Události

Červená středa

Červená středa v Praze: Nově se nasvítí i Pražský hrad

Zdroj:cirkev.cz
 

Mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday), jejíž 6. ročník se uskuteční již zítra 29. listopadu, nabídne pestrý program napříč celou Českou republikou. Jak bude vypadat hlavní program v Praze?

image:Image 47/source/orig/46055_angut-4041.jpg
 
Foto: Anička Guthrie, Člověk a Víra

Součástí programu Červené středy v hlavním městě je každoročně mezinárodní konference, letos má název Svoboda vyznání ve veřejném prostoru, kterou ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí, Ekumenickou radou církví a Federací židovských obcí pořádá od 13.30 ve Vlasteneckém sále pražského Karolina Institut pro křesťansko-demokratickou politiku. 

První panelové diskuse na téma Jaké místo má svoboda vyznání mezi lidskými právy? se zúčastní Fiona Bruce, poslankyně britského parlamentu, Marcela Szymanski, zástupkyně organizace Církev v nouzi, rabín David Rosen, zvláštní poradce Abrahamic Family House v Abu Dhabí a José Luis Bazán, tajemník Komise pro migraci a azyl COMECE. Druhá panelová diskuse bude věnovaná otázce, jak dostat svobodu vyznání do veřejné diskuse a bude o ní hovořit Jan Olbrycht, poslanec Evropského parlamentu, Paul Marshall, profesor náboženské svobody na Baylor University, Eva Saenz Diez z Katolické univerzity v Lovani a online se připojí kanovník Chris Sugden z Oxford Centre for Religion and Public Life. (Medailonky řečníků naleznete v příloze). Stream konference je možné sledovat živě na YouTube kanále IKDP nebo facebookové události

Po skončení konference se uskuteční od 18 hodin společná židovsko-křesťanská modlitba za všechny pronásledované pro víru, které budou ve Velké aule Karolina předsedat Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, Ivana Procházková, 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví a za Federaci židovských obcí rabín David Maxa. Po modlitbě bude od 18.45 následovat průvod se svíčkami Prahou kolem tří červeně nasvícených budov po trase: Karolinum – kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí – Staronová synagoga – kostel sv. Jiljí. 

Dominikánský kostel sv. Jiljí je místem, kde se uskuteční poslední bod programu. Od 20 hodin se zde bude konat benefiční koncert, jehož výtěžek půjde letos na pomoc křesťanským školám v Libanonu, protože 90 % obyvatel této země žije v naprosté chudobě. Podle Světové banky se Libanon nachází tři roky v závažné ekonomické krizi, která nutí křesťany opouštět zemi. Svoboda vyznání a přežití náboženských menšin je závislá kromě fyzické bezpečnosti také na socioekonomických faktorech a životních podmínkách. Pokud tyto podmínky setrvávají v katastrofálním stavu, může docházet k vážnému narušení možnosti důstojného a svobodného života náboženského společenství. Koncert bude živě přenášet TV Noe.

Do letošního ročníku se přihlásilo přes 100 organizací, institucí, farností a sborů. Červeně budou nasvíceny budovy po celé ČR. Jejich seznam je k dispozici na této mapě.V Praze to bude třeba Pražský hrad, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Rudolfinum, Arcibiskupský palác, Petřínská rozhledna, Žižkovská věž a mnoho dalších objektů. 

Více o Červené středě naleznete zde.

