Události

Papež František vyzývá k postu a modlitbě za mír na 17. října

Papež František vyzývá k postu a modlitbě za mír na 17. října

 

Při nedělní modlitbě Anděl Páně zazněla opětovná a naléhavá výzva k zastavení násilí v Izraeli a Palestině, v níž Svatý otec zopakoval své přesvědčení, že války jsou vždy porážkou, a vyzval všechny věřící, aby se připojili k církvi ve Svaté zemi a zasvětili 17. říjen modlitbě a půstu.

image:Image 44/source/orig/43360_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-76.jpeg

„Nadále s velkou bolestí sleduji, co se děje v Izraeli a Palestině. Stále myslím zejména na děti a staré lidi a znovu vyzývám k osvobození rukojmích a důrazně žádám, aby se oběťmi konfliktu nestaly děti, nemocní, staří lidé, ženy a ostatní civilisté. Je třeba dodržovat humanitární právo, zejména v Gaze, kde je naléhavě nutné zajistit humanitární pomoc všem obyvatelům. Modlitba je tichou a svatou silou, která se staví proti násilí, nenávisti, terorismu a válkám. Vyzývám všechny věřící, aby se připojili k církvi ve Svaté zemi a úterý 17. října zasvětili modlitbě a půstu,“ uzavřel svou výzvu papež František.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

(www.cirkev.cz)

Farář z Gazy: Papež nás požádal, abychom chránili děti

Izraelský nálet na sever Gazy

Farář z Gazy: Papež nás požádal, abychom chránili děti

Krátce před vypršením ultimáta izraelské armády k evakuaci severní části pásma Gazy papež již počtvrté telefonoval otci Gabrielu Romanellimu, který je stále v Betlémě, a vyjádřil mu své obavy, blízkost a modlitbu. Farnost v pásmu Gazy hostí stovky lidí, přičemž věřící se rozhodli zůstat pod bombardováním.
 

Michele Raviart – Vatican News

Papež František řekl, že je velmi znepokojen tím, co se děje v Gaze, a doufá, že se najde prostor pro přerušení bombardování, aby se otevřely humanitární koridory pro tisíce lidí, kteří jsou nyní v nouzi. Pro Vatican News to uvedl otec Gabriel Romanelli, farář v Gaze, kterému dnes, v sobotu 14. října, papež telefonoval – již počtvrté od začátku krize – a ujistil ho o svých modlitbách a blízkosti celé církve.

Papežova blízkost

Je lidem velmi blízko, dosvědčuje otec Romanelli, který je v Betlémě a zatím se mu nepodařilo dostat do malé komunity v pásmu, a požádal nás, abychom chránili děti. Ví, že kromě dětí z farnosti hostíme křesťanské a muslimské děti a také postižené a zraněné, o které se starají sestry Matky Terezy. Jsou to stovky lidí, za které neseme odpovědnost. Papež to všechno ví a svou blízkost projevil svým požehnáním a modlitbou.

Stovky uprchlíků, které hostí církev

Pět katolických církevních struktur v Gaze nyní hostí stovky lidí – jen ve farnosti jich je pět set. Také dvě struktury řecké pravoslavné církve jsou plné lidí. Prožili opravdu děsivou noc, protože věděli, že ultimátum skončilo dnes ráno, i když bylo prodlouženo, vysvětluje otec Romanelli. Přemýšlejí, kam mohou jít na jih a co se tam bude dít. Přicházejí zprávy o lidech, kteří byli na cestě na jih zasaženi. Někteří mají auto, jiní nemají nic. Jsou vyděšení a alespoň v kostele se cítí více chráněni, ale situace je pro všechny zoufalá.

Rozhodnutí zůstat

Všechny církevní budovy se nacházejí v oblasti Pásma Gazy, kterou Izrael požádal o evakuaci, aby se její obyvatelé ukryli před ostřelováním. Přesto se farníci rozhodli zůstat. „Jsou tam. Nechtějí odejít. Mohli by odejít, ale nechtějí. Na jihu nemáme žádné církevní zařízení“, vysvětluje farář, „zvenčí je velmi těžké pochopit, jak jsou lidé připoutáni a sjednoceni k farnosti, která je lidským a duchovním centrem jejich aktivit“.

(www.vatican.va/cs)

Podporovatelé Mary’s Meals z celého světa se sešli v Medžugorji

Podporovatelé Mary’s Meals z celého světa se sešli v Medžugorji, českých poutníků bylo nejvíc

 

Podporovatelé, příznivci i zaměstnanci organizace Mary’s Meals se začátkem října sešli v rámci šesté oficiální děkovné pouti do Medžugorje, mariánského poutního místa v Bosně a Hercegovině. Pouť, kterou inicioval Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel této charitativní organizace, a jeho manželka Julie, byla vítána jako vynikající příležitost spojit se v modlitbě a rozjímání.

image:Image 44/source/orig/43248_marys-meals-medzugorje-4.JPG

Akci zarámovanou 6. a 8. říjnem 2023 pořádala organizace Mary’s Meals Medžugorje a jejím cílem bylo shromáždit a inspirovat mnoho členů rostoucí celosvětové rodiny této charity. Během předchozích let se pouti zúčastnili lidé z mnoha zemí, včetně návštěvníků z Chorvatska, Haiti, Indie, Irska, Keni, Libérie, Malawi, Španělska, Slovenska, Jižního Súdánu, Velké Británie, Zambie, Zimbabwe a samozřejmě z České republiky. Doslova celosvětová účast svědčí o širokém dosahu podpůrné základny charity a jejích stravovacích školních programů. Letos se pouti Mary’s Meals účastnilo více než 160 poutníků, polovina z nich přitom dorazila z České republiky.

