Modlitby

Den postu a modlitby za mír

Pátek 23. února vyhlásil papež František dnem postu a modlitby za mír ve světě, zvláště za země dlouhodobě zmítané válečnými konflitky. Je důležité se k těmto úmyslům připojit a nejen v tento den. Tento úmysl také opakuje Matka Boží Panna Maria již mnoho let. Je to tedy velmi důležitý úmysl, který se týká úplně všech lidí. Svět stále balancuje na hraně celosvětového konfliktu a nikdy by neměl zůstat lhostejný s pocitem, že se ho to netýká. Je možné něco udělat pro mír právě teď. Po celou postní dobu můžeme prožívat velmi důležitou stránku postu – především si odepřít to, co máme nejvíce rádi.

Novéna k Pražskému Jezulátku

V sobotu 16. prosince začíná bezprostřední příprava na vánoční svátky. Tento milostiplný čas je také spojený s úctou k Milostnému Pražskému Jezulátku. Naše země je obdarovaná darem přítomnosti Ježíškova dětství, zpřítomňované právě touto milostnou soškou malého Ježíška. Nesčetné zástupy lidí si úctou a prosbami k Pražskému Jezulátku, získaly mimořádné milosti a vyslyšení.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci můžeme získat při splnění obvyklých podmínek, kterými jsou:

  1. svátost smíření  (zpověď)
  2. svaté přijímání
  3. modlitba na úmysly Svatého otce
  4. návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé (Věřím v Boha, Otčenáš)
  5. nemít zalíbení v žádném (ani lehkém) hříchu

Misijní neděle 22. října 2017

Každý rok je příležitost prožít mimořádným způsobem MISIJNÍ NEDĚLI. Tato zvláštní neděle nám připomíná věci v souvislostech. Díky misijní neděli se můžeme propojit se všemi místy světa, kde žije spousta chudých a potřebných lidí, jejichž velikým světlem a radostí je víra a hlásání evangelia, které k nim z našeho světa kdysi dorazilo a je stále živé a naplňuje lidská srdce. Misijní neděle je výzvou k vděčnosti za to, že můžeme žít ve světě, kde je podstatně méně starostí, než jaké má většina lidstva a příležitostí projevit štědře solidaritu a pomoci nejpotřebnějším v nejodlehlejších místech světa. V předvečer misijní neděle se můžeme všichni spojit v modlitbě za misie v MISIJNÍM MOSTU MODLITBY ve 21.00 a následně prožít radost misijní neděle, jejíž hlavní oslavy proběhnou v Liběšicích od 10-ti hodin. DĚKUJEME VŠEM, KDO ŠTĚDŘE PODPOŘÍ SBÍRKU MISIJNÍ NEDĚLE!

Fatimský den v červenci v Liběšicích u Žatce

Jako každého 13-tého v měsíci, zveme Vás i tentokrát k účasti na Fatimském dni, který je oslavou velkého výročí 100 let od zjevení Panny Marie na tomto místě v Portugalsku. Je to příležitost pomodlit se společně na smír za celé lidstvo, zvláště za velké výzvy, kterým lidstvo čelí nebo možná bude muset čelit a zvláště pak za odvrácení pohrom všeho druhu a pokoj v lidských srdcích. Ve čtvrtek 13. července v 18.00 v liběšickém poutním kostele.

 

Novéna k Duchu Svatému

Ve čtvrtek 25. května začíná opět Novéna k Duchu Svatému před slavností Seslání Ducha Svatého. Na tuto velikou duchovní slavnost se můžeme připravovat především modlitbou, duchovním usebráním, můžeme si něco odříct či přinést nějakou konkrétní oběť. K modlitbě novény můžete využít modlitby litanií, které jsou zde ke stažení.

Litanie k Duchu svatému