Poutní mše svatá v Hradišti

Státní svátek republiky je zároveň svátek dvou apoštolů sv. Šimona a Judy Tadeáše. V naší farnosti je jim zasvěcen kostel v Hradišti. Srdečně zveme na poutní mši svatou. Svatý Juda Tadeáš patří mezi oblíbené světce a často je vzýván jako patron beznadějných případů a neřešitelných situací.