Farnosti

Pouť na slavnost Panny Marie v kostele v Siřemi

Srdečně Vás zveme také na poutní mši svatou v kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi, tuto sobotu 8. prosince v 10 hodin. Kostel v Siřemi prochází již několik let požehnanou a postupnou záchranou a vstává z mrtvých. O poutní mši svaté se každoročně koná sbírka na pokračující práce na záchraně kostela.

Oslavy Misijní neděle

Misijní nedělí začíná rok misií, který vyvrcholí zvláštním měsícem misií v říjnu 2019. Misijní neděle je zároveň vrcholem tohoto měsíce misií. V rámci misijního jarmarku máte možnost přispět na misie dobrovolným příspěvkem za výrobky misijního klubka v našem kostele. Příspěvek můžete vhodit do kasičky v kostele. Důležitou sbírku na misie v naší farnosti můžete podpořit také příspěvkem na náš účet 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700. Děkujeme Vám!