95. světový den misií

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme – 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: „Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme“. Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
Publikováno: 22. 10. 2021 8:00

Foto: 95. misijní neděle 

Při prezentaci v Tiskovém středisku Svatého stolce arcibiskup Giovanni Pietro Dal Toso poznamenal, že letošní Světový den misií bude příležitostí připomenout si osobnost Pauliny Jaricot, zakladatelky Lyonské unie, která stála u zrodu dnešních Papežských misijních děl. Její blahořečení se uskuteční 22. května 2022 v Lyonu. „Tato slavnost nám má připomenout roli žen v církvi a jejich obrovský vliv na toto společenství od samého počátku,“ řekl předseda Papežských misijních děl.

„Paulína byla velkou misionářkou. Cílem mnoha děl, která založila, byla evangelizace francouzského národa a podpora misií v době silné dechristianizace po Velké francouzské revoluci. Zahájila skutečné misijní hnutí, které se díky své prostotě stalo velmi populární. Její přínos pro rozvoj misií v 19. a 20. století je zásadní, protože toto dílo zapojilo obyčejné věřící a umožnilo jim uvědomit si, že také oni jsou misionáři. Nejkrásnější na tom je, že nemluvíme jen o historii. Papežské dílo pro šíření víry letos podpořilo 893 církevních regionů v misijních oblastech a investovalo více než 10 milionů dolarů do vzdělávání katechetů. Dílo sv. Petra Apoštola financovalo vzdělání pro téměř 77 000 bohoslovců a v diecézi Caserta vzniklo nové sdružení věřících inspirované charismatem Pauliny Jaricot.“

Rovněž Papežská misijní díla  v České republice se podílejí na pomoci ve 22 zemích v Africe, Asii, a Jižní Americe. Podporované projekty se zaměřují na boj proti chudobě a negramotnosti, rozvoj zdravotního systému, péči o sirotky, ale učí také hospodaření, profesnímu rozvoji a respektu k důstojnosti každého člověka.

Zdroj: Vatican News – česká sekce

(www.cirkev.cz)