Vánoční přání

Milí přátelé,
rád bych Vám všem popřál radostné a pokojné, požehnané a milostiplné svátky.
Vánoce jsou svátky, jejichž duchovní síla se neomezuje jen na Štědrý večer,
jsou poselstvím, že nejsme sami na tomto světě, opuštěni a ponecháni sami sobě.
Jsou naplněny silou přítomnosti Toho, který nás neopouští ani v dnech nejvšednějších.
Náš premonstrátský řád slaví 900 let od svého založení právě o těchto Vánocích.
Svatý Norbert, oslovený silou blízkosti narozeného Krista, zakládá svůj řád
a první členové skládají své sliby o Svaté noci, v blízkosti jesliček.
Je to veliká symbolika dne, kdy Ten, který se dává nám, tomu se odevzdáváme my.
Ten, který je Láska sama, ať pohladí Vaše srdce
a otevře nebe nad Vámi, aby záchvěv nebeských paprsků
učinil Váš život naplněnějším a radostnějším.
To Vám upřímně přeje
o.Vilém