Nejnovější příspěvky

Seminář pro léčbu neplodnosti

  • HPŽ

Dne 1.4. 2017 od 9 do 17 hod. se bude konat v brněnském Centru naděje a pomoci CENAP akreditovaný seminář  „NAPROHELP, úspěšná cesta k dítěti“. Seminář, určený pro lékaře, ostatní zdravotníky, poradce PPR, ale i bioetiky,  je zaměřen na úspěšné a důstojné řešení nechtěné neplodnosti bez umělého oplodnění.
Přihláška i další informace jsou na http://www.cenap.cz/naprohelp

Liběšický Dětský karneval a Želečský masopust před postní dobou

Poslední sobotu před Popeleční středou si děti užily karneval s plejádou zajímavých masek, soutěží a bohatou tombolou. Radostných skotačením se tak mohly naladit na nastalou duchovně vážnou dobu. V Želči si pak prožili průvod masek celou obcí. Před samotným masopustním průvodem shlédli přítomní podnětné divadelní vystoupení místního ochotnického souboru.

karneval 1karneval 2masopust Želeč 1masopust Želeč 2

Popeleční středa

Popeleční středa, postní doba

Popeleční středa, postní doba

Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce. (datum Popeleční středy i Velikonoc naleznete zde – v dynamickém liturgickém kalendáři). Začátek postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den.

Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od zdrženlivosti masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, „žíněné roucho a popel“, posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové zaměření celého života k Bohu. 

( www.vira.cz )