ještě není pod kontrolou vítěze válečného konfliktu, tedy Assadovy vlády. Zejména na severozápad země, jehož středem je Idlib, se v posledních měsících soustředily tuhé boje, protože právě do Idlibu se stáhli džihádisté. Je tam 150 tisíc uprchlíků! Naši františkáni tam hrdinně zůstávají a vyprávějí dramatické příběhy o stovkách Syřanů – křesťanů i nikoli – kteří je žádají o úkryt a protože nevědí, kam jít, raději přespávají pod stromy v jejich zahradě… Žádáme proto všechny dobrodince, aby znovu pomohli těmto bratrům, a to z jediného prostého důvodu – je to naše povinnost. Podpora náboženských menšin – a zejména chudých křesťanů – je jedinou odpovědí na útisk. Sýrie a Irák jsou kolébkami křesťanství. Podpora blízkovýchodních křesťanských menšin je tudíž mimořádný nástroj, jakési očkování proti fundamentalismu, protože nesmíme zapomínat, že křesťané jsou nejenom mírumilovní, ale především mírotvorní, jsou schopni stavět mosty k dialogu.

Uvedl pro naše mikrofony ředitel italské pobočky papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro.

(Zdroj: Vatican News)

(www.cirkev.cz)

Bible v mobilu

Český liturgický překlad Bible je k dispozici v nové aplikaci

V rámci portálu Liturgie.cz byla připravena nová aplikace Bible – český liturgický překlad. Aplikace obsahuje všechny texty Nového zákona a vybrané texty ze Starého zákona ve znění, které se používá při římskokatolické bohoslužbě. Aplikaci je možné stáhnout pro mobilní systémy Android a iOS a nevyžaduje připojení k internetu, neboť je plně offline.
Publikováno: 3. 7. 2019 15:45

Aplikace pro mobilní systémy Android a iOS je plně offline (nevyžaduje připojení k internetu) a obsahuje vyhledávání slov ve zvolených biblických knihách i možnost kopírování jednotlivých veršů. Nabízí různou velikost písma i volbu mezi denním či nočním režimem.

On-line verze: bible.liturgie.cz
Android: GooglePlay 
iOS: AppStore  

Základem použitých textů je překlad pořízený Václavem Bognerem a jeho spolupracovníky v 70. a 80. letech 20. století, jehož vybrané perikopy byly upraveny v rámci obnoveného vydání mešních lekcionářů a Denní modlitby církve v letech 1996–2008. Od roku 2017 probíhá proces kompletní revize a doplnění liturgického překladu – tento projekt nese název Český liturgický překlad a má vlastní logo, v budoucnosti bude použit pro nová vydání lekcionářů, ale též se počítá s jeho vydáním jako jednolitého celku. Po skončení prací budou texty aplikace nahrazeny revidovanou verzí.

Autorská práva na liturgický překlad Písma patří České biskupské konferenci, aplikaci vytvořila firma Fenomen multimedia.

(Zdroj: P. Radek Tichý, www.liturgie.cz)

(www.cirkev.cz)

Oslava Panny Marie v Liběšicích

Letošní hlavní pouť, navštívená mnohými poutníky, se stala zároveň příležitostí k dokumentaci Regionálního muzea v Teplicích, které sbírá v našem kraji živá svědectví poutních tradic. Z celého dne pak vznikne zkrácený dokument. Navzdory vysídlení většiny původních obyvatel a následnému útlaku totalitního režimu, zůstává poutní tradice v Liběšicích nadále živá a je pramenem požehnání pro celý zdejší kraj. I v letošním roce se hlavní pouti účastnili zástupci původních německých obyvatel, ke kterým také pan opat během kázání německy promluvil.

Novéna k Panně Marii Liběšické

V tyto dny se připravujeme na hlavní poutní slavnost v Liběšicích u Žatce. Přípravou na tento den je také duchovní příprava v podobě novény. Po devět dní se můžeme modlit druhý radostný desátek růžence („s kterým jsi Panno Alžbětu navštívila“), ve kterém rozjímáme o návštěvě Panny Marie u své příbuzné Alžběty a o Navštívení, které se odehrálo na našem poutním místě 2. července 1743, kdy se Panna Maria zjevila tonoucímu sedlákovi a jeho synovi a zachránila je před jistou smrtí při bleskové povodni v Klučku. Po modlitbě desátku můžeme přidat ještě loretánské litanie.

