Události

Mše svatá za oběti střelby v ostravské nemocnici

Ve středu v 17 hodin bude na poutním místě v Liběšicích u Žatce mše svatá za oběti hrůzného činu – střelby v nemocnici v Ostravě i za jejich rodiny…

Adventní čas silně připomíná naléhavost naší připravenosti na setkání s Pánem, které může být někdy šokujícím překvapením, jež nás může zaskočit zcela nepřipravené. Pamatujme v modlitbě také na všechny pozůstalé…

Výsledek obrázku pro ostravská nemocnice

Červená středa

Červená středa: Tisíce památek světa se rozsvítí červeně jako výzva k náboženské svobodě

Ve středu 27. listopadu 2019 si budou lidé po celém světě připomínat všechny, kdo jsou pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Stane se tak v rámci iniciativy Červená středa (#RedWednesday). Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V ČR akci organizuje Česká biskupská konference společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR.
Publikováno: 22. 11. 2019 15:00

Foto: Tomáš Ježek / ČaV

„Na konci listopadu si připomeneme Červenou středu, což je den, kdy se vyjadřuje solidarita s lidmi pronásledovanými pro svoji víru. Co se týče křesťanů, tak na mnoha místech naší planety nemohou požívat plnou náboženskou svobodu. Jsou země, kde jsou pronásledováni a perzekuováni, v některých případech jde opravdu o život. V Saudské Arábii nemohou křesťané navenek projevit svoji víru ani znamením kříže, v Egyptě zase přišlo mnoho věřících o svůj život při atentátech,“ řekl pomocný biskup pražský Václav Malý.

V ČR se k Červené středě (#RedWednesday) přihlásilo dosud téměř 40 farností, křesťanských sborů a dalších institucí, mezi nimi např. Mahenovo divadlo v Brně nebo Ministerstvo zahraničí ČR. „Svobodu vyznání vnímám jako základní právo každé lidské bytosti, jako záruku respektu k rozmanitosti. Proto ji musíme chránit. Naopak porušování svobody vyznání představuje indikátor násilí a konfliktů,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Ve světě se Červená středa (#RedWednesday) připomíná zejména ve Velké Británii, kde tato iniciativa vznikla v roce 2016 z popudu papežské nadace Aid to the Church in Need (ACN International). Z dalších evropských zemí se k iniciativě připojily církve a náboženské společnosti v Německu, Rakousku, Slovensku, Švýcarsku, Nizozemí, Irsku, Portugalsku a Maďarsku. Dále se bude iniciativa konat v USA, Kanadě, Austrálii a na Filipínách.

Červené středě předchází tzv. Červený týden, který začal 20. listopadu a jeho akce se v průběhu týdne konají na čtyřech kontinentech – počínaje Austrálií, kde se rozsvítí sedm katedrál včetně těch v Sydney a Melbourne. Iniciativa vyvrcholí ve středu 27. listopadu, kdy se na připomínku Červené středy připojí také tisíce budov v Londýně, Amsterdamu, Lisabonu, Praze nebo Washingtonu a dalších městech.

Katedrály, kostely a další veřejné budovy v 15 zemích se proto rozsvítí červeně, aby daly zaznít silnému hlasu na podporu všech, kdo jsou vystaveni diskriminaci a nemohou svobodně mluvit, a tak vzhlížejí ke svým bratřím a sestrám v Kristu, aby oni mluvili za ně,“ uvedla Marcela Szymanski z ACN International.

Ve Velké Británii se červeně rozsvítí 120 budov včetně 13 katedrál. Na Filipínách se zapojí více než 2050 farních kostelů v 68 diecézích. Letos poprvé iniciativa doputuje také do Budapešti, kde se rudou barvou rozzáří Széchenyiho řetězový most a také socha svatého Gerarda – prvního maďarského mučedníka.

V předcházejících letech se k iniciativě připojilo například římské Koloseum, Westminsterské opatství v Londýně, socha Krista Spasitele v Riu de Janeiru, chrám Sagrada Família v Barceloně a řada dalších významných památek.

V prostředí, kde jsou vystaveni násilí, pronásledování a diskriminaci a kde se jim brání svobodně praktikovat vlastní víru, žije po celém světě přes 300 milionů křesťanů. Zprávu o jejich pronásledování zveřejňuje organizace ACN International každé dva roky, naposledy letos v říjnu pod názvem Pronásledovaní a zapomenutí?.

Více informací o programu a o tom, jak se lze zapojit, naleznete na www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda.

(www.cirkev.cz)

Červenou středu prožijeme i v Liběšicích u Žatce s kostelem nasvíceným do červené barvy.

Komu pomáhá darované jídlo ze Sbírky potravin

Komu vlastně pomůžeme, když darujeme jídlo nebo základní drogerii ve Sbírce potravin? Je to docela jednoduché. Těm, kteří se ocitli v nouzi nebo v ní dlouhodobě žijí. Jedno krásné přísloví říká: „Sytý hladovému nevěří.“ I mezi relativně spokojenou společností se najdou někteří, kteří trpí nedostatkem. Do mezní životní situace se může dostat kdokoli z nás. A to jen ten důvod, proč pomáháme. Dnes můžete s námi pomáhat i Vy.

Sbírka potravin v České republice

Začala Sbírka potravin v České republice, do které je zapojeno na 750 obchodů. Smyslem sbírky je pomoci těm nejpotřebnějším. Potravinové banky rozdělují potraviny prostřednictvím množství charitativních organizací, které jsou do sbírky také zapojeny. Dobrovolníky přímo z naší Potravinové banky Džbánsko dnes potkáte v Globusu v Chomutově a Penny Marketu v Rakovníku.

