Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu

Papež prosí o modlitbu za Ukrajinu

Při nedělní modlitbě Regina Coeli vyjádřil papež František znepokojení nad zvýšenou vojenskou aktivitou na východní Ukrajině. Naléhavě vybídl ke zvýšení úsilí o nastolení míru.
Publikováno: 19. 4. 2021 14:15

„S hlubokými obavami sleduji události v některých oblastech východní Ukrajiny, kde se v posledních měsících množí případy porušování klidu zbraní, a s velkým znepokojením pozoruji zvýšení vojenské činnosti. Prosím a naléhavě žádám, aby se předešlo eskalaci napětí a naopak se přistoupilo ke gestům, které by byly s to posílit vzájemnou důvěru a usnadnit tolik nezbytné a vytoužené smíření a mír. Mějme na srdci také těžkou humanitární situaci, v níž se ocitl tento národ, kterému vyjadřuji svoji blízkost a na jehož úmysl vás prosím o modlitbu.“

Svatý otec se zmínil rovněž o sobotní beatifikaci šesti cisterciáků z opatství Casamari, mezi nimiž byl rovněž mnich českého původu otec Jan Dominik Zavřel (1725-1799).

„V opatství Casamari byli prohlášeni za blahostavené Simeone Cardon a pět druhů mučedníků, cisterciáckých mnichů z tohoto opatství. V roce 1799, když francouzští vojáci při ústupu z Neapole pludrovali kostely a kláštery, tito poslušní Kristovi učedníci se jim postavili s hrdinskou odvahou až k smrti při obraně eucharistie před profanací. Jejich příklad nás pobízí k většímu nasazení pro věrnost Bohu, jež dokáže proměnit společnost a učinit ji spravedlivější a bratrštější.“

Dodal papež František po modlitbě Regina Coeli.

Zdroj: Vatican News

(www.cirkev.cz)