Nejnovější příspěvky

Před 175 lety se Matka Boží zjevila židovskému bankéři Ratisbonnemu

ratisbonne-a-1Farní společenství římské baziliky Sant´Andrea delle Fratte (foto) a tamní komunita Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly o minulém víkendu zahájily mariánský rok, který se pojí k 175. výročí tamního mariánského zjevení. Matka Boží se 20. ledna roku 1842 zjevila šestadvacetiletému židovskému liberálovi Alfonsovi Ratisbonne a zcela obrátila jeho srdce natolik, že necelé dva týdny poté přijal křest v římském kostele Jména Ježíš a po dalších šesti letech byl vysvěcen na kněze. Zbytek života pak zasvětil evangelizaci Židů v Palestině. Pontifikální mši svatou v den výročí mariánského zjevení – obdobně jako po jednom století od zázraku – sloužil vatikánský státní sekretář za doprovodu Papežského sboru Sixtinské kaple.

V kázání, které vycházelo z evangelia o svatbě v Káně, kard. Parolin vyzval věřící, aby dbali na Mariina slova: „Udělejte všechno, co vám řekne“. Jak řekl, je to poslední výrok Matky Boží, který Písmo zaznamenává, a tudíž může být považován za její odkaz ve vztahu ke Kristu. V samém závěru kardinál státní sekretář poznamenal, že papež František dal u vchodu do státního sekretariátu Svatého stolce umístit obraz Panny Marie, mlčenlivé Matky, která zdviženým ukazováčkem vybízí ke konverzi. V témže postoji se Nejsvětější Panna ukázala Alfonsovi Ratisbonnemu a s touto němou pobídkou se obrací rovněž k nám, uzavřel kard. Pietro Parolin. Oslavy v „římských Lurdách“, jak kostel sv. Ondřeje v rušném městském jádru nazval papež Benedikt XV., budou pokračovat až do 20. ledna příštího roku.    (radiovaticana.cz)

santandrea

Sčítání Tříkrálové sbírky 2017

Náš fantastický Tříkrálový tým spolu se všemi dalšími kamarády z různých míst naší velké farnosti i v letošním roce vykoledoval rekordní částku. Na definitivní výsledek si budeme muset ještě chvíli počkat. Děkujeme všem, kdo se zapojili a všem, kdo jakkoli přispěli potřebným!

TS 2017

Tříkrálová sbírka 2017 !

A opět je tu Tříkrálová sbírka. Děkujeme velice všem, kteří pomáháte potřebným svým darem do sbírky. Děkujeme také všem, kdo se zapojili nebo ještě zapojí!

Pokud naše koledníky nepotkáte, do Tříkrálové sbírky v naší farnosti lze přispět také na náš účet 10 20 54 63 39 / 0800, variabilní symbol 333. Váš dar započítáme do Tříkrálových kasiček a touto cestou Vám můžeme poskytnout i potvrzení o daru.

plakatek-ts-2017-1