Archiv článků za měsíc: Říjen 2021

Zahájení Biskupské synody v litoměřické diecézi

155757

Zahájení Biskupské synody v litoměřické diecézi

Milena Davídková 14.října 2021

V neděli 17. října 2021 v 10 hodin biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích zahájí diecézní fázi synodálního procesu v litoměřické diecézi. Na tuto bohoslužbu jsou pozváni také farní koordinátoři synody ustanovení svými duchovními správci, kteří se setkají s biskupem.

Farní koordinátoři jsou důležití pro diecézní fázi XVI. řádného generální shromáždění biskupské synody „Za synodální církev: společenství, spoluúčast a poslání“.

Diecézním koordinátorem určil litoměřický biskup generálního vikáře Mons. Martina Davídka
, s jehož pracovní skupinou budou farní koordinátoři spolupracovat a R.D. Radka Vašinka, který bude kontaktní osobou pro komunikaci s Generálním sekretariátem ČBK a Generálním sekretariátem biskupské synody.

Bližší informace k tématu jsou k dispozici na stránce: 
Synoda 2021-2023 aktuální informace

(www.dltm.cz)

 

pohřeb Simony Silvie Görigové

Na přání rodiny zesnulé Simony Görigové se pohřeb bude konat v Praze 10 – Vršovicích, na hřbitově Na Bohdalci, v pátek 15. října 2021 ve 12 hodin. Po obřadech ve hřbitovní kapli bude následovat průvod ke hrobu na místním hřbitově, kde bude tělo zesnulé uloženo. Mše svatá za Simonu Görigovou bude sloužena v poutním kostele v Liběšicích u Žatce v neděli 17. října v 10 hodin dopoledne a poté v kostele sv. Václava ve Velké Černoci v neděli 31. října v 17 hodin.

 

Do Pánovy náruče odešla Simona Görigová

Všem našim přátelům dáváme na vědomí, že do Boží náruče dnes brzy ráno odešla naše farnice a dlouholetá spolupracovnice naší potravinové banky, paní Simona Görigová. Kéž jí Panna Maria, naše milostiplná Nebeská Maminka otevře dveře k Pánovu Království…. 😔

Podrobnosti o posledním rozloučení budou zveřejněny později.

Příští světové dny mládeže s papežem

Lisabonský patriarcha ohlásil datum Světových dní mládeže

„Příští Světové dny mládeže se budou konat v Lisabonu od 1. do 6. srpna 2023,“ oznámil dnes lisabonský patriarcha, kardinál Manuel Clemente.
Publikováno: 4. 10. 2021 12:00

Poté doplnil: „Vyhlášení tohoto data v den památky sv. Františka z Assisi je pro nás všechny velmi důležitým okamžikem. Mladí lidé z celého světa již dlouho chtěli znát přesné datum příštích Světových dnů mládeže, aby se mohli na svůj příjezd do Lisabonu podrobně připravit. Doufáme, že 22 měsíců, které nás od této události dělí, budou pro všechny časem evangelizace.“

Jak dále lisabonský patriarcha sdělil, pracovní skupiny, které tvoří Místní organizační výbor, mají v tuto chvíli již více než 400 dobrovolníků, z nichž většina jsou Portugalci. V každé z jedenadvaceti portugalských diecézí existují také diecézní organizační komise, které jsou zodpovědné za přípravu Světových dní mládeže. Dodejme, že celosvětové setkání mladých lidí v Lisabonu bylo původně plánováno na léto příštího roku (2022), ale kvůli pandemii bylo o rok odloženo.

Zdroj: Vatican News, česká sekce

(www.cirkev.cz)

Už vím – Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši? (nejen pro děti)

Už vím – Proč učedníci nepouštěli děti k Ježíši?

Přinášíme další video v rámci pořadu P. Romana Vlka s názvem „UŽ VÍM“, ve kterém odpovídá na otázky dětí.
Publikováno: 2. 10. 2021 15:00

Evangelium (Mk 10,2-16)

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úzkých. Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“ Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a rozvést se.“ Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však (Bůh) `učinil (lidi) jako muže a ženu‘. `Proto opustí muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva budou jeden člověk.‘ Už tedy nejsou dva, ale jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, dopouští se cizoložství.“ (Matky) přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požehnal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. 

(www.cirkev.cz)