Události

Nový liběšický zvon Martin slavnostně požehnán

Obrovská radost naplnila dnešní den. 100 let od ztráty původních liběšických zvonů se nedá vrátit. O to větší radost z dnešního požehnání, které přidalo k prvnímu novému liběšickému zvonu druhý, zasvěcený svatému Martinovi. Novému liběšickému zvonu požehnal J.M. Michael Josef Pojezdný, O.Praem., emeritní opat strahovský. Slavnostní požehnání doprovodil oslavnou salvou sbor Rakovnických ostrostřelců.

Červená středa – připomínka pronásledovaných křesťanů

Připojte se a společně pamatujme na všechny, kdo jsou za svoji víru pronásledováni. Více o programu na fb Červená středa-společně za víru a svobodu.

28. listopadu 2018 se bude v ČR poprvé slavit Červená středa (#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Připojit se může každý, stačí rozsvítit za oknem červenou svíčku a vzpomenout v modlitbě na pronásledované křesťany na celém světě, kterých je podle posledních údajů přibližně 300 milionů.

Ilustrační foto: Mazur/catholicchurch.org.uk/CC BY-NC-SA 2.0.

Znakem této kampaně je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru – můžete tedy např. zapálit svíčky při setkání či v průvodu nebo nasvítit 28. 11. významnou budovu ve vaší obci červeným světlem (kostel, sloup, sochu, ad.)

facebookový profil www.facebook.com/cervenastreda s hashtagem #RedWednesday.

ČBK spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR se letos připojuje k iniciativě britské křesťanské organizace Aid to the Church in Need, která připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru. RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství.

Např. v roce 2017 bylo ve Velké Británii nasvíceno nejméně deset katedrál a mnohé další katolické kostely či školy. Nechyběl ani pojízdný info stánek ve formě ikonického doubledeckeru či nasvícení budovy Parlamentu na břehu Temže.

(www.cirkev.cz)

10. výročí biskupského svěcení Mons. Jana Baxanta

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 si litoměřická diecéze připoměla 10. výročí biskupského svěcení Mons. Jana Baxanta, které přijal v litoměřické katedrále v sobotu 22. listopadu 2008 z rukou kardinála Miloslava Vlka, jako hlavního světitele. Spolusvětiteli byli apoštolský nuncius Diego Causero a českobudějovický biskup Jiří Paďour.

20. litoměřický biskup Mons. Jan Baxant oslavil v roce 2018 hned tři jubilea a to 70 let života, 45 kněžské služby a 10 let biskupské služby.

Vzpomeňme v modlitbě a prosme o Boží požehnání a dar zdraví pro našeho otce biskupa.


Fotografie: archiv Biskupství litoměřického