Papež František vyzývá k postu a modlitbě za mír na 17. října

Papež František vyzývá k postu a modlitbě za mír na 17. října

 

Při nedělní modlitbě Anděl Páně zazněla opětovná a naléhavá výzva k zastavení násilí v Izraeli a Palestině, v níž Svatý otec zopakoval své přesvědčení, že války jsou vždy porážkou, a vyzval všechny věřící, aby se připojili k církvi ve Svaté zemi a zasvětili 17. říjen modlitbě a půstu.

image:Image 44/source/orig/43360_cq5dam-thumbnail-cropped-750-422-76.jpeg

„Nadále s velkou bolestí sleduji, co se děje v Izraeli a Palestině. Stále myslím zejména na děti a staré lidi a znovu vyzývám k osvobození rukojmích a důrazně žádám, aby se oběťmi konfliktu nestaly děti, nemocní, staří lidé, ženy a ostatní civilisté. Je třeba dodržovat humanitární právo, zejména v Gaze, kde je naléhavě nutné zajistit humanitární pomoc všem obyvatelům. Modlitba je tichou a svatou silou, která se staví proti násilí, nenávisti, terorismu a válkám. Vyzývám všechny věřící, aby se připojili k církvi ve Svaté zemi a úterý 17. října zasvětili modlitbě a půstu,“ uzavřel svou výzvu papež František.

Zdroj: Vatican News, anglická sekce

(www.cirkev.cz)

Farář z Gazy: Papež nás požádal, abychom chránili děti

Izraelský nálet na sever Gazy

Farář z Gazy: Papež nás požádal, abychom chránili děti

Krátce před vypršením ultimáta izraelské armády k evakuaci severní části pásma Gazy papež již počtvrté telefonoval otci Gabrielu Romanellimu, který je stále v Betlémě, a vyjádřil mu své obavy, blízkost a modlitbu. Farnost v pásmu Gazy hostí stovky lidí, přičemž věřící se rozhodli zůstat pod bombardováním.
 

Michele Raviart – Vatican News

Papež František řekl, že je velmi znepokojen tím, co se děje v Gaze, a doufá, že se najde prostor pro přerušení bombardování, aby se otevřely humanitární koridory pro tisíce lidí, kteří jsou nyní v nouzi. Pro Vatican News to uvedl otec Gabriel Romanelli, farář v Gaze, kterému dnes, v sobotu 14. října, papež telefonoval – již počtvrté od začátku krize – a ujistil ho o svých modlitbách a blízkosti celé církve.

Papežova blízkost

Je lidem velmi blízko, dosvědčuje otec Romanelli, který je v Betlémě a zatím se mu nepodařilo dostat do malé komunity v pásmu, a požádal nás, abychom chránili děti. Ví, že kromě dětí z farnosti hostíme křesťanské a muslimské děti a také postižené a zraněné, o které se starají sestry Matky Terezy. Jsou to stovky lidí, za které neseme odpovědnost. Papež to všechno ví a svou blízkost projevil svým požehnáním a modlitbou.

Stovky uprchlíků, které hostí církev

Pět katolických církevních struktur v Gaze nyní hostí stovky lidí – jen ve farnosti jich je pět set. Také dvě struktury řecké pravoslavné církve jsou plné lidí. Prožili opravdu děsivou noc, protože věděli, že ultimátum skončilo dnes ráno, i když bylo prodlouženo, vysvětluje otec Romanelli. Přemýšlejí, kam mohou jít na jih a co se tam bude dít. Přicházejí zprávy o lidech, kteří byli na cestě na jih zasaženi. Někteří mají auto, jiní nemají nic. Jsou vyděšení a alespoň v kostele se cítí více chráněni, ale situace je pro všechny zoufalá.

Rozhodnutí zůstat

Všechny církevní budovy se nacházejí v oblasti Pásma Gazy, kterou Izrael požádal o evakuaci, aby se její obyvatelé ukryli před ostřelováním. Přesto se farníci rozhodli zůstat. „Jsou tam. Nechtějí odejít. Mohli by odejít, ale nechtějí. Na jihu nemáme žádné církevní zařízení“, vysvětluje farář, „zvenčí je velmi těžké pochopit, jak jsou lidé připoutáni a sjednoceni k farnosti, která je lidským a duchovním centrem jejich aktivit“.

