Poslední rozloučení s Jindřichem Stryjou

Jindřich Stryja byl pravidelným účastníkem bohoslužeb v Liběšicích. Jako vynikající hudebník byl členem několika souborů. Poslední rozloučení s ním proběhne v jeho domově v Žatci, kde bude uložen do hrobu na místním hřbitově. Mše svatá za něj bude v neděli 16. února v 10 hodin v liběšickém poutním kostele.