Modlitby a tradice

Když se milion dětí bude modlit růženec…

Když se milion dětí bude modlit růženec…

 

Děti z celého světa se od roku 2005 vždy 18. října spojují v modlitbě růžence za mír, jednotu a pokoj ve světě. Myšlenka, aby se milion dětí modlilo růženec, se zrodila v roce 2005 ve venezuelském hlavním městě Caracas. Několik místních žen tam procházelo kolem kapličky a vidělo skupinku dětí modlit se růženec před obrazem Panny Marie. V té chvíli ženy pocítily mocnou přítomnost nebeské Matky. Jedna z nich si vzpomněla na slova svatého Otce Pia: „Když se milion dětí bude modlit růženec, svět se změní.“

Náhled
 
 

Hlavním motivem této mezinárodní aktivity je víra v sílu upřímné dětské modlitby, která proniká jako šíp přímo do srdce milosrdného Boha. Ježíš nás přece učí: „Pokud nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského“ (Mt18, 3). Za konkrétní den pro spojení dětí celého světa v modlitbě růžence si organizátoři zvolili datum 18. října. Říjen je v církvi již tradičně měsícem modlitby růžence. A 18. října církev slaví svátek evangelisty Lukáše, který nám jako jediný z evangelistů zprostředkoval události z Ježíšova dětství a podle tradice měl blízký vztah k Panně Marii.

Důvodů a motivací, proč vést děti k modlitbě růžence je mnoho. Rodiče, prarodiče či vychovatelé se leckdy ale nemusí ptát tolik proč, jako spíše jak. Jak přiblížit dětem růženec tak, aby ho přijaly navzdory jeho délce a “jednotvárnosti” za svůj, a modlily se ho rády?

Vlastní příklad nebo zapojení desátku do večerní rodinné modlitby a sdílení zkušeností s plody vytrvalé modlitby růžence je vždy krok správným směrem. Ačkoliv modlitba není hra, k učení slovům modlitby lze přistupovat hravě. Skvělým pomocníkem v tomto může být pracovní sešit Růženec hrou.

Tento sešit s malebnými ilustracemi obsahuje vše, co je k modlitbě růžence nezbytné, a také něco navíc. Na prvních stránkách je vyobrazen celý růženec a k jeho jednotlivým částem je přiřazena modlitba, která se na těch kterých zrnkách odříkává. Sešit obsahuje celý text Vyznání víry, modlitbu Otčenáš, Zdrávas Maria i závěrečnou modlitbu Zdrávas Královno. Každá modlitba má svoji stránku, na které je kromě jejího textu i obrázek, který opět naznačuje, na kterých zrnkách má ta či ona modlitba své místo. Vlastní stránku má i každá sada růžencových tajemství. Každé tajemství je pak doplněno krátkým textem, který ho vysvětluje nebo přibližuje – což může, mimochodem, být leckdy i zajímavé a poučné čtení pro nás dospělé.

Jedním ze dvou velkých bonusů tohoto sešitu jsou přiložené samolepky, které mohou dětem jednotlivé modlitby i každé tajemství o něco více přiblížit a dodat učení této velké a vážné modlitby prvek hry. Místo pro samolepku je u každé modlitby označeno kolečkem s číslem a příslušným obrázkem. Jak to tak u samolepek může být, lehce se stane, že jich děti v nestřežené chvíli využijí podle vlastních tvořivých záměrů a tak skončí nalepené zcela jinde, než je jejich vyznačené místo. Pokud to nevadí rodičům a samolepky nebudou zdobit třeba střed televizní obrazovky nebo vzácný kus nábytku, nemusí být využity v samotném sešitku, pokud dětem budou dělat větší radost jinde. Pokud se ovšem využijí podle původního záměru, může jejich vylepení posloužit třeba jako určitá odměna za dobře vykonanou „práci“. Naučit se, jaká tajemství patří do růžence radostného nebo slavného, jak jdou tajemství za sebou nebo jak zní celé Credo, to je přece velký kus práce. Stejně tak jako soustředit se a vydržet celý desátek bez pošťuchování nebo povídání. Záleží tedy na těch, kteří děti k modlitbě vedou, zda samolepky využijí v rámci učení, a zda z nich udělají odměnu nebo nechají děti vyznačit ty části růžence, které už bezpečně umí.

Druhý velký bonus brožurky je úžasně barevný růženec s dřevěnými korálky, na kterém je hned možné si modlitbu vyzkoušet. I když se jeden desátek lze pomodlit s pomocí prstů, přece jen není nad to, když mohou děti po vzoru rodičů nebo dokonce místo nich odpočítávat zdrávasy na vlastním, krásně barevném, růženci.