Středobodem třídenního setkání byla modlitba, program odrážel skutečnost, že dílo Mary’s Meals je „ovocem Medžugorje“. Poutníci při modlitbě růžence společně vystoupili na Podbrdo (kde dochází ke zjevením Panny Marie) a další den na horu Križevac při modlitbě křížové cesty. Každý den odpoledne byla možnost přidat se k modlitbě růžence, mezinárodní mši svaté a adoraci Nejsvětější svátosti na prostranství za kostelem svatého Jakuba. V sobotu sloužil anglickou mši svatou za Mary’s Meals arcibiskup Aldo Cavalli a poutníci byli pozváni k přijetí zvláštního požehnání pro všechny členy mezinárodní rodiny Mary’s Meals.

Magnus vysvětlil hlavní cíl setkání: „Bez modlitby by žádné Mary’s Meals nebylo. Proto je tato každoroční pouť tak důležitá – scházíme se, abychom poděkovali za dar Mary’s Meals a přednesli všechny přímluvy za celou rodinu Mary’s Meals. Takto jdeme vpřed s důvěrou v Boží prozřetelnost.“

Kromě poutníků na místě se mnoho dalších účastníků připojilo k online programu a společně s mnoha dalšími lidmi po celém světě se modlili.

(www.cirkev.cz)

 

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

 

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění.

Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia.

Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme jako učedníci z Emauz a nasloucháme Bohu, který vždy přichází mezi nás a je Bohem překvapení.

Prostřednictvím modlitby a rozlišování nám Duch svatý pomáhá vykonávat „apoštolát sluchu“, to znamená naslouchat Božíma ušima, abychom mohli mluvit Božím slovem.

A tak se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání a hlas, který nás k němu přitahuje. Hlas, který nám odhaluje střed poslání, jímž je oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého, aniž bychom někoho vyřazovali.

Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

(www.cirkev.cz)

Papež promluvil na zahájení synody

Papež promluvil na zahájení synody

 

Papež František v projevu na zahájení XVI. řádného Generálního shromáždění synody o synodalitě, které ve středu 4. října začalo ve Vatikánu, připomněl, že protagonistou synody je Duch Svatý, a vyzval ke svobodnému vyjadřování vlastního názoru a zároveň k uctivému naslouchání druhým.

image:Image 43/source/orig/42660_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-61.jpeg
 
Vatican Media

„Protagonistou synody nejsme my, ale Duch Svatý,“ řekl papež ve svém úvodním projevu na zahájení XVI. řádného Generálního shromáždění biskupské synody, které se bude konat ve dvou zasedáních s ročním odstupem: první od 4. do 29. října 2023, druhé v říjnu 2024.

Svatý otec na začátku svého projevu přivítal všechny přítomné a poděkoval jim za jejich práci. Připomněl iniciativu papeže sv. Pavla VI., který po Druhém vatikánském koncilu zřídil Generální sekretariát synody, aby usnadnil konzultace biskupské synody. Připustil, že církev nebyla vždy připravena na tento rozhovor, ale že je pro světové biskupy a Boží lid stále důležitější mluvit o synodalitě.

„Není to snadné, ale je to krásné,“ řekl a shromážděným doporučil, aby si přečetli sbírku patristických textů, které jim pomohou při nastoupení synodální cesty. „Duch Svatý nás vede za ruku a utěšuje nás“, řekl František. 

Svatý otec vyzval shromážděné k práci na jednotě církve a zdůraznil, že jednota nevyhnutelně ponechává prostor pro pestrost názorů. Naznačil, že pokud synodu dokončíme všichni stejným způsobem, bez rozdílných názorů, pak to není synoda. Varoval před nesprávnou interpretací synody a uvedl, že není parlamentem, ani setkáním pro pastoraci církve.

Papež František pochválil média za dobrou práci, kterou odvádí, ale zároveň vyjádřil politování nad tím, že se občas zaměřují na ožehavá témata. Vyzval je, aby se více snažila zprostředkovat zájem církve o naslouchání.

Ústřední postavení Krista – vůdčí nit synody

Před papežovým vystoupením začal obřad ve vatikánské aule Pavla VI. pozdravem předsedy delegátů, koptského katolického patriarchy Ibrahima Isaaka Sedraka z egyptské Alexandrie, který zdůraznil, jak Pán stále projevuje svou lásku k církvi a inspiruje synodu.

Patriarcha Sedrak uvedl, že tento synodální proces nebyl vždy jednoduchý, zejména na začátku, ani přehledný, protože tato Synoda o synodalitě byla připravována jako konzultace věřících, každého pokřtěného, každého s jeho vlastním charismatem, a to způsobem ještě živějším, skutečnějším a konkrétnějším.

