Archiv článků za měsíc: Červenec 2020

Nová kniha o Mariánském sloupu v Praze

Nová kniha od P. Stanislava Přibyla: Mariánský sloup – V souvislostech víry a ducha

Karmelitánské nakladatelství má od 24. července v prodeji novinku, knihu od P. Stanislava Přibyla, generálního sekretáře ČBK: Mariánský sloup – V souvislostech víry a ducha.
Publikováno: 25. 7. 2020 13:00

Podívejte se na krátké video, ve kterém Stanislav Přibyl, autor knihy Mariánský sloup – V souvislostech víry a ducha zve všechny nejen k četbě a ke koupi této knihy, ale i k malé procházce od Týnského chrámu na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu a okolí, a to v úterý 11. srpna, začátek v 15 hodin v Týnském chrámu. Autor knihy krátce promluví o vzniku, stržení a obnově sloupu i o nejdůležitějších souvislostech, událostech a osobnostech spjatých se sloupem.

Na uvedení knihy vystoupí kromě autora knihy Stanislava Přibyla i Jan Bradna, sochař, restaurátor a bývalý předseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, a Pavel Mareš, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství. Knize požehná P. Vladimír Kelnar, farář u kostela Matky Boží před Týnem.

Knížka se bude na místě prodávat za zvýhodněnou cenu.

Informace o knize:

Kniha přístupnou a atraktivní formou pojednává o vzniku, stržení a obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Sloup byl postaven jako pomník k poctě Bohorodičky – na poděkování za obranu Prahy před pleněním švédských vojsk v roce 1648. Místo, kde stál a opět stojí, lze bez obav označit za duchovní střed Prahy i Evropy. Dílo českého raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla považují mnozí za umělecky hodnotnější, než jsou podobné sloupy ve Vídni a v Mnichově.

Autor nezastírá, že sloup je předmětem ostrých historických, politických a konfesních sporů, volá ovšem po vzájemném porozumění a usmíření. Když se sloup v listopadu 1918 stal terčem politováníhodného vandalského činu, nikdo netušil, že se jeho obnovy dočkáme až v létě 2020. Stržení sloupu se ale mezitím stalo mohutným impulsem pro výstavbu řady nových kostelů na různých místech Prahy (o čemž autor pojednává v závěru své knihy).

Autor uvádí do pozoruhodných souvislostí stavby, události i osobnosti, spjaté s Mariánským sloupem. Jeho výklad doprovázejí desítky fotografií, ukázky z dobových dokumentů, reprodukce výtvarných děl, ale i modlitby, dopisy, básně a věroučné reflexe.

Informace o autorovi:

Stanislav Přibyl (* 1971), katolický kněz, redemptorista, generální sekretář České biskupské konference a pražský rodák. Byl farářem na Svaté Hoře u Příbrami (1999–2008) a generálním vikářem litoměřické diecéze (2009–2016). V KNA mu v edici Poutník vyšla kniha Karlův most: v souvislostech víry a ducha (2019).

(www.cirkev.cz)

Upozornění na protiepidemiologická opatření

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí.
Publikováno: 24. 7. 2020 20:00

Foto: Zdeněk Poruba, ČaV

Povinnost nosit roušky platí na území celé České republiky s účinností od 25. 7. 2020 od 0:00 hodin pro hromadné akce ve vnitřních prostorách s počtem účastníků nad 100 osob v daný čas.

S účinností od 27. 7. 2020 od 0:00 hodin je na území celé České republiky stanoven maximální počet účastníků na hromadných akcích ve vnitřních prostorách na 500 osob v daný čas v jednom sektoru. Maximální povolený počet sektorů je 5.

Maximální počet účastníků ve stejný čas na hromadných venkovních akcích je stanoven na 1000 osob.

Doporučujeme při bohoslužbách dodržovat i předchozí hygienická opatření jako např. používání dezinfekce při vstupu do kostela, časté větrání a úklid společných prostor.

(www.cirkev.cz)

Svatoanenská pouť na Líčkově

Tradiční svatoanenská pouť na Líčkově je každoroční příležitostí k poděkování svaté Anně za její duchovní blízkost a ochranu rodin. Letošní pouť byla také příležitostí k prosbám za ochranu v nestálém světě plném protikladů a nestabilní epidemiologické situace.

Videokázání (nejen) pro děti – 16. neděle v mezidobí

Videokázání (nejen) pro děti – 16. neděle v mezidobí

Přinášíme vám nedělní videokázání P. Romana Vlka na 16. neděli v mezidobí.
Publikováno: 18. 7. 2020 14:00

Evangelium (Mt 13,24-43) Ježíš předložil zástupům toto podobenství: „Nebeské království je podobné člověku, který nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli služebníci k hospodáři a řekli mu: `Pane, copak jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?‘ On jim odpověděl: `To udělal nepřítel.‘ A služebníci mu řekli: `Máme jít a plevel sesbírat?‘ On však řekl: `Ne. Jinak byste při sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do snopků k spálení, ale pšenici shromažděte do mé stodoly.’“ Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: `Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od založení světa.‘ Potom rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: „Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“ Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!“

(www.cirkev.cz)