Modlitby

Novéna k Pražskému Jezulátku

V sobotu 16. prosince začíná bezprostřední příprava na vánoční svátky. Tento milostiplný čas je také spojený s úctou k Milostnému Pražskému Jezulátku. Naše země je obdarovaná darem přítomnosti Ježíškova dětství, zpřítomňované právě touto milostnou soškou malého Ježíška. Nesčetné zástupy lidí si úctou a prosbami k Pražskému Jezulátku, získaly mimořádné milosti a vyslyšení.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie ze dne 8.10.2012 mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Toto dovolení platí po dobu sedmi let.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci můžeme získat při splnění obvyklých podmínek, kterými jsou:

  1. svátost smíření  (zpověď)
  2. svaté přijímání
  3. modlitba na úmysly Svatého otce
  4. návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé (Věřím v Boha, Otčenáš)
  5. nemít zalíbení v žádném (ani lehkém) hříchu

Misijní neděle 22. října 2017

Každý rok je příležitost prožít mimořádným způsobem MISIJNÍ NEDĚLI. Tato zvláštní neděle nám připomíná věci v souvislostech. Díky misijní neděli se můžeme propojit se všemi místy světa, kde žije spousta chudých a potřebných lidí, jejichž velikým světlem a radostí je víra a hlásání evangelia, které k nim z našeho světa kdysi dorazilo a je stále živé a naplňuje lidská srdce. Misijní neděle je výzvou k vděčnosti za to, že můžeme žít ve světě, kde je podstatně méně starostí, než jaké má většina lidstva a příležitostí projevit štědře solidaritu a pomoci nejpotřebnějším v nejodlehlejších místech světa. V předvečer misijní neděle se můžeme všichni spojit v modlitbě za misie v MISIJNÍM MOSTU MODLITBY ve 21.00 a následně prožít radost misijní neděle, jejíž hlavní oslavy proběhnou v Liběšicích od 10-ti hodin. DĚKUJEME VŠEM, KDO ŠTĚDŘE PODPOŘÍ SBÍRKU MISIJNÍ NEDĚLE!

Fatimský den v červenci v Liběšicích u Žatce

Jako každého 13-tého v měsíci, zveme Vás i tentokrát k účasti na Fatimském dni, který je oslavou velkého výročí 100 let od zjevení Panny Marie na tomto místě v Portugalsku. Je to příležitost pomodlit se společně na smír za celé lidstvo, zvláště za velké výzvy, kterým lidstvo čelí nebo možná bude muset čelit a zvláště pak za odvrácení pohrom všeho druhu a pokoj v lidských srdcích. Ve čtvrtek 13. července v 18.00 v liběšickém poutním kostele.

 

Novéna k Duchu Svatému

Ve čtvrtek 25. května začíná opět Novéna k Duchu Svatému před slavností Seslání Ducha Svatého. Na tuto velikou duchovní slavnost se můžeme připravovat především modlitbou, duchovním usebráním, můžeme si něco odříct či přinést nějakou konkrétní oběť. K modlitbě novény můžete využít modlitby litanií, které jsou zde ke stažení.

Litanie k Duchu svatému

Příprava na Svátek Božího Milosrdenství

Úcta k Božímu Milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství je obrovským požehnáním a obdarováním pro celé lidstvo. Zveme Vás srdečně k duchovní přípravě na tento svátek a k jeho prožití na našem poutním místě. Svátkem Božího Milosrdenství vrcholí velikonoční oktáv, osm dní slavnosti Ježíšova vzkříšení (slavnosti Zmrtvýchvstání Páně).