Nejnovější příspěvky

dušičkové pobožnosti

Nezaměnitelná atmosféra listopadových dnů vybízí k modlitbám za zemřelé, „zvláště za ty (duše), které toho nejvíce potřebují“, jak se modlíme v modlitbě růžence. Tyto dny přinášejí zároveň útěchu z vědomí života, který překračuje hranice fyzické smrti. Je také silnou připomínkou milosrdenství, kterého se dostává duším zemřelých od živých, kteří na ně myslí a modlí se za ně.

hradiste-hrbitov

poboznosti-za-zemrele-2016

Misijní neděle 2016 – 90. výročí Světového dne misií

Darovat druhým je veliká věc. Darování přináší radost do srdce a především je velikým skutkem lásky a milosrdenství. Misijní neděle nás k tomu vybízí. Buďme dobří k druhým a rozdělme se s těmi, kdo často nemají vůbec nic. Sbírku na misie v naší farnosti můžete podpořit prostřednictvím našeho účtu 20 00 76 35 33 / 2010, variabilní symbol 700.

Jménem všech potřebných, Vám upřímně děkujeme.

misijni-nedele-2016