Ve Fatimě řekla Panna Maria dětem Lucii, Franciscovi a Jacinto, aby se modlily růženec každý den a tak vyprosily pokoj pro tento svět. Svatý Jan Pavel II. o modlitbě růžence ve svém apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae napsal: “Růženec je modlitbou ze své podstaty směřující k míru. Je totiž založen na kontemplaci Krista, jenž je Kníže pokoje a „náš pokoj“ (Ef 2,14). Kdokoli se snaží vstřebávat Kristova tajemství – a právě to je cílem růžence – osvojuje si tajemství míru, jež potom činí svým životním programem… Růženec je modlitbou míru také proto, že přináší plody milosrdné lásky. Pokud je recitován správným způsobem jako opravdová meditativní modlitba, přivádí nás ve svých tajemstvích k setkání s Kristem a v důsledku toho k rozpoznání Kristovy tváře také ve svých bližních, zvláště těch, kteří nejvíce strádají.”

Slovy Lucie z Fatimy: „Neexistuje problém, který by se nedal vyřešit modlitbou růžence.“

Pracovní sešit Růženec hrou lze zakoupit v e-shopu Karmelitánského nakladatelství.

(www.zpravy.cirkev.cz)

 

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Naléhavý úmysl Celosvětové sítě modlitby s papežem na měsíc říjen 2022

Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír.
Publikováno: 5. 10. 2022 11:00

Foto: Josef Polehna, Člověk a víra

Papež František o první říjnové neděli s odkazem na Pannu Marii Růžencovou z Pompejí věnoval celý svůj projev výzvě k ukončení války na Ukrajině. Připomněl to, co řekl na závěr mše svaté při své nedávné cestě do Kazachstánu: „Nezvykejme si na válku, nerezignujme!“

Podobně ruští katoličtí biskupové po částečné mobilizaci Ruské federace dne 21. září vydali prohlášení, v němž podrobně popisují učení církve o válce. „Válka nikdy nebyla a ani nebude prostředkem k řešení problémů mezi národy.“ Citovali nezapomenutelnou výzvu Pia XII. během druhé světové války: „Nic není ztraceno mírem, vše je ztraceno válkou.“ „Tvrdá konfrontace na Ukrajině,“ uvádí se v prohlášení, které podepsal moskevský metropolita Paolo Pezzi, „se zvrhla v rozsáhlý válečný konflikt, který si již vyžádal tisíce obětí, podkopal důvěru a jednotu mezi zeměmi a národy a ohrožuje existenci celého světa.“ S odkazem na katechismus, který uznává použití války jako legitimní formu obrany, zdůrazňují, že rozhodnutí o účasti musí být záležitostí individuálního svědomí.

Rovněž se dovolávají ústavy Ruské federace, která chrání svobodu svědomí těch občanů, kteří z náboženských důvodů nebo z důvodů svědomí válčit se zbraní v ruce nemohou a nechtějí. Prohlášení poskytuje vodítko pro přibližně 240 000 katolíků v Rusku, kteří tvoří 0,2 procenta jeho populace, uprostřed chaotické mobilizace 300 000 záložníků na podporu invaze na Ukrajině. Ruská vláda trvala na tom, že povolá pouze ty, kteří mají vojenské zkušenosti, ale zprávy naznačují, že mnoho odvedenců nemá žádný výcvik nebo je po důchodovém věku. Velké množství mladých Rusů opouští zemi, aby unikli odvodu, přičemž komentátoři a úředníci naznačují, že výhrada svědomí se rovná dezerci. Při protestech proti návrhu byly zatčeny stovky lidí.

Ruští biskupové znovu potvrzují imperativ svědomí pro všechny katolíky a absolutní zákaz vojenské účasti řeholníků. Reagovali tím na pokusy o nuceném narukování několika ruských, povětšinou ruskému režimu nepohodlných  pravoslavných kněží. Papež František směřuje tok našich modliteb tímto směrem, když říká: „Moje výzva je určena především prezidentu Ruské federace, kterého prosím, aby zastavil tuto spirálu násilí a smrti, a to i v zájmu svého lidu.“ Přidejme se ke katolíkům v celé Ruské federaci, kteří se modlí a postí za mír, i k jejich kněžím, kteří na tento úmysl pravidelně slouží mše svaté.

(www.cirkev.cz)

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.

Foto: Tomáš Cigánek OFS, Člověk a víra

Bratři a sestry,

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. Rozhodli jsme se k této aktivitě připojit a prosíme duchovní správce, aby uspořádali nejméně hodinovou eucharistickou adoraci na tento úmysl alespoň tam, kde se na svátek Povýšení svatého Kříže koná mše svatá anebo tam, kde je k dispozici kněz, jáhen či pověřená osoba k vystavení Nejsvětější svátosti. Ať nás eucharistický Kristus naplní svým pokojem, ať je posilou všem, kterým válka přinesla utrpění a těm, kteří ji rozpoutali, ať promění srdce, aby mohl opět zavládnout mír.

Mons. Jan Graubner, předseda ČBK

spolu s biskupy českých a moravských diecézí

Praha, 15. srpna 2022

(www.zpravy.cirkev.cz)