Události

v interiéru liběšického kostela zahájeny práce

V letošním roce po mnoha letech náročných příprav začala první etapa statického zajištění liběšického poutního kostela. Náročné práce pod dohledem statika a zástupců památkové péče i archeologů vstoupily také do interiéru, aby tak po proběhlé poutní sezóně mohl být učiněn první zásadní krok ke konečným opravám kostela, které jsou rozplánovány na více let a s ohledem na vážný stav kostela budou prováděny citlivě a postupně.

statika-1statika-2statika-3

nultý advent ve Velké Černoci

V podvečer slavnosti Ježíše Krista Krále, na závěr liturgického roku, se konal ve Velké Černoci již 5.ročník „nultého adventu“. Po slavnostní mši svaté následoval koncert dětí ze Základní umělecké školy v Podbořanech, na který navázal koncert žesťového kvarteta Bonus Quartet z Roudnice n. Labem. Žesťové kvarteto pak zahrálo vánoční písně při požehnání vánočního stromu a betléma na velkočernocké návsi.

nulty-advent-1nulty-advent-2

adventní oslava ve Velké Černoci

Srdečně Vás zveme tuto sobotu 19. listopadu do Velké Černoce na oslavu blížícího se adventu, nazvané „nultý advent“, s požehnáním a rozsvícením vánočního stromu a požehnáním betléma, symbolu blížících se svátků. V kostele od 14-ti hodin bude mše svatá ze Slavnosti Ježíše Krista Krále, závěru liturgického roku.

plakat_listopad16

 

slavnost sv. Martina – díkůvzdání za úrodu

Letošní slavnost Zakončení Svatého roku Milosrdenství byla také zároveň slavností svatého Martina, spolupatrona liběšického poutního místa, která je díkůvzdáním za veškeré nebeské požehnání a poděkováním za úrodu. Na konci děkovné slavnostní mše svaté poděkoval generálnímu sekretáři Dr. Stanislavu Přibylovi sám svatý Martin a poté se připravil na svého bělouše, aby průvodem dovedl všechny poutníky do areálu liběšické fary na Svatomartinské hody.

sv-martin-podekovani-4sv-martin-podekovanisv-martin-podekovani-3sv-martin-podekovani-2

Svatý rok Milosrdenství slavnostně zakončen

Svatý rok Milosrdenství vyvrcholil nedělí 13. listopadu. Velmi důležité slavnosti uzavření Svaté brány se ujal Dr. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Poslední pouť ke Svaté bráně začala v areálu fary u kapličky Panny Marie, odkud se průvod vydal ke kostelu. Farníci i poutníci prošli naposledy Svatou branou Milosrdenství za zpěvů a zvuku slavnostních fanfár na lesní roh.

zakonceni-1 zakonceni-2

Historická slavnost Zakončení Svatého roku Milosrdenství

Velikým darem Svatého roku Milosrdenství je Svatá brána v poutním kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie v Liběšicích u Žatce, jedna ze čtyř Svatých bran litoměřické diecéze. Poprvé v dějinách byly Svaté brány otevřeny mimo město Řím. Množství poutníků během celého Svatého roku prošlo touto Svatou branou, aby mohli obdržet zvláštní duchovní obdarování. Nyní nachází závěrečný okamžik Svatého roku.

svata-brana-2slavnost-zakonceni-svateho-roku-milosrdenstvi