Nejnovější příspěvky

Pomoc kostelu v Siřemi

20160901_163546Překrásný kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Siřemi na rozhraní Žatecka a Podbořanska je nejohroženější památkou liběšického farního obvodu. Snaha o jeho záchranu je naším dlouhodobým cílem. I Vy se můžete podílet na jeho záchraně. Stačí přispět na zvláštní účet na opravy tohoto nádherného kostela č. 27 00 98 29 64 / 2010. Variabilní symbol 008 nebo 999.

Obnova zřícené věže v Lenešicích

20160901_141332Obnova zřícené části kostela svatých Šimona a Judy Tadeáše v Lenešicích pokračuje. Dne 3.7. 2008 se zřítila věž s částí kostela. Od té doby pokračuje snaha o jeho záchranu a dostavbu. Při dnešní vikariátní konferenci, která se konala v Lenešicích měli možnost kněží lounského vikariátu vidět pokračující stavbu zblízka v doprovodu pana Plačka z místního spolku na obnovu kostela.20160901_090313. Při návštěvě Lenešic na ohrazení stavby naleznete veškeré informace o původním stavu, snaze o záchranu, dárcích a budoucnosti.

Pomoc obětem zemětřesení v Itálii

Charita pomáhá obětem zemětřesení v Itálii

Zemětřesení podlehlo nepočítaně budov.

Silné zemětřesení zasáhlo v noci na 24. srpna ve střední Itálii. Neštěstí si kromě materiálních škod vyžádalo přes 240 lidských životů. Záchranáři a policie stále hledají zavalené. Dobrovolníci, řeholníci a biskupové pomáhají Charitě Itálie rozdávat jídlo a další humanitární pomoc. Solidaritu s obětmi vyjádřili představitelé české římskokatolické církve. Charita ČR uvolnila finanční pomoc z krizového fondu.

Charita Česká republika ze svého krizového fondu uvolní částku 100 000 Kč na pomoc obětem. Částku poskytne Italské biskupské konferenci, která je zřizovatelem organizací poskytujících v regionu humanitární pomoc. „Tímto gestem chceme vyjádřit solidaritu s lidmi, kteří přišli o své blízké, utrpěli zranění nebo přišli o své domovy,“ uvedl Lukáš Curylo, ředitel Charity ČR.

Krizový fond Charity je tvořen z části výtěžku Tříkrálové sbírky, určené pro pomoc v zahraničí. „Proto jsou poskytnuté prostředky darem od všech, kteří do letošní Tříkrálové sbírky přispěli,“ doplnil ředitel Lukáš Curylo.
Dobrovolníci, řeholníci a biskupové pomáhají Charitě Itálie rozdávat jídlo a další humanitární pomoc. Viz zde.


Jak přispět

Lidé, kteří by chtěli projevit solidaritu skrze Charitu ČR, mohou použít sbírkový účet číslo 55660022/0800 vedený u České spořitelny.

Dárcovská SMS

Přispět můžete také dárcovskou SMS ve tvaru: DMS CHARITASVET na číslo 87 777.
(Cena jedné DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje Fórum dárců.)