Farnosti

Svátek Božího Milosrdenství

Neděle po Velikonocích je Svátek Božího Milosrdenství. Tento svátek je vyvrcholením velikonočních svátků a závěrem velikonočního oktávu. K tomuto svátku se váží nesmírné přísliby úplného odpuštění, smazání všech vin a trestů. Síla Svátku Božího Milosrdenství nekončí touto nedělí. Je celoroční výzvou, abychom prosili Boha o dar milosrdenství a především my sami prosili o dar, abychom se sami stali milosrdnými. Na místech, kde byly ve Svatém roce Milosrdenství otevřeny Svaté brány Milosrdenství, se stále můžeme přibližovat zvláštním způsobem tomuto nezměrnému tajemství, kterým se nás Pán rozhodl obdarovat.

Vzpomínka na otce Jardu Sallera na Svaté Hoře 7. dubna

Ahoj, dobrý den všichni,
kdo jste znali našeho Jardu, P. Sallera, Grizzlyho, Božího dobrodruha, zkrátka našeho skvělého pana faráře z Liběšic u Žatce.
Pokud chcete společně s námi na něj zavzpomínat při mši svaté na Svaté Hoře v sobotu 7.4. 2018 ve 13.00, poté u jeho hrobu na městském hřbitově v Příbrami, tak jste srdečně zváni.
Pan farář má 20. výročí smrti 31.3., ale zrovna letos toto datum vyšlo na Bílou sobotu, proto jsme se rozhodli setkání k jeho výročí uskutečnit 7.4., kdy alespoň zároveň vzpomeneme na jeho spolupracovníka Jirku Straňka, který by se toho dne dožil 44. narozenin.
Těším se na setkání s Vámi se všemi a na milou vzpomínku na oba zesnulé.

S pozdravem Katka Holštajnová (Grunclová)

Výročí 20 let úmrtí J. Sallera, setkání

24 hodin pro Pána – pátek 9. – sobota 10. března

V pátek 9. a sobotu 10. března 2018 letos proběhne postní iniciativa 24 hodin pro Pána. Papež František vyzývá k tomu, aby byl v každé diecézi otevřen alespoň jeden kostel, kde bude možné přijmout svátost smíření nebo se pomodlit před vystavenou eucharistií. V naší farnosti najdete v areálu liběšické fary KAPLI BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, kde probíhá stálý výstav Nejsvětější svátosti. Zde je možné se s Pánem setkat, prožít milostiplnou chvíli v objetí Jeho náručí, svěřit mu všechny své starosti. Svátost smíření je pak možné přijmout na faře na požádání.