 

Výročí 38 let Medžugorje

Velká poutní místa, spojená s mnoha duchovními událostmi, bývají cílem mnoha poutníků, často z celého světa. Mezi všemi poutními místy je jedno zcela výjimečné, které má hluboký dopad na dění v našem světě této doby. Před 38 lety toto místo prakticky nikdo neznal a dnes je cílem milionů poutníků. Místo, které je nesmírně velikým obdarováním pro všechny příchozí, místo, kde se děje velmi mnoho vyslyšení, místo, kde lidé nacházejí pokoj a mír a mohou vnímat silně Boží přítomnost. Místo, které církev bedlivě sleduje již 38 let a místo, na které byly v nedávné době po dlouhém zkoumání povoleny oficiální poutě. Místo, kde se odehrávají mimořádná obdarování, spojená se zjeveními Panny Marie, Královny Míru. Toto místo se jmenuje Medžugorje, nachází se v Bosně a Hercegovině nedaleko Mostaru, a v tyto dny slaví 38 let od počátku událostí, které toto místo od základu změnily a které změnily i miliony životů lidí po celém světě.

Sardinie má novou blahoslavenou – mystičku Edvige Carboniovou

Láska k eucharistii, ochota naslouchat Božímu slovu, přijmout a vzít za svou Boží vůli, být živou a  aktivní součástí farní komunity a být stále připravena pomáhat chudým a nejpotřebnějším. To jsou atributy Edvige Carboniové, stigmatizované mystičky a rodačky ze Sardinie, která byla minulou sobotu 15. června blahořečena.

Sardinské městečko Pozzomaggiore se minulou sobotu 15. června stalo svědkem velké události – jejich rodačka Edvige Carboniová zde byla blahořečena. Liturgii blahořečení předsedal prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Angelo Becciu.

Tuto událost zmínil před nedělní modlitbou Anděl Páně také papež František, který italskou mystičku označil za prostou ženu z lidu, která v každodenní jednoduchosti přijímala kříž a vydávala svědectví víře a lásce„Děkujeme za tuto věrnou Kristovu učednici, která dala celý svůj život do služeb Bohu a bližnímu,“ dodal Svatý otec a vyzval k potlesku pro novou blahoslavenou.

Touha plně náležet Bohu provázela Edvige od dětství

Bl. Edvige Carboniová (1880-1952) pocházela ze skromných poměrů a již od dětských let cítila povolání k zasvěcenému životu. Přesto na matčinu prosbu zůstala se svou rodinou a absolvovala pouhé čtyři roky základní školy, aby mohla v domácnosti nahradit nemocnou matku a postarat se o své čtyři sourozence.

Brzy se stala členkou „čestné stráže“, sdružení sloužícího při každodenní eucharistické adoraci. Posléze vstoupila do třetího řádu františkánek a stala se také katechetkou.

Objevení stigmat

14. července roku 1911 při modlitbě uslyšela Edvige hlas, který jí říkal, že se má stát obrazem Jeho utrpení. Na těle sardinské dívky se objevila stigmata. Sama popsala událost takto:

„Jednoho dne jsem při modlitbě upadla do vytržení. Ukázal se mi Ježíš a řekl: “Chceš trpět?” Odpověděla jsem: “Ano, Pane, pro tvou lásku chci mnoho trpět, mnoho!” V tu chvíli se mi Ježíš ukázal v podobě kříže, z jeho ran vycházely paprsky světla a tyto paprsky mi zranily ruce, nohy, hlavu a bok. Pocítila jsem na všech zraněných místech takovou bolest, že jsem celé hodiny zůstala ležet na zemi. Pak jsem procitla a uviděla jsem, že rány trochu krvácejí a nesmírně bolí. Bylo mi 29 let.“

Edvige o svých stigmatech nemluvila a zakrývala je, věděl o nich pouze její zpovědník.

Modlitby obětované za spásu duší vojáků a za pád komunistického režimu v Rusku 

Jak Edvige zapsala do svého deníku, Ježíš žádal, aby své utrpení obětovala za vykoupení duší, zejména vojáků všech politických konfliktů, a za pád ateistického komunistického režimu v Sovětském Rusku. Život prosté sardinské dívky se tak prolnul s tragickými kapitolami 20. století.

Edvige obdržela mimořádné dary

Život této mystičky doprovázely další nadpřirozené jevy, jako je levitace či bilokace. Ve viděních rozmlouvala s Ježíšem a Marií a s mnoha světci, byla sražena démonem. Nezvyklé události nemohly uniknout jejímu okolí a vyústily v roce 1925 v zahájení kanonického procesu, vyvolaném hlasy těch, kdo ji považovali za podvodnici.

Cesta k blahořečení

Edvige Carboniová zemřela 17. února 1952 v Římě, kde žila již od roku 1938. Beatifikační proces byl zahájen římským vikariátem v roce 1968. 7. listopadu 2018 papež František schválil vyhlášení dekretu o nevysvětlitelném uzdravení na její přímluvu. Od letošního května jsou tělesné ostatky dnes již blahoslavné Edvige uloženy v kostele sv. Jiří v Pozzomaggiore na Sardinii.

(Zdroj: Vatican News)