Nejnovější příspěvky

Zasaď si svůj strom

V sobotu 21. října dopoledne proběhne v Želči nad vesnicí ojedinělá společenská akce – sázení nové aleje. Každý si může přijít zasadit svůj strom. Odpoledne v 16 hodin pak bude alej slavnostně otevřena a požehnána. Organizuje obecně prospěšná společnost Džbánsko, o.p.s.  Srdečně Vás zveme.

Nový zvon pro liběšický poutní kostel

Blíží se velmi požehnaný čas, kdy dá-li Pán, dojde k odlití našeho nového zvonu pro liběšický poutní kostel.
S tím souvisí také blížící se čas požehnání nového zvonu, které by se mělo uskutečnit v neděli 5. listopadu při Svatomartinských oslavách a pro nás to znamená zintenzivnění snažení o získání zbylých chybějících prostředků. Děkujeme Vám všem předem za šíření této informace a také za pomoc při uskutečnění tohoto velkého znamení času. Každá i malá částka, kterou někdo přispěje, nás přibližuje k cíli.

Začala 2. etapa statického zajištění poutního kostela v Liběšicích

Dlouho očekávané práce na zajištění statiky liběšického kostela se znovu rozběhly. V letošním roce čeká kostel poměrně rozsáhlá stavební činnost, která se dotkne základů po celém jeho obvodu. Druhá etapa prací byla zahájena na jihovýchodní a jižní straně kostela. Práce přeruší na chvíli jen blížící se oslavy svatého Martina v neděli 5. listopadu.

 

Rodící se zázrak v Siřemi

Kostel v Siřemi se dočkal asi nejviditelnější události. Po mnoha letech marných pokusů o záchranu tohoto krásného kostela se pomalu rodí zázrak úplné obnovy báně věže siřemského kostela. Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi měl být ještě za minulého režimu zcela zbourán a jeho devastace kostela pokračovala až do nedávné doby, stejně jako jeho chátrání. Zdaří-li se letošní dílo, bude věž siřemského kostela zdaleka viditelným symbolem naděje na jeho úplnou záchranu.

 

Slavnostní zasvěcení naší země Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

O svátku Panny Marie Růžencové, 7. října 2017, vyvrcholily oslavy Jubilea 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě slavnostní mší svatou na poutním místě Českomoravská Fatima v Koclířově u Svitav, kterou sloužil jako hlavní celebrant Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské konference. Ve 12 hodin pak slavnostně spolu s ostatními přítomnými biskupy a kněžími svěřil a zasvětil naši zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Následoval zásvětný průvod s milostnou sochou Panny Marie z Fatimy z Portugalska za účasti mnohatisícového počtu poutníků Koclířovem do areálu kostela sv. Jakuba a svaté Filomény, kde byla potom milostná socha Panny Marie po celé odpoledne pro zastavení a tiché setkání poutníků. Oslavy byly velkým povzbuzením pro všechny přítomné.