Setkání řeholníků s otcem biskupem v Litoměřicích

V sobotu 1. února 2020 od 10 hodin se konalo v Diecézním domě kardinála Trochty (DDKT) v Litoměřicích setkání biskupa se zasvěcenými osobami. Na setkání přijelo kolem tří desítek řeholníků a řeholnic z litoměřické diecéze. Po mši svaté v kapli diecézního domu pokračovalo setkání besedou, při níž se zasvěcené osoby sdílely se svými misijními zkušenostmi na různých místech litoměřické diecéze. Setkání bylo zakončeno společným obědem v restauraci Biskupský pivovar, který se rovněž nachází v DDKT na ulici Komenského čp. 4. Po setkání uvolnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant svou mešní promluvu pro zveřejnění na diecézním webu.

95863

(www.dltm.cz)