Sbírka potravin 2019

 

 

Poděkování svaté Anežce české

Kardinál Dziwisz: Svatý otec nikdy nezapomněl na české bratry a sestry

V pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dnes vyvrcholily oslavy 30 let od kanonizace sv. Anežky České a 30 let od pádu totalitního režimu v naší zemi. Slavnostní mši svatou celebroval Stanisław kardinál Dziwisz, emeritní krakovský arcibiskup a dlouholetý osobní sekretář papeže Jana Pavla II.
Publikováno: 16. 11. 2019 13:00

Foto: P. Stanislav Přibyl

Slavnostní bohoslužby v pražské katedrále se účastnili čeští a moravští biskupové, apoštolský nuncius v ČR Charles D. Balvo, bývalý apoštolský nuncius v ČR Diego Causero, kněží, řeholnice a řeholníci, hosté z domova i ze zahraničí a stovky věřících, kteří přišli společně poděkovat za kanonizaci Anežky Přemyslovny před 30 lety a za dar svobody v naší zemi.

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka na začátku bohoslužby oznámil, že na mimořádném zasedání ČBK, které se uskutečnilo před několika dny v Římě, se čeští a moravší biskupové rozhodli připojit k Polské biskupské konferenci a společně s ní žádat Svatého otce, aby se svatý papež Jan Pavel II. stal učitelem církve a patronem Evropy.

Emeritní krakovský arcibiskup Stanisław kardinál Dziwisz ve své promluvě poděkoval za pozvání na tuto bohoslužbu: „Chtěl bych především srdečně poděkovat otci kardinálovi Dominikovi za pozvání na dnešní slavnost. Z Krakova do Prahy není daleko! Vždycky jsme si byli blízcí. Prvním patronem krakovského biskupství na wawelském vrchu je svatý Václav, mučedník, a vedle něho svatý Stanislav, biskup a mučedník. V Polsku víme, že k nám právě z Čech ve druhé polovině desátého století přišlo evangelium.“

Vzpomenul na volbu papeže Jana Pavla II., která nejen pohnula, ba dokonce otřásla základy komunistického impéria střední a východní Evropy a po 11 letech skutečně došlo k přelomových událostem. „Pamatuji se, s jakým pohnutím a s jakou radostí jste vítali Svatého otce na české půdě, také v této katedrále, několik měsíců po kanonizaci svaté Anežky České a po takzvané sametové revoluci. Copak to nebyl opravdový zázrak…? Před třiceti lety, 12. listopadu, Svatý otec Jan Pavel II. povýšil k oltářní úctě svatou Anežku Českou z rodu Přemyslovců. Po dlouhé době, neboť skromná Anežka musela čekat na svatořečení více než sedm set let. Dnes však můžeme říci, že z perspektivy minulých staletí a toho, co se stalo před třiceti lety, Bůh zvolil ten nejlepší okamžik, aby dal českému národu tak překrásný dar, totiž patronku svobody, do níž vás uvedla tato světice.“

Podle kardinála Dziwisze se před třiceti lety v naší zemi uskutečnila i duchovní revoluce. „Po čtyřiceti letech vlády ideologie a systému, který v životě člověka a společnosti nedával místo Bohu, lidé pochopili, že to tak nemůže jít dál. Nelze do nekonečna budovat na písku. Je třeba stavět na skále pravdy o člověku. A tato pravda zní: člověk je Božím dítětem, stvořeným k obrazu a podobě Boha. Náš život se nekončí tady na zemi, protože jsme povoláni žít v Božím království lásky a pokoje navěky. To je horizont naší křesťanské naděje,“ dodal polský kardinál.

Dále v homilii uvedl, že během první apoštolské cesty papeže Jana Pavla II. do Polska v Hnězdně, kde je živá památka svatého Vojtěcha, si papež povšimnul mezi mnoha transparenty jednoho, který byl napsán česky: „´Pamatuj Otče na své české děti.´Jan Pavel II. tento nápis dvakrát přečetl a dodal příznačně: ´Papež, který v sobě nosí Vojtěchův odkaz, na tyto děti nemůže zapomenout! Ba ani my všichni, drazí bratři a sestry, kteří v sobě nosíme totéž svatovojtěšské dědictví, nemůžeme na tyto svoje bratry zapomenout!´ (Homilie,3. června 1979), č.4). Svatý otec nikdy nezapomněl na české bratry a sestry a po letech mohl poděkovat spolu s vámi Bohu za dar svobody a suverenity vaší vlasti.“

 „Dnes nevzpomínáme jenom na minulost. Svoboda je dar, ale také zadání pro každou a pro každého z nás. Denně musíme opatrovat svobodu ducha, svobodu našich srdcí od špatných tužeb, od hříchu i zla, jež se vkrádají do našeho osobního, rodinného i společenského života. Křesťanský život je neustálým zápasem o dobro a lásku v nás i kolem nás,“ řekl kardinál Dziwisz v závěru svého kázání.

Na konec bohoslužby udělil kardinál Dominik Duka Zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibiskupství pražského zesnulému PhDr. Václavu Bendovi in memoriam, za celoživotní zápas o svobodu církve svého národa, dále Mons. Václavu Malému, pomocnému biskupu pražskému, za úsilío svobodu církve a národa a Ing. Janu Smrčinovi  za rozvoj svobodné katolické charity a prohloubení piety lidických obětí.

Celá homilie Stanisława kardinál Dziwisze je ke stažení v příloze.

Foto v galerii: P. Stanislav Přibyl a Roman Albrecht, ČaV

Soubory ke stažení

velikost 16 KB
(www.cirkev.cz)