Archiv článků za měsíc: Květen 2017

Novéna k Duchu Svatému

Ve čtvrtek 25. května začíná opět Novéna k Duchu Svatému před slavností Seslání Ducha Svatého. Na tuto velikou duchovní slavnost se můžeme připravovat především modlitbou, duchovním usebráním, můžeme si něco odříct či přinést nějakou konkrétní oběť. K modlitbě novény můžete využít modlitby litanií, které jsou zde ke stažení.

Litanie k Duchu svatému

Požehnání Svatojánské pouti

V sobotu 20. května se konala v Želči tradiční Svatojánská pouť, tentokrát již jubilejní desátý ročník!  Po slavnostní svatojánské mši svaté v kostele sv Mikuláše následovalo svatojánské procesí k soše svatého Jana Nepomuckého na návsi a po prosbách ke svatému Janovi byla zahájena na návsi kulturní a zábavná část Svatojánské pouti, která trvala až do večerních hodin a byla zakončena slavnostním ohňostrojem.

Poutníci z Prahy v Mariánském roce v Liběšicích u Žatce

Mariánský rok 2017, rok velkého Jubilea Fatimy a zjevení Panny Marie na tomto místě, je velkým obdarováním pro všechna mariánská poutní místa. O dnešní neděli, o které trvá radost včerejší světové poutě do Fatimy, kde papež František svatořečil fatimské vizionáře Hyacintu a Františka, dorazila na mariánské poutní místo v Liběšicích u Žatce velká skupina 50-ti poutníků z Prahy – Chodova, z farnosti u Komunitního centra Matky Terezy. Po společném slavení a májové pobožnosti následovalo setkání s poutníky v areálu fary. Poutníci tak mohli zažít doznívající atmosféru Svatého roku Milosrdenství.