Nejnovější příspěvky

Misijní most modlitby

V sobotu 22. října ve 21.00 hodin, tak jako každý rok v předvečer Misijní neděle máme možnost vytvořit společný Misijní Most Modlitby. Společně se můžeme sejít na různých místech – doma či v kostelích, zapálit svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé a trpící lidi, za šíření radosti evangelia ve světě. Společná modlitba pak posiluje nejen ty, kdo na misiích, či v misijních zemích žijí, ale také nás, protože i my dnes již žijeme v misijní zemi. 

2016_oslavy_misijni_nedele

misie

farnost Praha – Strašnice prošla Svatou branou Milosrdenství

V sobotu dopoledne dorazila do Liběšic u Žatce velká skupina poutníků z farnosti v Praze – Strašnicích v doprovodu svých kněží – otců Karla a Vladimíra. Poutníci se občerstvili na liběšické faře a v jejím areálu a po krátké duchovní přípravě prošla farnost společně Svatou branou Milosrdenství. Poutní bohoslužbu zakončila adorace se svátostným požehnáním.

strasnice-1strasnice-2strasnice-3strasnice-4

velká operace v Siřemi

Nově zhotovenou sanktusníkovou věž pro kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi musel vynést nahoru speciální jeřáb. Operace trvala několik hodin. Nová věžička kostela je prvním široko daleko viditelným symbolem pokračujících snah o záchranu tohoto krásného kostela.

sirem-vezicka-2sirem-vezicka-3sirem-vezicka-4sirem-vezicka-5sirem-vezicka-6-1