(www.vatican.va/cs)

Podporovatelé Mary’s Meals z celého světa se sešli v Medžugorji

Podporovatelé Mary’s Meals z celého světa se sešli v Medžugorji, českých poutníků bylo nejvíc

 

Podporovatelé, příznivci i zaměstnanci organizace Mary’s Meals se začátkem října sešli v rámci šesté oficiální děkovné pouti do Medžugorje, mariánského poutního místa v Bosně a Hercegovině. Pouť, kterou inicioval Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel této charitativní organizace, a jeho manželka Julie, byla vítána jako vynikající příležitost spojit se v modlitbě a rozjímání.

image:Image 44/source/orig/43248_marys-meals-medzugorje-4.JPG

Akci zarámovanou 6. a 8. říjnem 2023 pořádala organizace Mary’s Meals Medžugorje a jejím cílem bylo shromáždit a inspirovat mnoho členů rostoucí celosvětové rodiny této charity. Během předchozích let se pouti zúčastnili lidé z mnoha zemí, včetně návštěvníků z Chorvatska, Haiti, Indie, Irska, Keni, Libérie, Malawi, Španělska, Slovenska, Jižního Súdánu, Velké Británie, Zambie, Zimbabwe a samozřejmě z České republiky. Doslova celosvětová účast svědčí o širokém dosahu podpůrné základny charity a jejích stravovacích školních programů. Letos se pouti Mary’s Meals účastnilo více než 160 poutníků, polovina z nich přitom dorazila z České republiky.

Středobodem třídenního setkání byla modlitba, program odrážel skutečnost, že dílo Mary’s Meals je „ovocem Medžugorje“. Poutníci při modlitbě růžence společně vystoupili na Podbrdo (kde dochází ke zjevením Panny Marie) a další den na horu Križevac při modlitbě křížové cesty. Každý den odpoledne byla možnost přidat se k modlitbě růžence, mezinárodní mši svaté a adoraci Nejsvětější svátosti na prostranství za kostelem svatého Jakuba. V sobotu sloužil anglickou mši svatou za Mary’s Meals arcibiskup Aldo Cavalli a poutníci byli pozváni k přijetí zvláštního požehnání pro všechny členy mezinárodní rodiny Mary’s Meals.

Magnus vysvětlil hlavní cíl setkání: „Bez modlitby by žádné Mary’s Meals nebylo. Proto je tato každoroční pouť tak důležitá – scházíme se, abychom poděkovali za dar Mary’s Meals a přednesli všechny přímluvy za celou rodinu Mary’s Meals. Takto jdeme vpřed s důvěrou v Boží prozřetelnost.“

Kromě poutníků na místě se mnoho dalších účastníků připojilo k online programu a společně s mnoha dalšími lidmi po celém světě se modlili.

(www.cirkev.cz)

 

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

Papež František vybízí k modlitbě za církev na synodě

 

Papež František doprovodil videoposelstvím říjnový úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby), v němž vybízí k modlitbě za církev na synodě. Přinášíme jeho plné znění.

Misie je jádrem církve. A tím spíše, když je církev na synodě, je tato synodální dynamika podporována misijním povoláním, tedy odpovědí na Ježíšův pokyn k hlásání evangelia.

Chtěl bych připomenout, že se zde nebude dospívat k nějakým závěrům, ale že zde pokračuje pouť církve. Je to cesta, po které kráčíme jako učedníci z Emauz a nasloucháme Bohu, který vždy přichází mezi nás a je Bohem překvapení.

Prostřednictvím modlitby a rozlišování nám Duch svatý pomáhá vykonávat „apoštolát sluchu“, to znamená naslouchat Božíma ušima, abychom mohli mluvit Božím slovem.

A tak se přibližujeme ke Kristovu srdci, z něhož vychází naše poslání a hlas, který nás k němu přitahuje. Hlas, který nám odhaluje střed poslání, jímž je oslovit každého, vyhledat každého, přijmout každého, zapojit každého, aniž bychom někoho vyřazovali.

Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem svatým na periferie světa.

(www.cirkev.cz)