„Svět od nás očekává svědectví o vzkříšeném Kristu, o životě a naději. Nechť je tedy ústřední postavení Krista vůdčí nití této synody. Ať je alfou a omegou našich diskusí, ať je světlem, které ozařuje naše debaty. Modlím se, aby se synodě podařilo dosáhnout jejího cíle,“ zdůraznil Sedrak.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)

 

Papež vyjádřil hluboký zármutek nad obrovskou ztrátou životů v Libyi

Papež vyjádřil hluboký zármutek nad obrovskou ztrátou životů v Libyi

 

Katastrofální záplavy v Libyi si podle odhadů vyžádaly až 10 000 mrtvých v důsledku přívalových dešťů a četných havárií přehrad.

image:Image 41/source/orig/40835_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-52.jpeg
 
Vatican Media

Katastrofa nastala poté, co se nad východní části severoafrické země přesunul cyklon Daniel, bouře, která se vytvořila ve Středozemním moři. Úřady uvedly, že se protrhlo několik přehrad, které zaplavily blízká města včetně pobřežního města Derna, které do úterního rána údajně potvrdilo více než 2 000 obětí.

Svatý otec se modlí za tisíce mrtvých, které si záplavy vyžádaly. Prostřednictvím státního sekretáře Svatého stolce, kard. Parolina, o tom ujišťuje v telegramu, jehož adresátem je Savio Hon Tai-Fai, apoštolský nuncius v Libyi, sídlící v Rabatu. „Papež posílá ujištění o svých modlitbách za duše zemřelých a všech truchlících,“ uvádí se v telegramu. „Jeho Svatost také vyjadřuje upřímnou duchovní blízkost zraněným, těm, kteří se obávají o své pohřešované blízké, a záchranářům, kteří poskytují pomoc při záchraně lidí a likvidaci následků. Všem postiženým touto tragédií papež František vyprošuje Boží požehnání, útěchu, sílu a vytrvalost.“

Do úterního rána se rozběhla celosvětová pomoc. Georgette Gagnonová, asistentka generálního tajemníka, rezidentní a humanitární koordinátorka mise OSN pro pomoc v Libyi, na Twitteru oznámila, že pověřila tým pro mimořádné situace, aby se připravil na podporu místních orgánů a partnerů ve východní Libyi. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce mezitím na Facebooku uvedla, že záchranáři nepřetržitě pracují na poskytování pomoci a podpory lidem postiženým bouří.

Katastrofa přichází jen několik dní poté, co nedalekým Marokem otřáslo ničivé zemětřesení, při kterém do úterý zahynulo téměř 3 000 lidí.

Zdroj: CNA

(www.cirkev.cz)

Pomoc pro oběti zemětřesení v Maroku

V noci z pátku 8. na sobotu 9. září zasáhlo Maroko katastrofální zemětřesení o síle 6,8 stupně Richterovy škály. Charita Česká republika okamžitě vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. O život přišlo přes 1300 lidí, zraněných jsou další stovky až tisíce. Lidé v místě potřebují okamžitou humanitární pomoc.  

Epicentrum zemětřesení o síle 6,8 Richterovy škály bylo nedaleko historického Marrákéše. Nejméně 1300 lidí přišlo o život, číslo však bohužel bude zřejmě i nadále narůstat. Lidé jsou stále uvězněni v troskách, přeživší se jim ještě před příjezdem techniky snaží pomoci a odklízejí sutiny ručně. Poškozeny jsou některé budovy v historickém městě Marrákeš, mimo jiné i část slavné mešity. Řada z nich se zřítila. 

Charita Česká republika je připravena bezprostředně pomoci a zapojit se do poskytování humanitární pomoci. Na pomoc lidem zasaženým zemětřesením v Maroku vyhlašuje Charita sbírku. Přispívat je možné na humanitární sbírku číslo účtu 55660022/0800, VS 400. Pro lidi, kteří přišli o své domovy, je potřeba zajistit bezpečná shromaždiště, přístřeší, teplé jídlo, vodu a oblečení. Charita na místo také vysílá své zástupce.  

Fatimská Capelinha v Koclířově předána věřícím

Capelinha v Koclířově předána věřícím

 

V sobotu 2. září zaplnili poutníci areál koclířovského kláštera, ve kterém sídlí Českomoravská Fatima, aby byli svědky předání přesné kopie fatimské kaple v Portugalsku zástupcům biskupských konferencí střední a východní Evropy. Mariánské dílo požehnal kardinál Dominik Duka.

image:Image 40/source/orig/39960_26643_0_image.jpg

 

Mezi biskupy a hosty shromážděnými u obětního stolu, který během slavnostní bohoslužby posvětil kardinál Dominik Duka, nechyběl ani královéhradecký biskup Jan Vokál a pomocný biskup Josef Kajnek. Slavnostní chvíli si nenechal ujít ani apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo, který, jak sám řekl, je celoživotně s Pannou Marií Fatimskou spojen.

(www.cirkev.cz)