Archiv článků za měsíc: Květen 2022

Modlitba růžence za mír s papežem Františkem – 31.5. 2022

Válka na Ukrajině: Věřící jsou zváni k modlitbě růžence za mír s papežem Františkem

 

Papež František se bude 31. května v 18.00 hodin modlit růženec před sochou Panny Marie, Královny míru v římské bazilice Panny Marie Větší. Vatikán zve katolíky, aby se na závěr mariánského měsíce května připojili k papežově modlitbě růžence za mír na Ukrajině a po celém světě.

Náhled
 

„Na závěr mariánského měsíce chce papež František nabídnout světu, který trpí konfliktem na Ukrajině a je hluboce zraněn násilím mnoha stále aktivních válek, znamení naděje.“ Uvedla to 26. května Papežská rada pro podporu nové evangelizace. „Všichni věřící ze všech koutů světa jsou zváni, aby podpořili papeže Františka v jeho modlitbě ke Královně míru.“

Papež se bude modlit růženec v propojení  s mariánskými poutními místy po celém světě, včetně svatyně Matky Boží v Zarvanci na západní Ukrajině. Tato místa budou díky videomostu napojena na přímý přenos z Říma.

Očekává se, že papež František ještě před modlitbou růžence položí květiny k soše Panny Marie, Královny Míru, kterou v levé uličce baziliky Panny Marie Větší nechal postavit papež Benedikt XV. s prosbou o přímluvu Matky Boží za ukončení první světové války.

Sochař Guido Galli znázornil Marii se zdviženou levou rukou, která přikazuje ukončení války, a v pravé ruce drží Dítě Ježíše, který je připraven upustit olivovou ratolest symbolizující mír. Návštěvníci často nechávají u podstavce sochy ručně psané vzkazy s modlitebními úmysly.

Papežská rada dále uvedla, že papeže budou v bazilice doprovázet děti, které nedávno přistoupily k prvnímu svatému přijímání nebo přijaly svátost biřmování, a také rodiny z římské ukrajinské komunity. Očekává se, že se ukrajinská rodina pomodlí i jeden desátek růžence.

Papež František zasvětil Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 25. března.

Přeložila: Monika Klimentová

(www.zpravy.cirkev.cz)

Novéna k Duchu svatému

Novéna k Duchu svatému

Závěr velikonoční doby od slavnosti Nanebevstoupení Páně až do slavnosti Seslání Ducha svatého patří modlitbě novény k Duchu svatému. Je to příležitost vyprosit si zvláštní milosti a duchovní dary. Novéna k Duchu svatému začíná v pátek 27. května. Použít můžete například následující modlitbu:

Litanie k Duchu svatému

Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ

Vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové srdečně zve na vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ.

Náhled
 
 

Ve středu 1. června se uskuteční vzpomínkové setkání na P. Jana Rybáře SJ v Hradci Králové.

Program:

Nové Adalbertinum (kaple sv. Vojtěcha, 2. patro)

16:00 – Mše sv. – celebruje Mons. Pavel Rousek

Nové Adalbertinum (přednášková místnost Balbínka, přízemí)

17:00 – Přednáška prof. Tomáše Petráčka: Jan Rybář – kněz, řeholník a teolog

18:00 – Představení a křest nové knihy vzpomínek na P. Jana Rybáře s názvem Rybář lidí

Akce se koná v rámci Akademie pro aktivní třetí věk a je určena seniorům i dalším zájemcům.

Přihlášky do 30. 5. na těchto kontaktech:

Diecézní centrum pro seniory, e-mail: dcs [at] bihk.cz, tel.: 495 063 661, 737 215 328, 734 435 360 

Těšíme se na setkání s vámi!

(www.zpravy.cirkev.cz)

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Mons. Pavel Konzbul novým biskupem v Brně

Svatý otec František dnes v poledne, 26. května, v den slavnosti Nanebevstoupení Páně, jmenoval 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. Ing. Pavla Konzbula, Dr., dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze.

Náhled
Foto: Tomáš Cigánek OFS, ČaV
 

Životopis biskupa Pavla Konzbula

Pavel Konzbul se narodil 17. října 1965 v Brně-Juliánově. Po maturitě na gymnáziu v Brně na Křenové ulici pokračoval ve studiu na elektrotechnické fakultě VUT Brno – obor elektrotechnologie, které absolvoval v roce 1989.

Po vykonání roční základní vojenské služby nastoupil jako odborný a později vědecký pracovník do Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky v Brně. Tam se věnoval vývoji a realizaci korekčních cívek magnetických polí pro tomografii nukleární magnetické rezonance. Publikoval v řadě zahraničních odborných časopisů. Externě vyučoval na elektrotechnické fakultě VUT v Brně, kde také obhájil doktorskou práci v oboru teorie elektromagnetického pole.

V roce 1995 vstoupil do Laického sdružení sv. Dominika, kde byl několik let zástupcem národní provinční představené v Praze. V témže roce zahájil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, které dokončil v roce 2000. Od téhož roku je také členem Společnosti pro církevní právo.

V roce 2003 přijal v katedrále sv. Petra a Pavla kněžské svěcení z rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho. Poté působil jako farní vikář v Boskovicích a Svitávce, v Hustopečích u Brna, Starovičkách a excrurrendo administrátor ve Starovicích.

V roce 2005 byl ustanoven spirituálem Biskupského gymnázia v Brně a v roce 2013 jmenován farářem ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně a členem Kněžské rady brněnské diecéze. V říjnu 2015 byl brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem jmenován  sídelním kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

V sobotu 21. května 2016 papež František jmenoval Pavla Konzbula pomocným brněnským biskupem a titulárním biskupem litomyšlským. Biskupské svěcení přijal  29. června 2016 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého diecézního biskupa  Vojtěcha Cikrleho.

Při České biskupské konferenci je biskup Pavel Konzbul členem Komise pro kněžstvo a Komise pro katolickou výchovu. Je autorem jedenácti publikací, určených především mládeži, a je aktivní rovněž na sociálních sítích.

Zdroj: Biskupství brněnské

(www.zpravy.cirkev.cz)