Události

Sbírka na chybějící liběšické zvony

Už jen dva týdny nás dělí od historické události, kdy se vrátí do Liběšic poslední ze tří chybějících velkých zvonů. Bude tak dokončeno dílo smíru za hrůzy obou válek, které po dvakrát liběšický poutní kostel o tři velké zvony připravily. Pomozte nám dokončit toto dílo smíru jakýmkoli příspěvkem. Můžete sdílet dále. Mnohokrát děkujeme!!!

Misijní neděle – Světový den misií

Neděle, která je ústředním bodem tohoto roku a zvláště Mimořádného misijního měsíce, je velkým obdarováním pro každou místní církev, zvláště žije-li sama v misijních podmínkách. Děkujeme papeži Františkovi za příležitost prožít tento měsíc jako zvláštní povzbuzení k další misijní činnosti.

Mimořádný misijní měsíc – říjen 2019

Mimořádný misijní říjen 2019

Zvu každého křesťana na jakémkoli místě a v jakékoli situaci k tomu, aby se hned dnes navrátil ke svému osobnímu setkání s Ježíšem Kristem, nebo alespoň aby učinil rozhodnutí, že se s ním chce setkat a že ho bude každý den bez ustání hledat. Nikdo nemá sebemenší důvod myslet si, že se ho toto pozvání netýká, protože „z radosti, kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ Kdo riskuje, nebude Pánem zklamán, a kdo učiní malý krůček směrem k Ježíši, objeví, že On už na jeho příchod čekal s otevřenou náručí…” (Papež František, Evangelii Gaudium)

Papež František klade důraz na tento úkol, který byl církvi svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 jako Mimořádný misijní měsíc, kterému předcházela celoroční příprava.

Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 je tu pro Vás brožurka drobných Misijních úvah.

V papírové podobě si ji můžete objednat v Národní kanceláři nebo přes online katalog misijních materiálů.

Misijní úvahy také jako aplikace pro telefony Android

Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout nově také jako aplikaci do mobilu s operačním systémem Android.  V Obchodě Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 2019 a od 1. října vám bude automaticky nabízet jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé pouze internetu či operačního systému iOS mohou totéž využít na   www.misijnimesic.maweb.eu    Každý den se na výše uvedené stránce objeví nové zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, a to jak na počítači, tak v telefonu.

Přejeme každému, kdo se bude prožívat Misijní říjen 2019, dostatek darů Ducha svatého a uši i srdce vždy otevřené Jeho působení.

 

(www.missio.cz)

 

 

Národní Svatováclavská pouť

Národní svatováclavská pouť 2019

Již tuto sobotu 28. září se ve Staré Boleslavi uskuteční Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem mše svaté v 10.00 bude apoštolský nuncius v ČR, arcibiskup Charles D. Balvo. Letos si připomeneme také deset let od návštěvy papeže Benedikta XVI.v České republice.
Publikováno: 23. 9. 2019 14:15

Foto: Tomáš Ježek / ČaV

PÁTEK 27. ZÁŘÍ 2019

13.00 – 17.00 – Svatováclavské putování Prahou s Palladiem země České, podrobný rozpis programu v příloze 

17.00 – Svatováclavské duchovní zastavení na Václavském náměstí v Praze

18.15 – Odjezd relikvie sv. Václava z Arcibiskupství pražského za vyzvánění zvonů

19.00 – Přivítání relikvie sv. Václava v Brandýse nad Labem pod zámkem – průvod do Staré Boleslavi a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla

20.30 – Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava

SOBOTA 28. ZÁŘÍ 2019

7.00 – Mše svatá na hrobě sv. Václava ve svatovítské katedrále v Praze a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi 

8.30 – Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

10.00 – Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi – hlavní celebrant a kazatel Mons. Charles Daniel Balvo, apoštolský nuncius v ČR (mši svatou přenáší v přímém přenosu Česká televize)

14.00 – Modlitba za národ u Palladia země České v bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi

18.00 – Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze 

(www.cirkev.cz)